Архів: 2019 :2018 :2017

Енергетика

Використання та запаси палива у 2019 році

 

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2019 році

 

 

Викорис-тано1

Частка використання                                                                                  за окремими видами економічної діяльності, відсотків

сільське, лісове та 
 рибне   госпо
-дарство

промис-ловість

будів-ництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприєм-

ства та організації інших видів діяльності

Усього,

тис.т умовного палива

2982,5

6,0

64,4

2,8

13,5

13,3

Вугілля, тис.т

22,1

0,5

9,1

0,0

5,0

85,4

Газ природний, млн.м3

1604,0

0,0

96,8

0,1

1,0

2,1

Нафта сира, у тому числі

нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), млн.т

Бензин моторний2, тис.т

143,5

4,1

4,7

1,4

8,8

81,0

Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т

490,9

19,6

8,2

8,2

49,2

14,8

Мазути паливні важкі, тис.т

9,6

0,9

11,3

9,3

76,4

2,1

Гас, тис.т

0,1

44,4

38,9

7,8

8,9

Пропан і бутан скраплені2, тис.т

42,0

0,7

2,2

0,4

1,3

95,4

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

3,0

28,2

26,4

9,1

34,5

1,8

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т

01

100,0

Торф неагломерований паливний, тис.т умовної вологості

Дрова для опалення,

тис.м3 щільних

107,8

89,9

1,6

0,0

1,2

7,3

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

7,1

1,7

38,7

7,3

52,3

Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий)

17,6

26,6

72,2

1,1

0,1

_______________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

2 Включаючи обсяги енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти реалізованих населенню та з урахуванням нерозподіленої частини обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2019 році

 (відсотків)

 

Викорис-тано1

У тому числі

на перетво-

рення в інші види палива

 та енергію

для неенер-гетичних цілей

кінцеве викорис-тання2

втрати при розподілі, транспорту-ванніта зберіганні

Усього

100,0

14,6

9,9

73,8

1,7

Вугілля

100,0

78,9

21,1

Газ природний

100,0

19,9

14,4

62,9

2,8

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат)

100,0

Бензин моторний2

100,0

100,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)2

100,0

100,0

0,0

100,0

Мазути паливні важкі

100,0

81,2

18,8

Гас

100,0

100,0

Пропан і бутан скраплені2

100,0

100,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля

100,0

87,3

12,7

Торф неагломерований паливний

100,0

Дрова для опалення

100,0

8,2

91,8

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

76,3

23,7

Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий)

100,0

100,0

_________

1 Включаючи втрати при перетворенні та в технологічних процесах.

2 З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції.

Запаси палива

 

Обсяг запасів  палива 

Приріст, зниження (-)

запасів до 1 січня 2019р., у %

За окремими видами палива

 

 

Вугілля

16,3

4,2

Бензин моторний2

10,5

10,1

Газойлі (паливо дизельне)2

33,1

10,6

Мазути паливні важкі

1,6

1,2

Гас

15,2

198,0

Пропан і бутан скраплені2

0,8

15,6

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

0,9

2,8

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля

0,2

98,1

Дрова для опалення

7,5

64,6

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

2,9

100,7

Бўтум нафтовий (уключаючи сланцевий)

1,1

–29,5