Ринок праці

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2017 роках

(відсотків)

 

Номінальна заробітна плата

Реальна заробітна плата

до попереднього року

грудень до грудня попереднього року

до попереднього року

грудень до грудня попереднього року

2002

124,0

123,8

Х1

Х1

2003

119,8

116,9

111,7

106,0

2004

124,6

111,9

122,9

124,0

2005

135,6

144,1

121,7

132,3

2006

125,8

121,9

115,4

110,4

2007

126,9

128,4

110,9

105,6

2008

133,2

129,0

102,8

103,6

2009

109,4

116,9

93,1

101,9

2010

119,1

107,9

107,4

97,8

2011

116,7

116,8

106,5

110,6

2012

113,1

109,9

113,0

110,5

2013

109,2

111,0

109,3

110,0

2014

106,2

107,1

93,2

82,6

2015

124,5

139,9

80,6

95,9

2016

123,4

126,8

108,1

113,0

2017

136,1

126,9

116,6

110,4

______________

Примітка. Дані до 2009 року включно наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих підприємств, починаючи з 2010 року по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 2010-2015  років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.