Архів: 2020|

Населення та міграція

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-жовтні 2020 року

(осіб)

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

27408

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

676

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

213

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

335

Клас II. Новоутворення

C00–D48

4201

з них злоякісні

C00–C97

4164

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

4

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

154

з них цукровий діабет

E10–E14

144

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

10

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

7

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

294

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

17515

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

9477

алкогольна кардiомiопатiя

I42.6

187

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

6449

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

666

з них грип і пневмонія

J10–J18

312

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

1275

з них алкогольна хвороба печінки

K70

51

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

46

Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

15

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

175

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

3

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

57

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

52

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

300

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

1526

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

234

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

60

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

65

випадкове отруєння, спричинене іншими отруйними речовинами

X40–X44,

X46–X49

105

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

124

навмисне самоушкодження

X60–X84

349

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99,

Y00–Y09

77

Клас XXІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

436

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

436

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2