Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 2382034 особи. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 4482 особи.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 77 живонароджених.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–жовтні 2017р. становила 424,9 тис. осіб, що на 1,2% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 10,5 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 76,3%.

Із загальної кількості безробітних 54,4% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з жовтнем 2017р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець листопада 2017р. становив 0,7% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,2% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у листопаді 2017р., становила 6,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2393 грн, що дорівнює 74,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем збільшилася на 9,6% і на кінець місяця становила 3354 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області з кінця жовтня 2017р. до кінця листопада залишалось на рівні 3 осіб.

Доходи населення

У січні–жовтні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6337 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 37,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації, операції з нерухомим майном, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; наданні інших видів послуг; водопостачанні; каналізації, поводженню з відходами; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, будівництві, і не перевищував 79,9% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. становив 99,9%, з жовтнем 2016р. – 119,8%, у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 117,0%.

У жовтні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 3,8% і на 1 листопада 2017р. становила

52405 тис.грн.

На 1 листопада 2017р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (64,6% загальної суми боргу), будівництво (13,6%) та операції з нерухомим майном (8,6%). При цьому, значна сума боргу по заробітній платі спостерігалась на підприємствах м.Одеса (93,4%), а серед міст та районів області у Ренійському районі (3,2%).

На 1 листопада 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 884 працівника економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14691 грн, що у 2,2 раза перевищує середню заробітну плату за жовтень 2017р.

 

Соціальний захист

У січні–жовтні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 268,6 тис. домогосподарств, що становило 111,2% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 181,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 87,0 тис.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні 2017р. становила 110072,5 тис.грн (у січні–вересні – 105164,5 тис.грн), з неї у міських поселеннях 76533,6 тис.грн, у сільській місцевості – 33538,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 244,4  грн (у вересні – 148,5  грн).

Крім того, у січні–жовтні 2017р. 58376 домогосподарствам (89,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 12729 домогосподарствам, у сільський місцевості – 45647.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 3115,2 грн (у вересні – 3009,4  грн).

У січні–жовтні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 113315,2 тис.грн (у січні–вересні – 101544,2 тис.грн).

У січні–жовтні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4267,6 млн.грн (97,8% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець жовтня 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1217,1 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 334,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 205,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 102,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,8 млн.грн, з оплати електроенергії – 332,2 млн.грн.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–листопада 2017р. обліковано 33,1 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 49,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 63,8% становили злочини проти власності, 6,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 6,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,0% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,1% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,0% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,0% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

У січні–листопаді 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 142, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 114, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 30.

Кількість випадків крадіжок становила 14919, грабежів – 2510, шахрайств – 2188,  розбоїв – 405, хабарництва – 234.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 51 особу, яка скоїла злочин у складі 9 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 9 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2017р. становила 24,4 тис. осіб, із числа яких 9,3 тис. – жінки, 1308 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 290 – неповнолітніх та 158 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,0%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (40,4%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 818 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 388 осіб, із числа яких 23,5% було умисно вбито, 45,9% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 8,0% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 5876, з них жінки – 568, неповнолітні – 296. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 17,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 67,4% мали незняту або непогашену судимість, 11,6% вчинили злочин у групі, 5,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65,3%, безробітних – 3,9%.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих та сільськогосподарських підприємств) за січень–вересень 2017р. є позитивним і становив 4197,2 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 422,5 млн.грн збитку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 69,4%, отримано 8139,5 млн.грн прибутку, що на 5,6% більше, ніж за січень–вересень 2016р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася на 3,8 в.п. і становила 30,6%. Ними допущено 3942,3 млн.грн збитку, що на 51,5% менше, ніж у січні–вересні 2016р.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: освіта (100,0%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (66,7%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (43,9%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (41,1%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–листопад 2017р. становив 56000,3 млн.грн, що складає 113,7% обсягу січня–листопада 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 42585,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,9% більше обсягу січня–листопада 2016р.

Сільське господарство

У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 100,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 102,9%, у господарствах населення – 95,9%.

Під урожай 2018р. культур озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) у господарствах усіх категорій посіяно на площі 933.6 тис.га, що на 3,2% більше, ніж під урожай 2017р., у т.ч. культур зернових на зерно – 777,4 тис.га (на 1,9% більше), ріпаку на зерно – 154,0 тис.га (на 11,2% більше).

Оранка на зяб у сільськогосподарських підприємствах проведена на площі 460,7 тис.га, що на 82,8 тис.га (на 21,9%) більше, ніж торік; чорних парів виорано 22,4 тис.га (на 9,5% менше минулорічного).

У господарствах усіх категорій у січні–листопаді 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 55,7 тис.т (у порівнянні з січнем–листопадом 2016р. на 2,6% менше), молока – 327,3 тис.т (менше на 4,8%), яєць – 290,3 млн.шт (менше на 5,5%), вовни – 974,0 т (на 2,7 % менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 177,4 тис. голів (на 3,1% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), у тому числі корів – 95,4 тис. голів (на 2,7% менше), свиней – 274,4 тис. голів (на 16,5% менше), овець та кіз – 345,7 тис. голів (на 3,1% менше), птиці свійської – 4,4 млн. голів (на 6,3% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. на 21,6% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 21,1%, продукції тваринництва – на 37,0%.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1904,2 тис.т зерна (на 0,8% менше проти 1 грудня 2016р.), у т.ч. 923,7 тис.т пшениці, 527,3 тис.т кукурудзи на зерно, 321,4 тис.т ячменю, 0,7 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 898,7 тис.т зерна (на 0,2% менше), у т.ч. 544,1 тис.т пшениці, 151,3 тис.т ячменю, 116,4 тис.т кукурудзи на зерно та 0,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1005,5 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 527,3 тис.т (на 8,7% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 268,3 тис.т (на 10,4% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 259,0 тис.т (на 6,9% менше, ніж торік).

Промисловість

У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. індекс промислової продукції становив 114,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 117,0%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 25,4%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 45,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 17,0%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 13,4%, у виробництві молочних продуктів – на 7,8%, інших харчових продуктів – на 5,1%. Однак, обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин зменшилися на 26,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,1%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 6,2%, у виробництві напоїв – на 5,4%.

У січні–листопаді 2017р. вироблено 408 т м’яса свиней свіжого чи охолодженого, 3,7 тис.т ковбасних виробів, 54,7 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 6,4 тис. т овочей консервованих натуральних, 919,9 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 4,7 тис.т молока рідкого обробленого, 1,1 тис. т масла вершкового, 579 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 84,6 тис.т борошна, 49,1 тис.т круп, 64,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 5,5 тис.т виробів здобних, 1132,0 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 2884,5 тис.дал вина виноградного, 2913,8 тис.дал напоїв безалкогольних, 1342,0 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 108,1%, у тому числі: у текстильному виробництві – 133,4%, у виробництві одягу – 96,1%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 117,6%. За підсумками січня–листопада 2017р. вироблено 147,9 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 86,8%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 90,1%, у виробництві паперу та паперових виробів – 82,4%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 87,2%.

У січні–листопаді 2017р. проти січня–листопада 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 67,3%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 40,9%, фарб, лаків і подібної продукції – 117,7%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 104,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 117,7%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 123,3%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 108,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 13,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 103,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 2,6%.

Будівництво

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 8583,5 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 2 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 140,3%. Будівництво будівель збільшилось на 27,8%, у тому числі житлових – на 34,6%, нежитлових – на 9,9%, будівництво інженерних споруд збільшилось на 49,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 79,3% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 9,9% та 10,8% відповідно.

Транспорт

У січні–листопаді 2017р. підприємствами транспорту перевезено 38,0 млн.т вантажів, що на 5,4% більше, ніж у січні–листопаді 2016р. Вантажооборот збільшився на 5,8% і становив 59,5 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 29,7 млн.т вантажів, що на 3,7% більше, ніж у січні–листопаді 2016р. Відправлення брухту чорних металів збільшилося на 35,9%, кам’яного вугілля – на 30,5%, залізної та марганцевої руди – на 23,7%, чорних металів – на 14,2%, будівельних матеріалів – на 7,5%, зерна і продуктів перемолу – на 2,7%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 28,8%, нафти і нафтопродуктів – на 23,4%, цементу – на 13,1%, лісових вантажів – на 9,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2017р. перевезено 6,7 млн.т вантажів, що на 23,5% більше, ніж у січні–листопаді 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 1762,8 млн.ткм, який збільшився на 19,3% порівняно з січнем–листопадом 2016р.

Водним транспортом у січні–листопаді 2017р. перевезено 1,6 млн.т вантажів, що на 19,7% менше, ніж у січні–листопаді 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 19,4% від обсягів січня–листопада 2016р.

У січні–листопаді 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 273,0 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 10,6 млрд.пас.км, що відповідно на 6,5% та на 2,7% менше від обсягів січня–листопада 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 113,9 млн. пасажирів, що на 9,1% менше, ніж у січні–листопаді 2016р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 2,7%. Міським електротранспортом перевезено на 4,7% менше пасажирів, ніж у січні–листопаді 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1571,3 млн.дол. та 1184,5 млн.дол. США1 відповідно і, у порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. експорт та імпорт збільшився на 32,1% та 20,0%1 відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 386,81 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 164 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 383,9 млн.дол. або 24,4% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно із січнем–жовтнем 2016р. на 25,3% (у січні–жовтні 2016р. – 306,5 млн.дол. або 25,8%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Польщі, Німеччини. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Йорданії, Таджикистану, Катару, Бразилії.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 330,8 млн.дол. або 27,9% від загального обсягу та збільшився проти січня–жовтня 2016р. на 22,0% (у січні–жовтні 2016р. – 271,3 млн.дол. або 27,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Угорщини, Іспанії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Тунісу, Катару, Південної Африки, Таджикистану, Мексики. Одночасно зменшились поставки товарів з Лівану, Пакистану, Бразилії, США.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них.

Обсяг прямих іноземних інвестиції (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 жовтня 2017р. становив 1383,2 млн.дол. США, що на 4,0% перевищує обсяг інвестицій на початок 2017р., та в розрахунку на одну особу складає 581,8 дол. США. З країн ЄС унесено 829,5 млн.дол. США (60,0% загального обсягу) та з інших країн світу – 553,7 млн.дол. США (40,0%).

У січні–вересні 2017р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 29,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були: Кіпр та Сінгапур.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості – у яких зосереджено 40,4% загального обсягу прямих інвестицій, у тому числі у переробній – 24,7%. У підприємствах та організаціях транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності акумульовано 22,9% прямих інвестицій; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 13,4%.

Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 жовтня 2017р. становили 20,5 млн.дол. США. Прямі інвестиції з області здійснено до 13 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Латвії (93,2%).

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2017р. становив 113,3% (по Україні – 112,5%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 16,6%. Суттєво (в 1,7 раза та 1,5 раза) стали дорожче сало та яблука відповідно. Крім цього, на 37,7–15,1% підвищились ціни на свіжу, охолоджену, заморожену свинину, цитрусові, свіжі, охолоджені, заморожені м’ясо свійської птиці, яловичину і телятину, хліб, рис, сметану, масло, сир і м’який сир (творог), яйця, кисломолочну продукцію та молоко. Серед овочів, які в середньому подорожчали на 14,6%%, морква підвищилась у ціні на 43,6%, буряк – на 34,4%, картопля – на 18,8%, білокачанна капуста – на 13,5%, ріпчаста цибуля – на 12,4%, при цьому помідори подешевшали на 23,7%.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 20,8%, у т.ч. на тютюнові вироби – 35,3%, алкогольні напої – 12,1%.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) у цілому зросли на 13,3%, що в значній мірі спричинено підвищенням тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій в 1,8 раза, холодну воду – на 30,1%, електроенергію – на 28,1% та каналізацію – на 24,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 7,1%, в основному, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 17,9% та амбулаторних послуг – на 16,1%.

На 11,9% зафіксовано зростання цін у сфері транспорту, зокрема, інші послуги, пов’язані з обслуговуванням власних транспортних засобів подорожчали на 32,5%, паливо та мастила – на 17,4%.

Послуги освіти стали дорожче на 12,2%, головним чином, за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 41,4% та отримання середньої освіти – на 30,2%.

 

 

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.