Ринок праці

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

2046

2387

2700

2947

3129

3897

4809

6542

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1083

1407

1496

1770

1935

2278

2811

4461

Промисловість

2162

2741

3017

3240

3429

4442

5442

6541

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

845

1015

961

1379

1449

1912

2622

3679

Переробна промисловість

2006

2638

2921

3144

3325

4490

5281

6447

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2910

3465

3733

4069

4201

4963

6854

7699

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1810

2060

2193

2249

2544

3157

3716

4986

Будівництво

1423

1792

1958

2606

2419

2860

3732

5170

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1348

1757

2213

2534

2544

3196

3890

5088

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3290

3719

3891

4091

4578

6198

7689

9548

Тимчасове розміщування й організація харчування

1294

1661

1928

2043

2264

2561

3321

4661

Інформація та телекомунікації

2571

3103

3359

3551

3669

5449

6032

7229

Фінансова та страхова діяльність

3352

4040

4188

4460

4814

6595

7414

10263

Операції з нерухомим майном

1623

1770

2376

2850

3001

3501

4054

6902

Професійна, наукова та технічна діяльність

2346

2290

2619

2511

2777

3791

5991

7494

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1675

2236

2112

2490

2826

3171

4861

6840

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2601

2783

3135

3532

3676

4194

5378

8354

Освіта

1802

2002

2452

2569

2652

3089

3677

5663

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1652

1747

2103

2346

2412

2813

3419

5014

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1811

2053

2609

2766

2779

3194

3835

5677

Надання інших видів послуг

1260

1772

1858

2343

2971

3735

4247

4764

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Починаючи з 2013 року інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.