Архів: 2017

Ринок праці

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

422683

422944

422712

422262

424710

423009

420899

419609

419056

422381

421223

416558

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

16729

16909

17658

20231

22256

23467

23606

23369

23388

23309

21112

17998

Промисловість

58884

58857

58605

58630

57847

56654

56745

56414

56234

56773

57295

56949

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

44

44

46

50

51

51

51

51

51

48

50

48

Переробна промисловість

39319

39032

38847

39240

38714

37893

37759

37804

37637

38143

38227

38042

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12421

12569

12598

12234

11999

11965

11912

11764

11685

11754

12225

12067

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7100

7212

7114

7106

7083

6745

7023

6795

6861

6828

6793

6792

Будівництво

10850

10951

11120

10708

11791

11769

12198

12398

12233

12169

12413

12162

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

44077

44319

43586

42634

43352

43806

44129

44715

44722

44654

44941

45054

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

68366

68529

68388

68428

68451

68264

68770

68305

67403

67340

66871

66316

Тимчасове розміщування й організація харчування

4121

4310

4159

4012

4276

4187

4326

4276

3925

3966

3970

4083

Інформація та телекомунікації

5615

5854

5930

5826

5825

5645

5445

5412

5385

5385

5424

5443

Фінансова та страхова діяльність

8159

8309

8346

8422

8646

8618

8691

8736

8710

8904

8825

8892

Операції з нерухомим майном

7067

6959

6891

6855

6828

6753

6801

6804

6680

6648

6623

6662

Професійна, наукова та технічна діяльність

9168

9175

9049

9052

9066

9027

8814

8762

8817

9136

9120

9086

Діяльність у сфері адміністративного та допо-міжного обслуговування

12589

12460

12378

12176

12013

11808

11629

11471

11111

11104

10991

10748

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

25298

25337

25518

25381

25359

25055

25064

25007

25406

26113

26364

25978

Освіта

87119

86138

86074

86211

85179

84102

80825

80463

80736

82899

83579

83425

Охорона здоров’я та нада-ння соціальної допомоги

53782

53922

54007

52885

52934

53109

53270

53165

53925

53649

53338

53363

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8634

8549

8600

8460

8435

8370

8237

7968

8070

8090

8138

8164

Надання інших видів послуг

2225

2366

2403

2351

2452

2375

2349

2344

2311

2242

2219

2235

Продовження

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

145

142

150

139

144

135

133

138

139

154

154

143

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

129

136

150

145

147

151

163

161

155

164

154

136

Промисловість

147

146

154

143

149

140

145

146

142

159

160

144

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

134

159

154

143

143

145

155

152

138

162

166

151

Переробна промисловість

143

145

153

143

148

141

146

147

142

159

159

140

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

156

148

156

140

147

133

138

138

138

159

163

150

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

157

147

160

148

154

149

156

154

146

161

162

153

Будівництво

152

150

157

148

154

150

164

158

144

160

167

150

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

145

151

142

145

141

154

155

142

157

157

146

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

145

140

149

138

143

137

143

142

137

149

152

145

Тимчасове розміщування й організація харчування

132

132

152

145

146

149

147

148

148

158

154

146

Інформація та телекомунікації

149

146

153

142

146

141

152

149

141

158

160

146

Фінансова та страхова діяльність

150

146

154

139

148

141

149

147

141

158

159

145

Операції з нерухомим майном

152

148

159

145

149

140

149

147

141

158

155

150

Професійна, наукова та технічна діяльність

146

143

149

139

142

135

144

139

138

154

155

142

Діяльність у сфері адміністра-тивного та допоміжного обслуговування

156

145

155

144

148

143

156

152

142

157

160

147

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

151

147

152

138

147

136

140

138

132

150

153

145

Освіта

135

134

140

131

135

114

75

98

133

145

147

137

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

148

144

153

142

143

141

141

145

140

157

157

148

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

148

143

151

140

139

133

114

130

138

153

156

144

Надання інших видів послуг

149

147

156

147

146

140

152

147

139

153

149

142

Продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

49,92

49,80

49,76

54,21

55,31

63,26

62,77

59,35

57,74

53,31

52,28

66,68

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

34,72

32,51

30,67

36,74

35,09

36,19

36,29

34,50

36,12

34,61

38,69

42,38

Промисловість

47,25

49,64

49,36

55,26

59,70

64,04

61,90

63,15

58,71

53,99

53,87

69,41

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

29,51

26,34

27,23

26,91

26,69

26,59

25,66

26,8

28,76

25,32

29,04

30,77

Переробна промисловість

48,67

50,24

49,94

55,47

62,7

65,26

64,26

65,31

59,00

53,86

54,08

63,81

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

50,21

55,28

55,57

64,70

63,2

74,97

68,89

68,91

67,34

62,09

61,04

97,00

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

34,99

36,68

35,79

38,90

38,55

40,65

39,79

42,99

43,46

41,16

39,93

50,14

Будівництво

35,17

37,94

37,50

43,15

40,73

42,62

39,72

40,58

43,26

40,59

41,71

50,30

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

37,30

38,97

39,08

42,14

43,01

44,95

43,83

43,51

47,82

43,05

42,95

48,57

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

87,69

72,31

73,05

79,09

79,60

87,36

85,29

84,50

86,40

82,90

73,93

89,29

Тимчасове розміщування й організація харчування

33,78

35,68

37,05

37,73

38,41

37,85

37,45

41,09

38,15

37,35

36,30

46,22

Інформація та телекомунікації

46,73

50,61

48,65

55,48

51,54

55,77

51,85

54,54

54,60

47,92

50,81

56,11

Фінансова та страхова діяльність

76,56

83,11

80,60

105,42

85,61

87,41

85,01

88,28

90,67

82,83

84,69

99,32

Операції з нерухомим майном

48,66

56,95

55,85

64,55

63,47

66,95

65,48

62,80

65,24

60,38

61,17

86,05

Професійна, наукова та технічна діяльність

51,81

52,57

62,52

58,92

58,85

65,37

61,22

59,45

60,61

54,72

56,39

70,94

Діяльність у сфері адміністра-тивного та допоміжного обслуговування

35,18

38,00

37,01

40,60

41,73

42,44

41,50

41,84

43,23

40,59

39,33

47,69

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

55,30

63,35

62,25

70,41

72,99

87,51

88,45

88,48

85,85

74,63

73,08

108,26

Освіта

42,72

45,96

45,94

48,14

50,29

75,53

90,04

63,00

50,71

46,17

45,97

63,33

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

34,61

36,30

36,32

38,56

40,02

43,78

42,01

40,02

41,13

37,57

37,74

47,73

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

39,37

43,99

43,18

44,73

48,11

53,07

67,39

54,11

50,48

44,42

43,98

57,44

Надання інших видів послуг

40,24

41,38

39,12

38,86

47,96

43,06

42,07

44,98

43,73

40,43

41,51

48,62

            Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.