Архів: 2017

Ринок праці

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

422683

422944

422712

422262

424710

423009

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

16729

16909

17658

20231

22256

23467

 

 

 

 

 

 

Промисловість

58884

58857

58605

58630

57847

56654

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

44

44

46

50

51

51

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

39319

39032

38847

39240

38714

37893

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12421

12569

12598

12234

11999

11965

 

 

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7100

7212

7114

7106

7083

6745

 

 

 

 

 

 

Будівництво

10850

10951

11120

10708

11791

11769

 

 

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

44077

44319

43586

42634

43352

43806

 

 

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

68366

68529

68388

68428

68451

68264

 

 

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

4121

4310

4159

4012

4276

4187

 

 

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

5615

5854

5930

5826

5825

5645

 

 

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

8159

8309

8346

8422

8646

8618

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

7067

6959

6891

6855

6828

6753

 

 

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

9168

9175

9049

9052

9066

9027

 

 

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допо-міжного обслуговування

12589

12460

12378

12176

12013

11808

 

 

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

25298

25337

25518

25381

25359

25055

 

 

 

 

 

 

Освіта

87119

86138

86074

86211

85179

84102

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я та нада-ння соціальної допомоги

53782

53922

54007

52885

52934

53109

 

 

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8634

8549

8600

8460

8435

8370

 

 

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

2225

2366

2403

2351

2452

2375

 

 

 

 

 

 

Продовження

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

145

142

150

139

144

135

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

129

136

150

145

147

151

 

 

 

 

 

 

Промисловість

147

146

154

143

149

140

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

134

159

154

143

143

145

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

143

145

153

143

148

141

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

156

148

156

140

147

133

 

 

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

157

147

160

148

154

149

 

 

 

 

 

 

Будівництво

152

150

157

148

154

150

 

 

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

145

151

142

145

141

 

 

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

145

140

149

138

143

137

 

 

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

132

132

152

145

146

149

 

 

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

149

146

153

142

146

141

 

 

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

150

146

154

139

148

141

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

152

148

159

145

149

140

 

 

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

146

143

149

139

142

135

 

 

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністра-тивного та допоміжного обслуговування

156

145

155

144

148

143

 

 

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

151

147

152

138

147

136

 

 

 

 

 

 

Освіта

135

134

140

131

135

114

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

148

144

153

142

143

141

 

 

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

148

143

151

140

139

133

 

 

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

149

147

156

147

146

140

 

 

 

 

 

 

Продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

49,92

49,80

49,76

54,21

55,31

63,26

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

34,72

32,51

30,67

36,74

35,09

36,19

 

 

 

 

 

 

Промисловість

47,25

49,64

49,36

55,26

59,70

64,04

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

29,51

26,34

27,23

26,91

26,69

26,59

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

48,67

50,24

49,94

55,47

62,7

65,26

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

50,21

55,28

55,57

64,70

63,2

74,97

 

 

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

34,99

36,68

35,79

38,90

38,55

40,65

 

 

 

 

 

 

Будівництво

35,17

37,94

37,50

43,15

40,73

42,62

 

 

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

37,30

38,97

39,08

42,14

43,01

44,95

 

 

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

87,69

72,31

73,05

79,09

79,60

87,36

 

 

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

33,78

35,68

37,05

37,73

38,41

37,85

 

 

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

46,73

50,61

48,65

55,48

51,54

55,77

 

 

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

76,56

83,11

80,60

105,42

85,61

87,41

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

48,66

56,95

55,85

64,55

63,47

66,95

 

 

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

51,81

52,57

62,52

58,92

58,85

65,37

 

 

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністра-тивного та допоміжного обслуговування

35,18

38,00

37,01

40,60

41,73

42,44

 

 

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

55,30

63,35

62,25

70,41

72,99

87,51

 

 

 

 

 

 

Освіта

42,72

45,96

45,94

48,14

50,29

75,53

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

34,61

36,30

36,32

38,56

40,02

43,78

 

 

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

39,37

43,99

43,18

44,73

48,11

53,07

 

 

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

40,24

41,38

39,12

38,86

47,96

43,06

 

 

 

 

 

 

            Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.