Архів: 2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–грудні 2021 року

 

 

Обсяг

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

18853678

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

1270283

6,7

коштів місцевих бюджетів

2746686

14,6

власних коштів підприємств та організацій

11149693

59,1

кредитів банків та інших позик

543393

2,9

кошти інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

2719857

14,4

інших джерел фінансування

423766

2,3