Доходи та умови життя

 

Характеристика домогосподарств (1999-2018)
Структура сукупних витрат
(1999-2018)
Структура сукупних ресурсів
(1999-2018)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
(1999-2017)
Диференціація життєвого рівня населення
(1999-2017)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
(1999-2018)
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
(2000-2018)

Методологічні пояснення