Архів: 2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січнігрудні 2021 року

 

 

Обсяг

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

18853678

100,0

інвестиції в матеріальні активи

18477148

98,0

будівлі житлові

3219560

17,1

будівлі нежитлові

3725844

19,8

інженерні споруди

2730029

14,5

машини, обладнання та інвентар

6415447

34,0

транспортні засоби

1747812

9,3

земля

58856

0,3

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

45044

0,2

інші матеріальні активи

534556

2,8

інвестиції в нематеріальні активи

376530

2,0

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

270026

1,4