Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ1  (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 2376,8 тис.осіб. Упродовж  січня–червня 2019р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3489 осіб.

Порівняно із січнем–червнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 2037 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2019р. становила 9966 осіб, померлих – 17595 осіб.

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

У січні–червні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8820 грн і порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 15,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність, складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання, виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, а також в охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, і не перевищував 76,6% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–червні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 106,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні–червні 2019р. зменшилася на 40,8%, або на 25931 тис.грн, і на 1 липня 2019р. становила 37677 тис.грн, що дорівнює 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств на 1 липня 2019р. становила 5583 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на
1
липня 2019р. становила 387 осіб, або 0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14425 грн, що на 49,1% більше середньої заробітної плати за червень п.р.

 

Соціальний захист

 

У січні–червні 2019р. призначено субсидії 110,6 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 66,7 тис., у сільській місцевості – 43,9 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам у січні–червні 2019р. становила 29337,8 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 17301,4 тис.грн, у сільській місцевості – 12036,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2019р. становив 93,0 грн (у травні – 103,7 грн).

Крім того, у січні–червні 2019р. 25,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 5,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 19,6 тис.

Середній розмір призначеної у червні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3114,2 грн (у травні 2019р. – 3130,4 грн).

У січні–червні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 73109,0 тис.грн.

 

 

Населенні пункти та житло

 

У червні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 331,4 млн.грн, що становило 111,4% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – 247,4 млн.грн.

На кінець червня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 2580,5 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 578,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 307,5 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 155,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 43,7 млн.грн, за постачання електричної енергії – 438,5 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2019р. становив 45352,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,0% більше обсягу січня–липня 2018р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2019р. становив 34891,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,0% більше обсягу січня–липня 2018р., проти липня 2018р. також збільшення на 9,7%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–липні 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 94,8%, у тому числі у підприємствах – 91,2%, у господарствах населення – 100,5%.

Станом на 1 серпня 2019р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1038,4 тис.га, що становить 85,3% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 81,7%). Із зібраної площі одержано 3078,9 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 11,2% менше, ніж було одержано на початок серпня 2018р, у тому числі підприємствами намолочено 2124,6 тис.т (на 15,0% менше), господарствами населення – 954,3 тис.т (на 1,3% менше).

У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано культур зернових та зернобобових 29,7 ц з 1 га (на 16,1% менше, ніж торік), в тому числі у підприємствах – 29,0 ц, у господарствах населення – 31,3 ц.

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 191,6 тис.га (на 31,1% більше, ніж на початок серпня 2018р.), що складає 99,2% площ, посіяних під урожай 2019р. Його валовий збір становив 361,7 тис.т, що на 7,6% більше, а середня врожайність – 18,9 ц з 1 га (менше на 17,8%).

Господарствами усіх категорій накопано 116,5 тис.т картоплі, що в 3,3 раза більше, ніж торік. Обсяги виробництва овочів відкритого ґрунту збільшилось на 17,9% і становили 89,6 тис.т.

Обсяги виробництва плодоягідної продукції порівняно з початком серпня 2018р. зменшилися на 22,1% і становили 40,7 тис.т.

У господарствах усіх категорій у січні–липні 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 31,6 тис.т (у порівнянні з січнем–липнем 2018р. на 9,4% менше), молока – 187,0 тис.т (менше на 5,8%), яєць – 148,2 млн.шт (менше на 15,9%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 83,2%, 90,1% та 93,5%.

За розрахунками, на 1 серпня 2019р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 169,7 тис. голів (на 4,8% менше, ніж на 1 серпня 2018р.), у тому числі корів – 92,4 тис. голів (на 2,1% менше), свиней – 173,8 тис. голів (на 21,1% менше), овець та кіз – 331,2 тис. голів (на 6,5% менше), птиці свійської – 3,5 млн. голів (на 17,2% менше). У господарствах населення утримувалось 87,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,9%; свиней – 60,0%, овець і кіз – 85,6%, птиці всіх видів – 96,4%.

Обсяг власно виробленої аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні–липні 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. на 10,5% менше, у тому числі продукції рослинництва – на 10,5%, тваринництва – на 10,8%.

На 1 серпня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 2200,7 тис.т зерна (на 16,0% менше проти 1 серпня 2018р.), у тому числі 1469,1 тис.т пшениці, 554,9 тис.т ячменю, 117,5 тис.т кукурудзи на зерно та 0,4 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 37,6 тис.т (на 48,0% менше, ніж на 1 серпня 2018р.).

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 8100,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 7,2% менше від обсягу капітальних інвестицій у січні–червні 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (94,1% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у нежитлові будівлі – 22,5% усіх інвестицій, у житлові будівлі – 15,3% та 10,9% – в інженерні споруди. Інвестиції у придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 41,5% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 66,4% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 4,7%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 17,0% усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила 9,7%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; будівництво; сільське, лісове та рибне господарство у які було спрямовано, відповідно 22,3%, 17,8% та 9,5% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 1150,5 млн.грн, або 14,2% від загального обсягу інвестицій по області. При цьому 72,7% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 24,6% – підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 2,7% – водопостачання; каналізація, поводження з відходами.

На будівництві житла освоєно 1240,7 млн.грн капітальних інвестицій, з них 17,6% освоєно населенням на будівництві індивідуальних житлових будинків.

 

Промисловість

 

У січні–липні 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. індекс промислової продукції становив 101,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–липні 2019р. проти січня–липня 2018р. одержано приріст продукції 5,2%, у тому числі у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (41,0%), готових кормів для тварин (21,7%), інших харчових продуктів (16,3%), у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (13,2%), фруктів і овочів (10 ,3%), у виробництві олії та тваринних жирів (8,0%). Разом із цим скоротився випуск продукції у виробництві м’яса та м’ясних продуктів на 30,6%, молочних продуктів – на 29,1%, напоїв – на 11,0%, у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 10,4%.

У січні–липні 2019р. вироблено 57 т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених, 183 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 1587 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 33,9 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 604,5 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 3,0 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 593 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 296 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 527 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 44,0 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 34,3 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 457,8 тис.дал вина ігристого зі свіжого винограду (крім вина «Шампанське»; уключаючи «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,7%, у тому числі: у текстильному виробництві – 113,1%, виробництві одягу – 101,0%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 98,9%. У січні–липні 2019р. вироблено 46,1 тис. піджаків та блейзерів та 76,6 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 8,7 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 6,8 тис. жіночих та дівчачих суконь (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 101,6%.

У січні–липні 2019р. проти січня–липня 2018р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 45,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 91,2%, на підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 113,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 9,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 98,1%.

 

Будівництво

 

У січні–липні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 7827,5 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами виробленої будівельної продукції Одеська область посіла 3 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 90,1%.

Будівництво будівель збільшилося на 29,1%, у тому числі житлових – на 21,4%; нежитлових будівель на 51,4%. Разом з тим спостерігалося зменшення обсягів будівництва інженерних споруд на 28,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 79,8 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти –16,0% та 4,2% відповідно.

У січні–червні 2019р. по Одеській області прийнято в експлуатацію 474,8 тис.м² загальної площі житла (нове будівництво): 75,3% – у будинках із двома і більше квартирами, 24,6% – в одноквартирних будинках.

Обсяги прийнятих в експлуатацію житлових будівель порівняно з відповідним періодом 2018р збільшилась у 2,1 раза.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 280,6 тис.м² загальної площі житла (59,1% загального обсягу), у сільській місцевості – 194,2 тис.м² (40,9%).

Крім того, у І півріччі 2019р. по області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 33,1 тис.м².


 

Транспорт

 

У січні–липні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 23,6 млн.т вантажів, що на 0,1% менше, ніж у січні–липні 2018р. Вантажооборот збільшився на 5,5% і становив 38,3 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–липнем 2018р. зменшилося. Зокрема, відправлення лісових вантажів скоротилося на 83,5%, коксу – на 76,8%, будівельних матеріалів – на 30,6%, брухту чорних металів – на 23,5%, кам’яного вугілля – на 18,3%, чорних металів – на 14,1%. Разом з цим відправлення цементу збільшилося на 33,0%, хімічних та мінеральних добрив – на 28,4%, нафти і нафтопродуктів– на 22,8%, залізної і марганцевої руди – на 17,8%, зерна і продуктів перемолу – на 5,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2019р. перевезено 5,6 млн.т вантажів, що на 18,4% більше, ніж у січні–липні 2018р., та виконано вантажооборот в обсязі 1376,6 млн.ткм, який збільшився на 10,1% порівняно з січнем–липнем 2018р.

У січні–липні 2019р. послугами пасажирського транспорту скористалися 177,5 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 6978,8 млн.пас.км, що відповідно на 5,6% та на 1,4% більше від обсягів січня–липня 2018р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 56,8 млн пасажирів, що на 6,5% менше, ніж у січні–липні 2018р. Міським електротранспортом перевезено на 13,6% більше пасажирів, ніж у січні–липні 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–червні 2019р. експорт товарів становив 668,3 млн.дол. США, імпорт – 784,1 млн.дол. США². Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт збільшився на 0,1% (на 0,5 млн.дол. США), імпорт – на 25,7%² (на 115,4 млн.дол. США). Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 115,82 млн.дол. США (у січні–червні 2018р. сальдо також негативне 0,9 млн.дол. США).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–червнем 2018р. збільшилась частка зернових культур, їстівних плодів та горіхів, насіння і плодів олійних рослин, мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, деревини і виробів з деревини, електричних машин. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, взуття, недорогоцінних металів та виробів з них, суден.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 194,5 млн.дол. США. або 29,1% від загального обсягу експорту (у січні–червні 2018р. – 183,3 млн.дол. США або 27,4%) та збільшився проти січня–червня 2018р. на 11,2 млн.дол. США, або 6,1%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 69,5% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 9,8%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 6,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 6,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Польщі, Італії, Нідерландів, Іспанії, Болгарії, Німеччини, Румунії, Великої Британії, Франції, Угорщини, Португалії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Малайзії, Індії, Молдови, Російської Федерації, Білорусі, Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів.

Серед найбільших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Катару – у 5,4 раза, Іраку – у 5,0 раза, Алжиру – у 3,5 раза, Бангладеш – у 3,3 раза, США – у 2,6 раза, Єгипту – у 2,4 раза, Туреччини – на 63,6%, Польщі – на 39,8%, Болгарії – на 38,5%, Тунісу – на 24,3%. Зменшився до Російської Федерації – на 64,1%, Молдови – на 63,1%, Індії – на 50,0%, Китаю – на 45,1%, Іспанії – на 42,1%, Ізраїлю – на 29,6%, Італії – на 13,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка добрив, полімерних матеріалів, пластмас, та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка овочей, їстівних плодів та горіхів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, деревини і виробів з деревини, недорогоцінних металів та виробів з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 185,9 млн.дол. США, або 23,7% від загального обсягу (у січні–червні 2018р. – відповідно 177,6 млн.дол. США та 26,6%), та збільшився проти січня–червня 2018р. на 8,3 млн.дол. США, або 4,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 20,4%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 17,9%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 12,3%, мінеральні продукти – 11,3%, готові харчові продукти – 8,5%, пластмаси, полімерні матеріали – 5,6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Греції, Іспанії, Литви, Франції, Бельгії, Великої Британії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, США, Індонезії.

Порівняно із січнем–червнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Болгарії – у 4,0 раза, Греції – у 3,6 раза, Індії – у 2,1 раза, США – у 2,0 раза, Китаю – на 84,4%, Малайзії – на 71,6%, Австрії – на 65,0%, Тайланду – на 45,9%, В’єтнаму – на 44,8%, Литви – на 33,4%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 27,0%. Зменшився з Російської Федерації – на 55,2%, Білорусі – на 49,2%, Угорщини – на 44,3%, Індонезії – на 31,1%, Еквадору – на 30,2%, Казахстану – на 30,0%, Японії – на 17,7%.

У січні–червні 2019р. експорт послуг становив 380,5 млн.дол. США, імпорт – 118,6 млн.дол. США. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт збільшився на 7,1% (25,2 млн.дол. США), імпорт збільшився на 16,4% (16,7 млн.дол. США). Позитивне сальдо становило 261,9 млн.дол. США (у січні–червні 2018р. також позитивне сальдо 253,4 млн.дол. США).

Порівняно з січнем–червнем 2018р. зменшилися обсяги експорту послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – на 9,1 млн.дол. США, послуг з переробки матеріальних ресурсів – на 1,3 млн.дол. США, послуг з будівництва – на 0,9 млн.дол. США. Збільшення відбулось у ділових послугах – на 16,7 млн.дол. США, транспортних послугах – на 9,5 млн.дол. США, та послугах у сфері комунікації, комп’ютерних та інформаційних послугах – на 1,8 млн.дол. США.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 136,2 млн.дол. США, або 35,8% від загального обсягу експорту (у січні–червні 2018р.– 124,9 млн.дол. США, або 35,2%) та збільшився порівняно з січнем–червнем 2018р.на 11,2 млн.дол. США, або на 9,0%.

Серед країн–членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Францією, Кіпром, Німеччиною, Данією, Великою Британією та Словаччиною.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Туреччині, Грузії, Китаю та Швейцарії.

Серед країн – партнерів найбільше зріс експорт послуг до Туреччини – на 88,8%, Сінгапуру – на 55,8%, Данії – на 33,2%, Франції – на 32,0%, Маршалових островів – 29,4%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 23,0%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалось в експорті Естонії – на 36,1%, Ізраїлю – на 35,3%, США – на 23,8%, Молдови – на 9,7%.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг у січні–червні 2019р. складали транспортні послуги – 79,6%, ділові послуги – 8,3%, послуги, пов’язані з подорожами – 4,0% та послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 3,9%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 62,2 млн.дол. США, або 52,4% від загального обсягу (у січні–червні 2018р. – 58,2 млн.дол. США, або 57,1%) та збільшився порівняно з січнем–червнем 2018р. на 4,0 млн.дол. США, або на 6,9 %.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Франції, Кіпру, Німеччини, Данії, Великій Британії, Словаччини, Болгарії.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччині, Грузії, Китаю та Швейцарії.

Порівняно з січнем–червнем 2018р. імпорт послуг збільшився від Туреччини – на 68,2%, Грузії – на 67,9%, Китаю – на 41,5%, Кіпру – на 15,1%, та Великої Британії – на 7,1%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 липня 2019р. становив 1258,6 млн.дол. США, що на 0,7% більше обсягу інвестицій на початок 2019р. З країн ЄС унесено 60,1% загального обсягу та з інших країн світу – 39,9%.

У січні–червні 2019р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 25,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу); зменшення капіталу становило 28,7 млн.дол. США. Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були Нідерланди та Кіпр.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості 42,4% від загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) області, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 23,8%, організації, що здійснюють операції з нерухомим майном19,3%.

Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств області в економіку країн світу на 1 липня 2019р. становили 26,9 млн.дол. США. Прямі інвестиції з області здійснено до 12 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Латвії (96,0%).

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2019р. становив 102,7% (по Україні – 103,0%).

Продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожче на 4,5%.

Серед продуктів харчування, які в цілому подорожчали на 4,3%, найбільше (на 35,1%) зросли ціни на фрукти, з них на яблука – в 2,0 раза. Крім цього, на 11,5% підвищились у ціні овочі, а саме: баклажани та картопля – у 1,8 раза та 1,7 раза відповідно, морква – на 35,8%. Водночас, солодкий перець подешевшав на 67,1%, огірки – на 64,7%, ріпчаста цибуля – на 32,4%.

Ціни на рибу та продукти з риби підвищились на 8,2%, що обумовлено, насамперед, подорожчанням свіжої, охолодженої та замороженої риби на 12,0%. Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби стали дорожче на 6,4%, зокрема, цукор – на 13,2%. Приріст цін на хліб і хлібопродукти становив 4,4%. М’ясо та м’ясопродукти подорожчали на 4,2%. Поряд з цим, ціни за групою молоко, сир та яйця знизились на 10,1%, головним чином за рахунок суттєвого (на 46,0%) здешевлення яєць. Олія та жири стали дешевше на 1,6%, насамперед, у результаті зниження цін на сало на 13,4%.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 7,6%, зокрема, на тютюнові вироби – 12,9%, алкогольні напої – 2,8%.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) знизились на 3,8%, що в значній мірі, спричинено здешевленням природного газу на 22,0%. Разом з цим, зафіксовано підвищення тарифів за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на 26,1%, каналізацію – на 3,8%, холодну воду – на 3,3%, опалення – на 2,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,1%. Послуги лікарень подорожчали на 5,2%, амбулаторні послуги – на 4,5%.

Ціни на транспорт знизились на 3,0%, у т.ч. на автомобілі – на 5,6%, паливо та мастила на 5,1%. Водночас, проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 17,3%.

Ціни на зв’язок підвищились на 9,4%, а саме: телефонні і телефаксові послуги подорожчали на 16,0%, поштові – на 14,3%.

 

___________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.