Наука, технології та інновації

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу за 2010–2019 роки

 

Рік

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок – усього, осіб

У тому числі

дослідники

техніки

допоміжний персонал

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

20101

8056

6701

83,2

574

7,1

781

9,7

20111

7617

6468

84,9

505

6,6

644

8,5

20121

7149

6079

85,0

401

5,6

669

9,4

20131

7115

6071

85,3

402

5,7

642

9,0

20141

6410

5450

85,0

359

5,6

601

9,4

20151

5561

4652

83,7

329

5,9

580

10,4

20162

3384

2525

74,7

296

8,7

563

16,6

20172

3003

2173

72,4

279

9,3

551

18,3

20182

2548

1818

71,4

227

8,9

503

19,7

20192

2274

1622

71,3

200

8,8

452

19,9

 

1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).

2 Починаючи з 2016 року дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.