Архів: 2020| 2019| 2018| 2017

Енергетика

Використання та запаси палива у 2020 році

 

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

Викорис-тано1

Частка використання                                                                                  за окремими видами економічної діяльності, відсотків

сільське, лісове та 
 рибне   госпо
-дарство

промис-ловість

будів-ництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприєм-

ства та організації інших видів діяльності

Усього,

тис.т умовного палива

3316,9

3,4

76,7

3,6

4,7

11,6

Вугілля, тис.т

16,5

0,8

6,9

7,0

5,6

86,7

Газ природний, млн.м3

1957,4

0,0

98,0

0,0

0,8

1,2

Бензин моторний, тис.т

130,1

2,8

3,5

1,6

3,2

88,9

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

384,0

16,9

30,2

13,2

21,8

17,9

Мазути паливні важкі, тис.т

7,6

0,5

19,0

20,4

59,6

0,5

Гас, тис.т

0,0

39,0

32,7

16,6

11,7

Пропан і бутан скраплені, тис.т

93,2

0,5

49,2

0,2

0,4

49,7

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

3,1

18,2

39,7

13,9

26,7

1,5

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т

0,0

100,0

Дрова для опалення,

тис.м3 щільних

47,6

77,9

6,0

0,0

2,2

13,9

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

4,7

4,0

50,8

13,7

31,5

_______________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2020 році

 (відсотків)

 

Викорис-тано1

У тому числі

на перетво-

рення в інші види палива

 та енергію

для неенер-гетичних цілей

кінцеве викорис-тання

втрати при розподілі, транспорту-ванніта зберіганні

Усього

100,0

14,8

22,8

60,4

2,0

Вугілля

100,0

84,8

15,2

Газ природний

100,0

18,8

30,4

47,9

2,9

Бензин моторний

100,0

100,0

0,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

100,0

0,0

Мазути паливні важкі

100,0

61,0

39,0

Гас

100,0

100,0

Пропан і бутан скраплені

100,0

100,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля

100,0

97,5

2,5

Дрова для опалення

100,0

19,5

80,5

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

77,5

22,5

_________

1 Включаючи втрати при перетворенні та в технологічних процесах.