Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2019 роках

(відсотків)

 

Номінальна заробітна плата

Реальна заробітна плата

до попереднього року

грудень до грудня попереднього року

до попереднього року

грудень до грудня попереднього року

2002

124,0

123,8

121,8

124,7

2003

119,8

116,9

111,7

106,0

2004

124,6

111,9

122,9

124,0

2005

135,6

144,1

121,7

132,3

2006

125,8

121,9

115,4

110,4

2007

126,9

128,4

110,9

105,6

2008

133,2

129,0

102,8

103,6

2009

109,4

116,9

93,1

101,9

2010

119,1

107,9

107,4

97,8

2011

116,7

116,8

106,5

110,6

2012

113,1

109,9

113,0

110,5

2013

109,2

111,0

109,3

110,0

2014

106,2

107,1

93,2

82,6

2015

124,5

139,9

80,6

95,9

2016

123,4

126,8

108,1

113,0

2017

136,1

126,9

116,6

110,4

2018

122,5

115,3

110,5

105,4

2019

115,4

116,1

107,4

111,7