Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 2380,4 тис.осіб. Упродовж січня–вересня 2018р. чисельність наявного населення області зменшилась на 2682 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення  населення – 7186 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 4504 особи.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2018р. становила 8,5 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 73,0%. Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець жовтня 2018р. становив 0,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 0,8%, у міських поселеннях – 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у жовтні 2018р. становила 5,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2865 грн, що дорівнює 77,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2018р. порівняно з вереснем п.р. збільшилася на 2,9% і на кінець місяця становила 5363 одиниці.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець жовтня 2018р. спостерігалася серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по Одеській області порівняно з вереснем залишилось без змін і на кінець жовтня 2018р. дорівнювало 2 особам.

 

Доходи населення

У січні–вересні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7813 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 24,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, операції з нерухомим майном, а серед промислових видів діяльності – виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво електричного устатковання, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, поштовій та кур’єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, сільському і, лісовому та рибному господарстві, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, виробництві машин і устатковання, н.в.і.у., виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, а також охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги і не перевищував 72,2% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 111,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–вересня 2018р. збільшилась на 9,8% або на 4752 тис.грн, і на 1 жовтня п.р. становила 53202 тис.грн, що дорівнює 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 68,7%, або на 6205 тис.грн, і на 1 жовтня п.р. становила 15237 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності (на 4925 тис.грн). Найбільше зростання відбулося у Ренійському районі (на 4426 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 жовтня 2018р. становила 731 особу, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 20843 грн, що у 2,6 раза більше середньої заробітної плати за вересень 2018р.

 

Соціальний захист

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 119,1 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 72,1 тис., у сільській місцевості – 47,0 тис. домогосподарств. 

Сума призначених субсидій у січні–вересні 2018р. становила 36483,1 тис.грн, із неї у міських поселеннях 19108,0 тис.грн, у сільській місцевості – 17375,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 104,0 грн (у серпні 2018р. – 91,1 грн).

Крім того, у січні–вересні 2018р. 43,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 10,1 тис. домогосподарств, у сільський місцевості – 33,2 тис.

Середній розмір призначеної у вересні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3134,8 грн (у серпні 2018р. – 3224,7 грн).

У січні–вересні 2018р. сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 138,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 34,8 млн.грн, у сільській місцевості – 103,3 млн.грн.

У січні–вересні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 144,1 млн.грн.

У вересні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 267,1 млн.грн (112,0% сум, нарахованих за цей період).

На кінець вересня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 1819,3 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 425,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 254,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 141,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 38,3 млн.грн, , за постачання електричної енергії – 331,8 млн.грн.

 

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–жовтня 2018р. обліковано 29,4 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 43,0% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62,0% становили злочини проти власності, 6,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 6,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 2,1% – злочини проти правосуддя, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 1,0% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–жовтні 2018р. обліковано 133 умисних тяжких тілесних ушкоджень, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 105, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 9. Кількість випадків крадіжок становила 13407, шахрайств – 1758, грабежів – 1586, хабарництва – 231 та випадків розбоїв – 246.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 54 особи, які вчинили злочини у складі 12 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 12 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2018р. становила 20,3 тис. осіб, із числа яких 7460 – жінки, 982 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 206 – неповнолітні та 120 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,7%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких 38,8% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 619 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 350 осіб, із числа яких 44,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 22,3% було умисно вбито, 11,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 4331, з них жінки – 560, неповнолітні – 215. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,0% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,4% мали незняту або непогашену судимість, 11,5% вчинили злочин у групі, 6,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 79,4%, безробітних – 3,3%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–жовтень 2018р. становив 55015,3 млн.грн, що на 1,5% більше обсягу січня–жовтня 2017р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–жовтень 2018р. становив 4223,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,0% більше обсягу січня–жовтня 2017р.

 

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 14559,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 8,2% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–вересні 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у нежитлові будівлі – 21,1% усіх інвестицій, у житлові будівлі – 13,0% та 14,9% – в інженерні споруди. Інвестиції у придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 47,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 64,0% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 7,3%. За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 18,5% усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила 9,1%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; сільське, лісове та рибне господарство; будівництво, у які було спрямовано, відповідно 21,2%, 14,2% та 12,8% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 2167,6 млн.грн, або 14,9% від загального обсягу інвестицій по області. При цьому 64,3% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 34,0% – підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

На будівництві житла освоєно 1895,8 млн.грн капітальних інвестицій, з них 16,3% освоєно населенням на будівництві індивідуальних житлових будинків.

 

Сільське господарство

У січні–жовтні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 101,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 100,7%, у господарствах населення – 101,7%. Індекс продукції рослинництва становив 102,5%, продукції тваринництва – 92,3%.

На 1 листопада 2018р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1161,7 тис.га, що на 0,6% менше, ніж на початок листопада 2017р.; виробництво зерна (у початково оприбуткованій масі) становило 4317,5 тис.т (на 0,3% менше), у середньому з 1 га одержано по 37,2 ц зерна (на 0,7% більше).

Соняшник зібрано на площі 399,1 тис.га (на 10,8% менше, ніж на початок листопада 2017р.), його виробництво становило 861,6 тис.т (на 4,6% менше), а урожайність – 21,6 ц з 1 га (на 7,0% більше, ніж на відповідну дату минулого року). Виробництво ріпаку склало 344,0 тис.т (на 29,3% більше), сої – 16,0 тис.т (на 17,1% менше).

Порівняно з початком листопада 2017р. виробництво картоплі (304,9 тис.т) зменшилось на 28,5%, культур овочевих відкритого ґрунту (276,7 тис.т) – збільшилось на 0,4%, плодоягідних культур (105,6 тис.т) – збільшилось на 20,2% та винограду (267,1 тис.т) – збільшилось на 31,5%.

У господарствах усіх категорій у січні–жовтні 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 48,4 тис.т (у порівнянні з січнем–жовтнем 2017р. на 2,6% менше), молока – 291,7 тис.т (менше на 3,7%), яєць – 225,8 млн.шт (менше на 17,4%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 80,6%, 90,1% та 95,2%.

За розрахунками, на 1 листопада 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 168,4 тис. голів (на 7,1% менше, ніж на 1 листопада 2017р.), у тому числі корів – 94,1 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 199,7 тис. голів (на 29,9% менше), овець та кіз – 326,4 тис. голів (на 6,6% менше), птиці свійської – 3,6 млн. голів (на 21,1% менше). У господарствах населення утримувалось 86,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,6%; свиней – 68,0%, овець і кіз – 85,6%, птиці всіх видів – 95,7%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–жовтні 2018р. порівняно з січнем–жовтнем 2017р. збільшився на 19,8%, у тому числі продукції рослинництва – на 20,1%, продукції тваринництва – на 14,4%.

На 1 листопада 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 2268,6 тис.т зерна (на 5,4% більше проти 1 листопада 2017р.), у тому числі 1036,7 тис.т пшениці, 847,8 тис.т кукурудзи на зерно, 295,4 тис.т ячменю та 1,7 тис.т жита; 593,1 тис.т (на 0,9% більше, ніж на 1 листопада 2017р.).

 

Промисловість

У січні–жовтні 2018р. порівняно з січнем–жовтнем 2017р. індекс промислової продукції становив 94,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 94,0%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–жовтні 2018р. проти січня–жовтня 2017р. випуск продукції скоротився на 4,0%, у тому числі у виробництві готових кормів для тварин – на 18,8%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 15,4%, олії та тваринних жирів – на 13,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,8%. Разом із цим одержано приріст продукції у виробництві напоїв (47,1%), молочних продуктів (30,7%), інших харчових продуктів (19,9%), переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (13,7%), виробництві м’яса та м’ясних продуктів (3,8%), переробленні та консервуванні фруктів і овочів (2,4%).

У січні–жовтні 2018р. вироблено 329 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 3,6 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 49,2 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 14,2 млн.л соку томатного, 9,5 млн.л соку яблучного, 1,3 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 685,5 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 4,5 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 2,1 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 582 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 853 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 52,5 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 56,0 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 620,1 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 93,5%, у тому числі у текстильному виробництві – 104,0%, виробництві одягу – 99,7%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 84,9%. У січні–жовтні 2018р. вироблено 90,3 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 46,2 тис. жіночих та дівчачих пальт та плащів, 27,6 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 7,9 тис. жіночих та дівчачих суконь (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 101,2%.

У січні–жовтні 2018р. проти січня–жовтня 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 85,4%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 96,1%. У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 8,7%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 1,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 99,8%.

 

Будівництво

У січні–жовтні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 11760,1 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 2 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 127,2%. Будівництво будівель зменшилось на 6,9%, у тому числі житлових – на 15,5%. Разом з тим спостерігалося збільшення обсягів будівництва нежитлових будівель на 22,8%, будівництва інженерних споруд в 1,5 раза.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 80,5% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 13,5% та 6,0% відповідно.

У січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 426,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель. Обсяги прийнятих в експлуатацію житлових будівель проти січня–вересня 2017р. зменшилися на 12,2%.

25,5% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках та 74,5% – у будинках із двома і більше квартирами.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 267,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель, у сільській місцевості – 158,5 тис.м2.

Крім житлових будівель, у січні–вересні 2018р. прийнято в експлуатацію дачні будинки загальною площею 32045 м2, що на 2,9% менше, ніж у січні–вересні 2017р.

 

Транспорт

У січні–жовтні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 34,2 млн.т вантажів, що на 0,6% менше, ніж у січні–жовтні 2017р. Вантажооборот зменшився на 3,2% і становив 52,3 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–жовтнем 2017р. зменшилося. Зокрема, відправлення нафти і нафтопродуктів скоротилося на 44,6%, зерна і продуктів перемолу – на 20,4%, цементу – на 18,1%, чорних металів – на 15,0%, будівельних матеріалів – на 6,8%, залізної і марганцевої руди – на 3,2%, лісових вантажів – на 1,7%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив збільшилося на 36,0%, коксу – на 30,3%, кам’яного вугілля – на 26,6%, брухту чорних металів – на 5,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2018р. перевезено 6,8 млн.т вантажів, що на 15,0% більше, ніж у січні–жовтні 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 1818,2 млн.ткм, який збільшився на 15,5% порівняно з січнем–жовтнем 2017р.

У січні–жовтні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 245,6 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 9685,7 млн.пас.км, що відповідно на 0,8% менше та на 1,1% більше від обсягів січня–жовтня 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 88,5 млн пасажирів, що на 14,2% менше, ніж у січні–жовтні 2017р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 2,6%. Міським електротранспортом перевезено на 9,9% більше пасажирів, ніж у січні–жовтні 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2018р. експорт товарів становив 1215,7 млн.дол. США, імпорт – 1115,6 млн.дол.2 Порівняно з січнем–вереснем 2017р. експорт зменшився на 3,9% ( на 49,5 млн.дол.), імпорт – збільшився на 6,5%2 (на 68,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 100,1 млн.дол.2 (у січні–вересні 2017р. також позитивне – 217,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–вереснем 2017р. збільшилась частка готових харчових продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, чорних металів. Натомість зменшилась частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, продуктів неорганічної хімії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 287,0 млн.дол. або 23,6% від загального обсягу експорту (у січні–вересні 2017р. – 307,5 млн.дол. або 24,3%) та зменшився проти січня–вересня 2017р. на 20,0 млн.дол., або 6,5%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 68,2% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 10,6%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 7,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Польщі, Італії, Іспанії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Болгарії, Естонії, Бельгії, Румунії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Індії, Туреччини, Молдови, Саудівської Аравії та Китаю.

Серед найбільших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Ліберії – у 5,8 раза, Філіппін – у 4,1 раза, Польщі – на 83,7%, Індонезії – 53,3%, Китаю – на 41,1%, зменшився до Індії – на 26,9%, Туреччини – на 11,5%, Єгипту – на 6,6%, Російської Федерації – на 5,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка недорогоцінних металів та виробів з них, пластмас, полімерних матеріалів, готових харчових продуктів, їстівних плодів та горіхів. Зменшилась частка мінеральних продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, трикотажних полотен та іграшок.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 275,0 млн.дол., або 24,7% від загального обсягу (у січні–вересні 2017р. – відповідно 302,8 млн.дол. та 28,9%), та зменшився проти відповідного періоду 2017р. на 27,8 млн.дол., або 9,2%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 25,8%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 12,4%, мінеральні продукти – 8,9%, готові харчові продукти – 8,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Франції, Литви, Угорщини, Бельгії, Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Індонезії та Російської Федерації.

Порівняно із січнем‑вереснем 2017р. імпорт товарів збільшився з Молдови – на 53,6%, Італії – на 33,2%, Туреччини – на 25,2%, Китаю – на 14,6%, США – на 13,0%, зменшився з Угорщини – на 51,8%, Литви – на 39,8%, Німеччини – на 13,3%, Польщі – на 12,2%.

У січні–вересні 2018р. експорт послуг становив 504,4 млн.дол США, імпорт – 137,5 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2017р. експорт і імпорт зменшився на 11,1% (62,8 млн.дол.) та 6,5% (9,6 млн.дол.) відповідно. Позитивне сальдо становило 366,9 млн.дол. (у січні–вересні 2017р. 420,1 млн.дол.).

Порівняно з січнем–вереснем 2017р. зменшилися обсяги експорту послуг з переробки матеріальних ресурсів. Збільшення відбулось у послугах з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій та ділових послуг.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 175,7 млн.дол., або 34,8% від загального обсягу експорту (у січні–вересні 2017р.– 186,1 млн.дол., або 32,8%) та зменшився порівняно з січнем – вереснем 2017р. на 10,4 млн.дол., або на 5,6%.

Серед країн–членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Кіпром, Великою Британією, Німеччиною та Данією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Швейцарії, Вірґінським Островам (Брит.), Об’єднаним Арабським Еміратам та Туреччині.

Серед країн – партнерів найбільше зріс експорт послуг до Литви – на 54,3%, Естонії – 51,8%, Німеччини – 38,4%, Грузії – 35,5%, Молдови, Республіки – 22,0%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалось в експорті Ізраїлю – на 2,6%, Туреччині – 4,9% та Данії – 7,4%.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг у січні–вересні 2018р. складали транспортні послуги, ділові послуги, послуги, пов’язані з подорожами та послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 78,5 млн.дол., або 57,1% від загального обсягу (у січні–вересні 2017р. – 66,7 млн.дол., або 45,3%) та збільшився порівняно з січнем – вереснем 2017р. на 11,8 млн.дол., або на 17,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Кіпру, Німеччини, Франції, Естонії, Великій Британії.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччині, Грузії, Китаю та Швейцарії.

Порівняно з січнем–вереснем 2017р. імпорт послуг збільшився від Данії – на 73,5%, Ізраїлю – 72,4%, Польщі –67,6%,Німеччині – 58,2% та Румунії – 54,2%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 жовтня 2018р. становив 1197,7 млн.дол. США, що на 0,5% менше обсягу інвестицій на початок 2018р., та в розрахунку на одну особу складає 504,6 дол. США. З країн ЄС унесено 694,6 млн.дол. США (58,0% загального обсягу) та з інших країн світу – 503,1 млн.дол. США (42,0%).

У січні–вересні 2018р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 20,0 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу); зменшення капіталу становило 14,2 млн.дол. США. Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були Нідерланди та Кіпр.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості 45,0% від загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) області, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 26,4%, організації, що здійснюють операції з нерухомим майном14,9%.

Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств області в економіку країн світу на 1 жовтня 2018р. становили 27,7 млн.дол. США. Прямі інвестиції з області здійснено до 13 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Латвії (95,0%).

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2018р. становив 107,0% (по Україні – 107,4%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,3%. Серед продуктів харчування суттєво (на 11,7%) зросли ціни на хліб і хлібопродукти, насамперед, за рахунок підвищення цін на хліб на 18,3% та макаронні вироби – на 11,8%. Крім цього, на 9,7% стали дорожче м’ясо і м’ясопродукти, на 6,8% – риба і продукти з риби. Ціни на овочі в цілому, зросли на 4,5%, при цьому, ріпчаста цибуля, морква та білокачанна капуста подорожчали в 2,1–1,7 раза, а огірки та помідори, навпаки, подешевшали на 65,1% та 47,3% відповідно. При загальному підвищенні цін за групою цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби на 0,7%, морозиво стало дорожче на 14,0%, проте, цукор подешевшав на 9,0%. Поряд з цим, ціни на фрукти знизились на 23,6%, у т. ч. на яблука – на 48,0%. Олія та жири подешевшали на 2,7%, що обумовлено, у першу чергу, зниженням цін на сало (на 20,6%). Дещо (на 0,5%) знизились ціни на молоко, сир та яйця, у т.ч. на 6,8% – на яйця, на 3,7% – молоко.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 15,7%, а саме: на тютюнові вироби – 19,5%, алкогольні напої – 11,1%.

Ціни (тарифи) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива зросли на 2,3%, що перш за все, спричинено підвищенням тарифів на каналізацію та холодну воду на 27,3% та 11,6% відповідно. Матеріали для утримання і ремонту житла стали дорожче на 6,0%, послуги з утримання та ремонту житла – на 4,1%. Тарифи за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 2,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 7,6%, зокрема, послуги лікарень подорожчали на 16,5% та амбулаторні послуги – на 12,3%.

На 12,3% зросли ціни на транспорт, у т.ч. паливо та мастила стали дорожче на 17,4%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті підвищився на 15,8%.

_________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.