Архів: 2018|2017

Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

414651

413801

415783

416688

415264

416231

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17131

16177

17478

18926

20165

21335

 

 

 

 

 

 

Промисловість

58505

58331

58445

57863

57469

56979

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

55

50

51

63

70

71

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

40067

39948

40033

39928

39667

39219

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11839

11745

11775

11321

11164

11141

 

 

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

6544

6588

6586

6551

6568

6548

 

 

 

 

 

 

Будівництво

12022

11932

11852

12509

12869

13234

 

 

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

46819

46321

46631

46968

46768

46234

 

 

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

68057

68202

68038

68508

68109

67909

 

 

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

4971

5298

5351

5214

4641

4992

 

 

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

5494

5510

5476

5403

5300

5205

 

 

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

9342

8896

8937

9034

8998

8968

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

5716

5635

5428

5419

5483

5469

 

 

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

8142

8366

8239

8441

8455

8375

 

 

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

12190

12257

12074

12145

11961

12037

 

 

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

24945

25084

25512

25142

25437

25480

 

 

 

 

 

 

Освіта

81566

81616

81630

80242

78672

78967

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

50120

50352

50632

50734

50718

50946

 

 

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7694

7655

7663

7628

7514

7431

 

 

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

1937

2169

2397

2512

2705

2670

 

 

 

 

 

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.