Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2020 роки

(тис.грн.)

 

Код за

КВЕД-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Усього

 

9723802

9347303

14631168

11872178

9361348

9983523

16728698

22299736

23787770

21080135

21437623

Сільське, лісове та рибне господарство

А

597055

873628

574490

560413

864098

1158534

2628942

3560435

3330439

1935333

1070176

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

541083

862252

569372

557530

852161

1153258

2626708

3546975

3318974

1925228

1065610

лісове господарство та лісозаготівлі

02

1194

1284

495

793

730

1173

1345

1401

952

1305

к

рибне господарство

03

54778

10092

4623

2090

11207

4103

889

12059

10513

8800

к

Промисловість

B+C+D+E

1263658

1428869

5546047

4335944

1664610

1755783

2808414

3026254

3359390

3185006

4115162

Будівництво

F

1358873

1803243

2532129

2101043

1710928

1592938

2075647

2828600

2887178

3004635

2715342

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

369197

539769

566435

421196

510075

696220

1017909

1384863

1120092

1131926

763118

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

18370

41773

29006

31310

31086

36721

90108

117364

188358

111606

97684

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

199505

216788

217232

200676

259354

356429

506668

708006

543580

611052

312733

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

151322

281208

320197

189210

219635

303070

421133

559493

388154

409268

352701

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2797559

1940832

3133212

2020339

2513335

1997952

3592499

3868576

4632951

4091883

4296255

Наземний і трубопровідний транспорт

49

958508

495376

1098268

809324

425431

421912

495946

176107

596013

293075

240241

Водний транспорт

50

5485

32196

20037

35032

79604

9179

42027

35698

32999

24391

к

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

1831905

1406588

2013750

1175397

2008172

1566600

3054466

3656771

4003841

3774380

3912173

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

208349

70914

59412

85741

201497

189775

72303

109546

179762

184561

314092

Тимчасове розміщування

55

182340

50833

55780

81480

187851

164397

60190

101512

144383

155319

305620

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

26009

20081

3632

4261

13646

25378

12113

8034

35379

29242

8472

Інформація та телекомунікації

J

371567

130474

378457

516175

367098

276729

454490

293051

274232

116185

346914

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

8703

6240

3639

13608

26541

10214

16065

19874

16573

6731

26020

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

349276

110537

357675

494394

334171

257868

425978

217726

157073

93848

311136

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

13588

13697

17143

8173

6386

8647

12447

55451

100586

15606

9758

Фінансова та страхова діяльність

K

145395

98565

159675

209560

74298

81546

103869

167149

207560

368302

314910

Операції з нерухомим майном

L

928216

803579

540545

756016

476149

625535

869195

928415

1483826

976794

706730


Професійна, наукова та технічна діяльність

M

81109

126706

174352

234751

213831

144390

136271

211130

374205

300842

307771

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

63074

34582

124352

203296

190920

65620

73496

87077

205478

165552

141588

Наукові дослідження та розробки

72

4827

67055

17799

18709

6498

41171

25778

93787

140922

90330

140352

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

13208

25069

32201

12746

16413

37599

36997

30266

27805

44960

25831

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

214534

117961

140096

49146

63056

200566

326821

1306551

958128

655662

1622536

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1001554

1182149

597643

424473

512995

1009975

2077265

3702717

3654612

4365607

3165581

Освіта

P

244038

81853

48123

44017

39375

91218

206608

425511

451493

372535

387266

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

92398

85568

160343

95489

132452

141208

293885

417808

798331

327729

1271335

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

30562

54528

12927

13000

12141

14615

46513

25532

43044

33415

19760

Надання інших видів послуг

S

19738

8665

7282

4875

5410

6539

18067

43598

32527

29720

20675

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації