Доходи та умови життя

 

Щорічні дані

Характеристика домогосподарств (1999-2020)
Структура сукупних витрат (1999-2020)
Структура сукупних ресурсів (1999-2020)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2020)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (1999-2019)
Диференціація життєвого рівня населення (1999-201
9)

Один раз на два роки

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000-2020)

 

Методологічні пояснення