Наука, технології та інновації

 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2018)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2018)

Науково-технічна діяльність (піврічні показники)
Наукові кадри та кількість організацій (1995-2015)
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995-2015)
Інноваційна активність промислових підприємств (2007-2017)
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007-2017)
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007-2017)
Методологічні пояснення