Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всього, у фактичних цінах, млн. грн.

 17029

 20762

24898

33116

46994

48647

53878

61499

64743

69760

 

74934

99761

119800

149530

У розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн.

 7028

 8619

10379

13827

19638

20341

22544

25748

27070

29118

 

 

31268

41682

50159

62701

У порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року

 108,1

 99,6

103,5

106,3

111,9

86,8

102,4

102,1

 

96,8

 

105,7

 

 

98,3

95,8

104,2

104,2

100,91

__________

1 Дані попередні

 

 

Валовий регіональний продукт (2004-2018)