Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

 

         Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 2380,4 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2018р. чисельність наявного населення області зменшилась на 2695 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення населення – 6643 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 3948 осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років становила 1065,3 тис. осіб (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2018р.), з яких 993,6 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (71,7 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,7%, а в працездатному віці – 66,5%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 6,7%, а працездатного віку – 6,9%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018р. становила 8290 осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 74,5%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець вересня 2018р. становив 0,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 0,8%, у міських поселеннях – 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2018р. становила 6,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2775 грн, що дорівнює 74,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2018р. порівняно із серпнем зменшилася на 73, або на 1,4% і на кінець місяця становила 5211 одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець вересня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (18,5% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по Одеській області порівняно з серпнем залишилось без змін і на кінець вересня 2018р. дорівнювало 2 особам.

 

Доходи населення

 

У січні–серпні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7786 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 24,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, операції з нерухомим майном, а серед промислових видів діяльності – виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво електричного устатковання, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, поштовій та кур’єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, сільському і, лісовому та рибному господарстві, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, а також охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги і не перевищував 72,3% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–серпні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 111,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–серпня 2018р. збільшилась на 5,4% або на 2605 тис.грн, і на 1 вересня п.р. становила 51055 тис.грн, що дорівнює 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 44,2%, або на 3994 тис.грн, і на 1 вересня п.р. становила 13026 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності (на 3382 тис.грн). Найбільше зростання відбулося у Ренійському районі (на 1237 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 вересня 2018р. становила 658 осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 19796 грн, що у 2,4 раза більше середньої заробітної плати за серпень 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–серпні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 109,0 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 66,8 тис., у сільській місцевості – 42,2 тис. домогосподарств. 

Сума призначених субсидій у січні–серпні 2018р. становила 35434,6 тис.грн, із неї у міських поселеннях ‑ 18587,3 тис.грн, у сільській місцевості – 16847,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні п.р. становив 91,1 грн (у липні 2018р. – 107,1 грн).

Крім того, у січні–серпні 2018р. 39,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 9,5 тис. домогосподарств, у сільський місцевості – 29,9 тис.

Середній розмір призначеної у серпні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3224,7 грн (у липні 2018р. – 3432,5 грн).

У січні–серпні 2018р. сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 125,8 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 32,8 млн.грн, у сільській місцевості – 93,0  млн.грн.

У січні–серпні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 132,0 млн.грн.

У серпні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 274,6 млн.грн (106,6% сум, нарахованих за цей період).

На кінець серпня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 1835,5 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 445,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 248,4 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 140,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 33,0 млн.грн, за постачання електричної енергії – 395,9 млн.грн.

 

Правопорушення

 

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня вересня 2018р. обліковано 26,4 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 43,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 61,8% становили злочини проти власності, 7,2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 6,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 2,0% – злочини проти правосуддя, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 1,1% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–вересні 2018р. обліковано 115 умисних тяжких тілесних ушкоджень, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 91, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 8. Кількість випадків крадіжок становила 11979, шахрайств – 1500, грабежів – 1478, хабарництва – 216 та випадків розбоїв – 211.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 54 особи, які вчинили злочини у складі 12 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 12 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні‑вересні 2018р. становила 18,1 тис. осіб, із числа яких 6664 – жінки, 901 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 183 – неповнолітні та 107 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,9%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких 39,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 544 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 302 особи, із числа яких 41,1% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 22,8% було умисно вбито, 11,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 3824, з них жінки – 499, неповнолітні – 190. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,2% мали незняту або непогашену судимість, 11,7% вчинили злочин у групі, 6,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 79,7%, безробітних – 3,4%

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 49039,3 млн.грн, що в порівняних цінах на 1,5% більше обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р. порівняно із вереснем 2017р. оборот збільшився на 4,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні 2018р. становив 37637,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,0% більше від обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р. роздрібний товарооборот становив 4550,1 млн.грн і в порівняних цінах проти вересня 2017р. зріс на 5,0%.

 

Сільське господарство

 

У січні–вересні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 96,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 97,4%, у господарствах населення – 94,3%.

На 1 жовтня 2018р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1052,7 тис.га, що становить 87,8% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 92,5%). Із зібраної площі одержано 3760,6 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), на 7,0% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано культур зернових та зернобобових 35,7 ц (на 3,0% менше, ніж на початок жовтня торік).

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 147,3 тис.га (на 32,4% більше, ніж на початок жовтня 2017р.), що становить 97,6% площ, посіяних під урожай 2018р. Його валовий збір становив 344,9 тис.т, що на 29,9% більше. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 23,4 ц (менше на 1,9%).

Соняшник зібрано на площі 329,1 тис.га (на 17,6% менше, ніж на початок жовтня 2017р.), що становить 81,2% площ, посіяних під урожай 2018р. Його валовий збір становив 681,0 тис.т, що на 15,2% менше. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 20,7 ц (більше на 2,9%).

Господарствами усіх категорій накопано 304,9 тис.т картоплі, що на 22,5% менше, ніж на 1 жовтня 2017р. Обсяги виробництва овочів відкритого ґрунту зменшились на 12,7% і становили 213,9 тис.т. Обсяги виробництва плодоягідної продукції та винограду порівняно з початком жовтня 2017р. збільшились на 20,0% та в 1,6 раза відповідно, і становили 95,2 тис.т та 210,2 тис.т.

У господарствах усіх категорій у січні–вересні 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 42,7 тис.т (у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. на 1,7% менше), молока – 263,6 тис.т (менше на 4,2%), яєць – 210,9 млн.шт (менше на 17,7%).

За розрахунками, на 1 жовтня 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 171,6 тис. голів (на 7,6% менше, ніж на 1 жовтня 2017р.), у тому числі корів – 94,3 тис. голів (на 1,5% менше), свиней – 208,0 тис. голів (на 28,8% менше), овець та кіз – 335,4 тис. голів (на 5,5% менше), птиці свійської – 3,9 млн голів (на 20,2% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. на 20,0% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 20,1%, продукції тваринництва – на 16,3%.

На 1 жовтня 2018р. у сільськогосподарських (крім малих) підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 2231,6 тис.т зерна (на 1,4% більше проти 1 жовтня 2017р.), у тому числі 1406,6 тис.т пшениці, 481,0 тис.т ячменю, 267,5 тис.т кукурудзи на зерно та 2,7 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 1163,9 тис.т зерна (на 9,7% менше), у тому числі 790,5 тис.т пшениці, 231,8 тис.т ячменю, 75,4 тис.т кукурудзи на зерно та 0,5 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1067,7 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 525,3 тис.т (на 5,3% менше, ніж на 1 жовтня 2017р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 302,7 тис.т (на 9,5% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 222,6 тис.т (на 1,2% більше, ніж на початок жовтня торік).

 

Промисловість

 

У січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. індекс промислової продукції становив 92,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 91,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–вересні 2018р. проти січня–вересня 2017р. обсяг випуску продукції зменшився на 10,0%, у тому числі у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 38,0%, готових кормів для тварин – на 18,6%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 14,0%, олії та тваринних жирів – на 12,9%. Разом із цим збільшилися обсяги випуску продукції у виробництві молочних продуктів на 36,4%, інших харчових продуктів – на 21,4%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 10,0%, у виробництві напоїв – на 4,2%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 2,3%, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,7%.

У січні–вересні 2018р. вироблено 269 т свинини свіжої чи охолодженої - туші, напівтуші, 3237 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові, 44717,1 тис.л сумішей соків фруктових та овочевих, 590,8 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 4162 т молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 2108 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 550 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 794 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 47,2 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 33,9 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 470,2 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–вереснем 2017р. спостерігалося зменшення обсягу виробництва продукції на 8,0%, у тому числі випуск продукції у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 16,2%, у виробництві одягу – на 2,6%. Водночас збільшились обсяги випуску продукції у текстильному виробництві на 3,6%.

За підсумками січня–вересня 2018р. вироблено 125,5 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, пальт та плащів, жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 106,0%.

У січні–вересні 2018р. проти січня–вересня 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 86,5%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,1%. У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 9,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 100,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося збільшення випуску промислової продукції на 0,1%.

 

Будівництво

 

У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 10473,3 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 2 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 130,1%. Будівництво будівель зменшилось на 8,8%, у тому числі житлових – на 17,4%. Разом з тим спостерігалося збільшення обсягів будівництва нежитлових будівель на 22,5%, будівництва інженерних споруд – в 1,6 раза.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 80,5% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 13,2% та 6,3% відповідно.

 

Транспорт

 

У січні–вересні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 30,6 млн.т вантажів, що відповідає рівню січня–вересня 2017р. Вантажооборот зменшився на 3,3% і становив 46,8 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–вереснем 2017р. зменшилося. Зокрема, відправлення нафти і нафтопродуктів скоротилося на 54,0%, зерна і продуктів перемолу – на 24,4%, цементу – на 20,3%, чорних металів – на 15,4%, будівельних матеріалів – на 7,7%. Разом із цим відправлення коксу збільшилося на 44,3%, хімічних та мінеральних добрив – на 42,3%, кам’яного вугілля – на 32,4%, брухту чорних металів – на 6,3%, залізної і марганцевої руди – на 6,2%, лісових вантажів – на 1,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2018р. перевезено 6,2 млн.т вантажів, що на 18,0% більше, ніж у січні–вересні 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 1620,1 млн.ткм, який збільшився на 17,3% порівняно з січнем–вереснем 2017р.

У січні–вересні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 219,1 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 8761,5 млн.пас.км, що відповідно на 1,4% менше та на 1,3% більше від обсягів січня–вересня 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 79,3 млн пасажирів, що на 14,0% менше, ніж у січні–вересні 2017р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 2,5%. Міським електротранспортом перевезено на 8,6% більше пасажирів, ніж у січні–вересні 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–серпні 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1065,9 млн.дол. та 990,7 млн.дол. США2 відповідно і, у порівнянні з січнем–серпнем 2017р. експорт зменшився на 2,2%, а імпорт збільшився на 8,5%2. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 75,2 млн.дол. США2. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 157 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 264,4 млн.дол. або 24,8% від загального обсягу експорту та зменшився проти січня–серпня 2017р. на 2,6% (у січні–серпні 2017р. – 271,5 млн.дол. або 24,9%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Болгарії, Бельгії, Естонії, Румунії, Мальти. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Австралії, Філіппін, Лівії, Шрі–Ланки, Ліберії, Норвегії, Гонконгу, Індонезії, Чілі та Узбекистану. Поряд цим скоротилися поставки до  Південної Африки, Панами, Маршалових Островів, Японії, Канади, Бангладеш, Йорданії, Тайланду, Кореї, Пакистану та Казахстану.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, недорогоцінні метали та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 245,9 млн.дол. або 24,8% від загального обсягу та зменшився проти січня–серпня 2017р. на 2,6% (у січні–серпні 2017р. – 269,6 млн.дол. або 29,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Франції, Угорщини, Литви, Бельгії, Великої Британії, Словаччини та Греції. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Вірменії, Азербайджану, Бразилії, Малайзії, Молдови, Єгипту, Ірану та Казахстану. Одночасно зменшились поставки товарів з  Колумбії, Гонконгу, Швейцарії, Еквадору, Шрі–Ланки, Норвегії, Йорданії та Саудівської Аравії.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові харчові продукти, текстильні матеріали та текстильні вироби.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2018р. становив 105,7% (по Україні – 105,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожче на 2,5%. Серед продуктів харчування найбільше (на 10,3%) зросли ціни на хліб і хлібопродукти, у т.ч. на 17,5% – на хліб, на 9,4% – макаронні вироби. Приріст цін на м’ясо і м’ясопродукти та рибу і продукти з риби становив 9,0% та 7,5% відповідно. При загальному підвищенні цін на овочі на 1,8% значно (в 1,8–1,6 раза) подорожчали білокачанна капуста, морква та ріпчаста цибуля. Водночас на 17,2% зафіксовано зниження цін на фрукти, зокрема, яблука подешевшали на 38,0%, банани – на 13,2%. Ціни на олію та жири знизились на 7,2%, що в значній мірі спричинено здешевленням сала (на 30,1%). Молоко, сир та яйця в цілому подешевшали на 3,1%, у т.ч. яйця – на 9,7%, молоко – на 7,3%, сметана – на 1,2%.

На 13,5% зросли в ціні алкогольні напої, тютюнові вироби, а саме: на 18,3% – тютюнові вироби, на 7,8% – алкогольні напої.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) зросли на 2,5%, що, в основному, обумовлено підвищенням тарифів на каналізацію та холодну воду на 27,3% та 11,6% відповідно. На 6,0% стали дорожче матеріали для утримання і ремонту житла, на 4,1% – послуги з утримання та ремонту житла. Тарифи за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 2,8%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 6,7%, відбулось насамперед, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 15,0% та амбулаторних послуг – на 9,8%.

Ціни на транспорт підвищились на 10,1%, що пов’язано, перш за все, з подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті (на 15,1%) та палива і мастил (на 10,6%).

_________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.