Капітальні інвестиції

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20101

20111

У фактичних цінах, млн. грн.

Усього

2609

3309

5137

5154

7339

10500

12484

9959

8009

8119

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

123

164

1224

500

441

599

497

258

249

458

коштів місцевих бюджетів

61

73

155

76

116

208

277

116

308

362

власних коштів підприємств
та організацій

1701

2120

2537

2345

3705

5621

6890

5830

4550

4440

кредитів банків та інших позик

285

492

398

805

1348

2004

2245

2248

1180

1187

коштів іноземних інвесторів

191

155

226

553

282

228

627

400

130

41

коштів населення на будівництво

власних квартир2

1025

992

951

593

461

276

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

79

63

87

104

189

504

647

277

629

904

інших джерел фінансування

169

242

510

771

233

344

350

237

502

451

Відсотків до загального обсягу

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

4,7

5,0

23,8

9,7

6,0

5,7

4,0

2,6

3,1

5,6

коштів місцевих бюджетів

2,3

2,2

3,0

1,5

1,6

2,0

2,2

1,2

3,9

4,5

власних коштів підприємств
та організацій

65,2

64,1

49,4

45,5

50,5

53,5

55,2

58,5

56,8

54,7

кредитів банків та інших позик

10,9

14,9

7,7

15,6

18,4

19,1

18,0

22,6

14,7

14,6

коштів іноземних інвесторів

7,3

4,7

4,4

10,7

3,8

2,2

5,0

4,0

1,6

0,5

коштів населення на будівництво

власних квартир2

13,9

9,4

7,6

5,9

5,7

3,4

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

3,0

1,9

1,7

2,0

2,6

4,8

5,2

2,8

7,9

11,1

інших джерел фінансування

6,6

7,2

10,0

15,0

3,2

3,3

2,8

2,4

6,3

5,6

______________________________

1 Без ПДВ.

2 До 2005 року включно входили до складу інших джерел фінансування.