Диференціація життєвого рівня населення (1999-2013рр.)

                          Доходи та умови життя

 

 

 

Диференціація життєвого рівня населення1

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму:

 

 

 

 

 

 

 

тис. осіб

218,3

225,0

146,7

156,2

98,2

271,3

101,3

у відсотках до загальної чисельності населення

9,8

10,1

6,6

7,0

4,4

11,5

4,3

Довідково: середньорічний розмір прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.)

843,2

914,1

1042,4

1113,7

1176,0

1227,3

1388,1

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

3,1

3,1

3,0

2,8

2,6

3,4

2,8

Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

6,6

4,0

4,8

4,4

4,1

5,1

4,3

Квінтильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

4,4

3,2

3,3

3,3

3,0

3,8

3,2

____________________________

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.