Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ1 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 2378,9 тис.осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність наявного населення області зменшилася на 1452 особи.

Порівняно із січнем–березнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 1143 особи.

Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 5168 осіб, померлих – 9265 осіб.

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

У січні–березні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8473 грн і порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 17,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання, виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у поштовій та кур’єрській діяльності, добувній промисловості і розробленні кар`єрів, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, а також в охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, і не перевищував 76,6% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–березні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 107,9%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні–березні 2019р. зменшилася на 33,8%, або на 21486 тис.грн, і на 1 квітня 2019р. становила 42122 тис.грн, що дорівнює 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств на 1 квітня 2019р. становила 4157 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на1 квітня 2019р. становила 381 особу, або 0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 10911 грн, що на 24,4% більше середньої заробітної плати за березень п.р.

 

Соціальний захист

У січні–березні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 28,2 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 14,1 тис., у сільській місцевості – також 14,1 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–березні 2019р. становила 18913,1 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 9700,0 тис.грн, у сільській місцевості – 9213,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 519,7 грн (у лютому – 685,2 грн).

Крім того, у січні–березні 2019р. 3,4 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,3 тис. домогосподарствам, у сільський місцевості – 2,1 тис.

Середній розмір призначеної у березні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2974,0 грн (у лютому 2019р. – 3145,5 грн).

У січні–березні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 5236,0 тис.грн.

 

Населенні пункти та житло

У березні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 850,1 млн.грн, що становило 103,8% нарахованих за цей період сум.

На кінець березня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 2801,9 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 899,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 286,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 133,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 42,1 млн.грн.

Крім того, упродовж березня 2019р. населенням сплачено за постачання електричної енергії 323,1 млн.грн. Заборгованість з оплати за постачання електричної енергії на кінець березня становила 510,1 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2019р. становив 22854,4 млн.грн, що на 9,0% більше обсягу січня–квітня 2018р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2019р. становив 17582,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,0% більше обсягу січня–квітня 2018р.

 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 95,1%, у тому числі у підприємствах – 93,3%, у господарствах населення – 95,5%.

У господарствах усіх категорій у січні–квітні 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 20,4 тис.т (у порівнянні з січнем–квітнем 2018р. на 9,3% менше), молока – 79,9 тис.т (менше на 5,6%), яєць – 75,0 млн.шт (менше на 14,6%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 85,8%, 87,5% та 90,8%.

За розрахунками, на 1 травня 2019р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 170,9 тис. голів (на 6,5% менше, ніж на 1 травня 2018р.), у тому числі корів – 93,0 тис. голів (на 1,9% менше), свиней – 174,3 тис. голів (на 23,6% менше), овець та кіз – 351,5 тис. голів (на 6,5% менше), птиці свійської – 2,9 млн. голів (на 17,5% менше). У господарствах населення утримувалось 87,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,6%; свиней – 61,2%, овець і кіз – 85,0%, птиці всіх видів – 92,7%.

Обсяг власно виробленої аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. на 1,9% менше, у тому числі продукції рослинництва – на 0,9%, тваринництва – на 16,5% менше.

На 1 травня 2019р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 909,4 тис.т зерна (на 19,5% менше проти 1 травня 2018р.), у тому числі 437,7 тис.т кукурудзи на зерно, 295,7 тис.т пшениці, 143,7 тис.т ячменю та 0,2 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 166,4 тис.т (на 38,3% менше, ніж на 1 травня 2018р.)

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3689,9 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 8,4% більше обсягу капітальних інвестицій у січні–березні 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (88,5% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у нежитлові будівлі – 19,1% усіх інвестицій, у житлові будівлі – 13,5% та 8,0% – в інженерні споруди.  Інвестиції у придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 44,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 74,0% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 2,5%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 13,1% усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила 7,9%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; будівництво; сільське, лісове та рибне господарство, у які було спрямовано, відповідно 30,3%, 14,4% та 8,3% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 536,0 млн.грн, або 14,5% від загального обсягу інвестицій по області. При цьому 81,2% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 16,9% – підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

На будівництві житла освоєно 499,1 млн.грн капітальних інвестицій, з них 15,9% освоєно населенням на будівництві індивідуальних житлових будинків.

 

Промисловість

У січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив 98,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–квітні 2019р. проти січня–квітня 2018р. одержано приріст продукції 1,9%, у тому числі у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (35,7%), у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (22,2%), у виробництві готових кормів для тварин (19,7%), інших харчових продуктів (14,4%), олії та тваринних жирів (4,1%). Разом із цим скоротився випуск продукції у виробництві молочних продуктів на 27,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 25,2%, напоїв – на 14,1%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 4,9%, у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 4,1%.

У січні–квітні 2019р. вироблено 99 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 964 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 17,9 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 376,9 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 1,8 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 326 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 175 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 276 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 26,0 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 20,4 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 265,7 тис.дал вина ігристого зі свіжого винограду (крім вина «Шампанське»; уключаючи «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 118,3%, у тому числі: у текстильному виробництві – 142,0%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 120,0%, виробництві одягу – 112,0%. У січні–квітні 2019р. вироблено 31,1 тис. піджаків та блейзерів та 54,4 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 4,7 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 3,3 тис. жіночих та дівчачих суконь (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 102,8%.

У січні–квітні 2019р. проти січня–квітня 2018р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 30,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 89,1%, на підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 101,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 8,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 95,2%.

 

Будівництво

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 3020,4 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами виробленої будівельної продукції Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 117,4%.

Будівництво будівель зменшилося на 5,1%, у тому числі житлових – на 19,5%; нежитлових будівель зросло на 47,1%. Разом з тим спостерігалося ріст обсягів будівництва інженерних споруд у 1,6 раза.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 74,6% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 19,4% та 6,0% відповідно.

У січні–березні 2019р. по Одеській області прийнято в експлуатацію 136,3 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво): 66,3% – у будинках із двома і більше квартирами, 33,7% – в одноквартирних будинках.

Обсяги прийнятих в експлуатацію житлових будівель порівняно з відповідним періодом 2018р.  зменшилась на 2,2%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 82,5 тис.м2 загальної площі  житла, у сільській місцевості – 53,7 тис.м2 .

Крім того, у І кварталі 2019р. по області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 12,4 тис.м2.

 

Транспорт

У січні–квітні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 12,6 млн.т вантажів, що на 2,3% менше, ніж у січні–квітні 2018р. Вантажооборот збільшився на 3,4% і становив 21,8 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–квітнем 2018р. зменшилося. Зокрема, відправлення лісових вантажів скоротилося на 78,0%, коксу – на 51,1%, кам’яного вугілля – на 41,1%, брухту чорних металів – на 23,5%, будівельних матеріалів – на 16,5%, чорних металів – на 6,7%. Разом з цим відправлення нафти і нафтопродуктів збільшилося у 1,8 раза, цементу – на 42,4%, хімічних та мінеральних добрив – на 22,0%, залізної і марганцевої руди – на 10,6%, зерна і продуктів перемолу – на 8,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2019р. перевезено 2,7 млн.т вантажів, що на 8,9% більше, ніж у січні–квітні 2018р., та виконано вантажооборот в обсязі 752,0 млн.ткм, який збільшився на 8,2% порівняно з січнем–квітнем 2018р.

У січні–квітні 2019р. послугами пасажирського транспорту скористалися 94,9 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 3428,2 млн.пас.км, що відповідно на 6,4% та на 5,3% більше від обсягів січня–квітня 2018р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 31,5 млн пасажирів, що на 7,4% менше, ніж у січні–квітні 2018р. Міським електротранспортом перевезено на 15,8% більше пасажирів, ніж у січні–квітні 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2019р. експорт товарів становив 377,0 млн.дол. США, імпорт – 391,2 млн.дол.2. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт збільшився на 6,4% (на 22,8 млн.дол.), імпорт – на 25,7%2 (на 80,1 млн.дол.).  Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 14,22 млн.дол. США.  (у січні–березні 2018р. сальдо позитивне 43,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–березнем 2018р. збільшилась частка зернових культур, їстівних плодів та горіхів, овочів, насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, деревини і виробів з деревини, електричних машин. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, продукції хімічної та повязаних з нею галузей промисловості, взуття, чорних металів, суден.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 118,9 млн.дол. або 31,5% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2018р. – 101,3 млн.дол. або 28,6%) та збільшився проти січня–березня 2018р. на 17,6 млн.дол., або 17,3%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 74,2% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 6,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 6,6%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 5,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Польщі, Італії, Іспанії, Нідерландів, Румунії, Німеччини, Великої Британії, Португалії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Малайзії, Алжиру, Індії, Бангладеш, Молдови, Російської Федерації, Білорусі, Об’єднаних Арабських Еміратів.

Серед найбільших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту – у 3,9 раза, Польщі – у 2,2 раза, Нідерландів – у 2,0 раза, Туреччини – на 90,5%, США – на 81,7%, Таїланду – на 61,9%, Малайзії – на 22,7%, Грузії – на 21,0%, Великої Британії – на 12,2%, зменшився до Російської Федерації – на 65,5%., Індії – на 61,2%, Іспанії – на 40,8%, Ізраїлю – на 36,6%, Італії – на 30,3%, Білорусі – на 25,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка добрив, готових харчових продуктів, полімерних матеріалів, пластмас, та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка овочів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, недорогоцінних металів та виробів з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 82,0 млн.дол., або 21,0% від загального обсягу (у січні–березні 2018р. – відповідно 74,1 млн.дол. та 23,8%), та збільшився проти січня–березня 2018р. на 7,9 млн.дол., або 10,8%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 24,1%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 18,3%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 15,6%, готові харчові продукти – 8,7%, мінеральні продукти – 6,8%, пластмаси, полімерні матеріали – 5,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Литви, Франції, Нідерландів, Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Індонезії, Німеччини, США, Російської Федерації, Єгипту, Індії.

Порівняно із січнем–березнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Болгарії – у 8,9 раза, Австралії – у 3,2 раза, Австрії – у 3,0 раза, Індії – у 2,3 раза, Китаю – на 97,7%, США – на 62,2%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 50,2%, Молдови – на 26,9%, Німеччини – на 19,9%. Зменшився з Білорусі – на 76,2%, Грузії – на 41,8%, Коста-Ріки – на 29,6%, Еквадору – на 24,7%, Російської Федерації – на 22,5%, Індонезії – на 20,7%, Польщі – на 17,6%.

У січні–березні 2019р. експорт послуг становив 197,0 млн.дол США, імпорт – 62,6 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт збільшився на 18,5% (30,8 млн.дол.), імпорт збільшився на 32,1% (15,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 134,4 млн.дол.(у січні–березні 2018р. також позитивне сальдо 118,8 млн.дол.).

Порівняно з січнем–березнем 2018р. зменшилися обсяги експорту послуг зі страхування, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, послуг з переробки матеріальних ресурсів та послуг з будівництва. Збільшення відбулось у послугах, пов’язаних з подорожами, послугах у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послугах та ділових послуг.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 68,4 млн.дол., або 34,7% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2018р.– 53,6 млн.дол., або 32,3%) та збільшився порівняно з січнем–березнем 2018р.на 14,8 млн.дол., або на 27,6%.

Серед країн–членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Кіпром, Великою Британією, Данією та Німеччиною.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Швейцарії, Туреччині, Вірґінським Островам (Брит.) та Об’єднаним Арабським Еміратам.

Серед країн – партнерів найбільше зріс експорт послуг до Польщі – 96,1%, Іспанії – 74,8%, Вірменії – 72,5%, Маршалових островів – 41,3%, Сінгапуру – 36,6%, Німеччини – 35,1%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалось в експорті Білорусі – 12,8%, Ізраїлю –на 14,3 % та Румунії – 26,1%.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг у січні–березні 2019р. складали транспортні послуги, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій та роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 32,1 млн.дол., або 51,3% від загального обсягу (у січні–березні 2018р. – 30,8 млн.дол., або 65,1%) та збільшився порівняно з січнем–березнем 2018р. на 1,3 млн.дол., або на 4,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Франції, Кіпру, Данії, Німеччини, Великій Британії, Словаччини, Болгарії.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччині, Грузії, Китаю та Сінгапуру.

Порівняно з січнем–березнем 2018р. імпорт послуг збільшився від Китаю – 96,6%, Білорусі – 82,3%, Італії – 77,6%, Греції – 68,8%, Хорватії – 47,2%, Індії – 61,2% та Великої Британії – 37,9%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня 2019р. становив 1216,1 млн.дол. США, що на 1,7% менше обсягу інвестицій на початок 2019р. З країн ЄС унесено 58,7% загального обсягу та з інших країн світу 41,3%.

У січні–березні 2019р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 4,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу); зменшення капіталу становило 24,3 млн.дол. США. Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були Нідерланди та Кіпр.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості 43,6% від загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) області, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 24,2%, організації, що здійснюють операції з нерухомим майном17,8%.

Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств області в економіку країн світу на 31 грудня 2018р. становили 27,3 млн.дол. США. Прямі інвестиції з області здійснено до 12 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Латвії (96,0%).

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2019р. становив 103,2% (по Україні – 103,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожче на 5,4%.

Серед продуктів харчування найбільше (на 43,5%) підвищились ціни на овочі, зокрема, на білокачанну капусту – у 2,7 раза, помідори – в 1,6 раза. Ріпчаста цибуля зросла в ціні на 41,0%, картопля – на 32,4%, буряк – на 31,5%, огірки – на 22,5%. Ціни на фрукти в цілому, підвищились на 8,7%, при цьому, банани стали дорожче на 30,2%, а цитрусові, навпаки, подешевшали на 9,2%. Зростання цін на рибу та продукти з риби на 5,7% відбулось, в основному, за рахунок подорожчання живої, охолодженої риби на 11,3%. Хліб і хлібопродукти підвищились у ціні на 2,3%, олія та жири – на 1,7%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби – на 1,1%. Водночас, на 3,1% стали дешевше молоко, сир та яйця, що обумовлено, насамперед, значним (на 19,1%) зниженням цін на яйця. М’ясо та м’ясопродукти подешевшали на 0,5%, з них свинина – на 5,0%, яловичина – на 1,7%.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 4,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – 7,3%, алкогольні напої – 0,9%.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) зросли на 0,8%, що спричинено, перш за все, зростанням тарифів за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на 14,6%. Поряд з цим, скраплений газ для побутових потреб подешевшав на 2,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 2,1%, а саме: послуги лікарень подорожчали на 5,0%, амбулаторні послуги – на 2,8%.

Зниження цін на транспорт на 3,5%, пов’язане, головним чином, із здешевленням палива та мастил на 6,5%.

Ціни на зв’язок підвищились на 11,3%, у т.ч. телефонні і телефаксові послуги стали дорожче на 16,2%, поштові – на 14,3%.

 

___________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.