Архів: 2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січнігрудні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загаль-ного обсягу

Усього

 

18853678

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

1343543

7,1

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

1339534

7,1

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

Рибне господарство

03

к

к

Промисловість

B+C+D+E

4863537

25,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

к

к

Переробна промисловість

С

1957809

10,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2850286

15,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

к

к

Будівництво

F

3668209

19,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

718522

3,8

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

131474

0,7

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

379752

2,0

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

207296

1,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1529370

8,1

Наземний і трубопровідний транспорт

49

135412

0,7

Водний транспорт

50

к

к

Авіаційний транспорт

51

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

1358630

7,2

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

І

165573

0,9

Тимчасове розміщування

55

162678

0,9

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

2895

0,0

Інформація та телекомунікації

J

137355

0,7

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

42313

0,2

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

70417

0,4

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

24625

0,1

Фінансова та страхова діяльність

K

229222

1,2

Операції з нерухомим майном

L

645691

3,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

219638

1,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

90286

0,5


Наукові дослідження та розробки

72

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1457827

7,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

3111754

16,5

Освіта

P

236030

1,3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

491163

2,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

22928

0,1

Надання інших видів послуг

S

13316

0,1

_____________

Символ (к) – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.