Архів: 2018|2017

Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

414651

413801

415783

416688

415264

416231

414391

412641

410736

406520

407449

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17131

16177

17478

18926

20165

21335

21551

22056

22069

20557

18352

 

Промисловість

58505

58331

58445

57863

57469

56979

56286

56066

56685

57037

57304

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

55

50

51

63

70

71

70

68

69

74

66

 

Переробна промисловість

40067

39948

40033

39928

39667

39219

38496

38335

39219

39426

39137

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11839

11745

11775

11321

11164

11141

11167

11113

10860

11018

11585

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

6544

6588

6586

6551

6568

6548

6553

6550

6537

6519

6516

 

Будівництво

12022

11932

11852

12509

12869

13234

13741

13211

12519

12660

12486

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

46819

46321

46631

46968

46768

46234

46330

46382

45325

44552

43392

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

68057

68202

68038

68508

68109

67909

67442

67374

66628

66355

66404

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

4971

5298

5351

5214

4641

4992

5093

4863

4463

4394

4504

 

Інформація та телекомунікації

5494

5510

5476

5403

5300

5205

5137

4967

5045

4918

4952

 

Фінансова та страхова діяльність

9342

8896

8937

9034

8998

8968

9005

8999

8996

8979

8999

 

Операції з нерухомим майном

5716

5635

5428

5419

5483

5469

5514

5507

5512

5546

5560

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

8142

8366

8239

8441

8455

8375

8264

8243

8253

8679

8516

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

12190

12257

12074

12145

11961

12037

11536

11638

11509

11468

11511

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

24945

25084

25512

25142

25437

25480

25473

25034

24428

24496

24246

 

Освіта

81566

81616

81630

80242

78672

78967

78135

77884

78925

76567

80075

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

50120

50352

50632

50734

50718

50946

51146

50821

50694

50566

51584

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7694

7655

7663

7628

7514

7431

7332

7359

7333

7468

7560

 

Надання інших видів послуг

1937

2169

2397

2512

2705

2670

2406

2237

2352

2278

2004

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.