Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ1 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 2379,5 тис.осіб. Упродовж січня 2019р. чисельність наявного населення області зменшилася на 826 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення  населення – 1889 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст  населення – на 1063 особи.

Оплата праці та соціально-трудові відносини

У січні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8296 грн і порівняно із січнем 2018р. збільшився на 14,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання, виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у поштовій та кур’єрській діяльності, добувній промисловості і розробленні кар`єрів, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, а також в охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, і не перевищував 74,9% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні 2019р. порівняно з січнем 2018р. становив 105,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні 2019р. зменшилася на 8,7%, або на 5514 тис.грн, і на 1 лютого 2019р. становила 58094 тис.грн, що дорівнює 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств на 1 лютого 2019р. становила 20129 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 лютого 2019р. становила 2993 особи, або 0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6725 грн, що на 18,9% менше середньої заробітної плати за січень 2019р.

Соціальний захист

У січні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 13,0 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 6,4 тис., у сільській місцевості - 6,6 тис. домогосподарств. 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні 2019р. становила 9314,3 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 4397,3 тис.грн, у сільській місцевості – 4917,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 715,8 грн (у грудні 2018р. – 478,3 грн).

Крім того, у січні 2019р. 85 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 18 домогосподарствам, у сільський місцевості – 67.

Середній розмір призначеної у січні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3076,5 грн (у грудні 2018р. – 3190,7 грн).

У січні 2019р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 4955,2 тис.грн.

Населенні пункти та житло

У січні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 848,4 млн.грн (69,3% сум, нарахованих за цей період), за постачання електричної енергії – відповідно 324,9 млн.грн та 200,9%.

На кінець січня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 2628,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 848,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 270,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 134,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 41,0 млн.грн, за постачання електричної енергії – 522,1 млн.грн.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2019р. становив 10685,4 млн.грн, що на 7,8% більше обсягу січня–лютого 2018р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2019р. становив 8220,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,8% більше обсягу січня–лютого 2018р.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 96,7%, у тому числі у підприємствах – 93,2%, у господарствах населення – 97,6%.

У господарствах усіх категорій у січні–лютому 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 9,8 тис.т (у порівнянні з січнем–лютим 2018р. на 7,6% менше), молока – 30,9 тис.т (менше на 5,9%), яєць – 24,7 млн.шт (менше на 14,2%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 86,7%, 85,8% та 87,0%.

За розрахунками, на 1 березня 2019р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 158,5 тис. голів (на 6,2% менше, ніж на 1 березня 2018р.), у тому числі корів – 93,0 тис. голів (на 1,6% менше), свиней – 176,1 тис. голів (на 25,6% менше), овець та кіз – 339,4 тис. голів (на 7,0% менше), птиці свійської – 2,8 млн. голів (на 22,9% менше). У господарствах населення утримувалось 85,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,6%; свиней – 60,6%, овець і кіз – 84,6%, птиці всіх видів – 94,6%.

Обсяг власно виробленої аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. на 21,3% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 22,1%, продукції тваринництва – на 10,5%.

На 1 березня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1161,2 тис.т зерна (на 29,1% менше проти 1 березня 2018р.), у тому числі 566,8 тис.т кукурудзи на зерно, 442,6 тис.т пшениці, 103,8 тис.т ячменю та 0,3 тис.т жита. Запаси насіння соняшнику становили 290,2 тис.т (на 21,2% менше, ніж на 1 березня 2018р.).

Промисловість

У січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. індекс промислової продукції становив 96,0%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 95,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–лютому 2019р. проти січня–лютого 2018р. випуск продукції скоротився на 2,9%, у тому числі у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 31,0%, молочних продуктів – на 24,5%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 15,9%, у виробництві напоїв – на 10,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,5%, олії та тваринних жирів – на 1,8%.  Разом із цим одержано приріст продукції у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (31,2%), готових кормів для тварин (24,7%), у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (24,4%), у виробництві інших харчових продуктів (1,8%).

У січні–лютому 2019р. вироблено 9 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 462 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 6,8 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 171,7 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 854 т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 149т масла вершкового жирністю не більше 85%, 79 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 125 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 13,1 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 10,0 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 169,9 тис.дал вина ігристого зі свіжого винограду (крім вина «Шампанське»; уключаючи «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 133,4%, у тому числі: у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 148,4%, у текстильному виробництві – 146,2%, виробництві одягу – 119,9%. У січні–лютому 2019р. вироблено 17,2 тис. піджаків та блейзерів та 27,8 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 3,9 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 1,7 тис. жіночих та дівчачих суконь (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 101,3%.

У січні–лютому 2019р. проти січня–лютого 2018р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 26,0%, на підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 84,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 86,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 22,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 100,0%.


Будівництво

У січні–лютому 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1084,1 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами виробленої будівельної продукції Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 160,4%.

Будівництво будівель збільшилося на 35,7%, у тому числі житлових – на 46,8%; нежитлових – на 16,5%; будівництво інженерних споруд  зросло у 2,1 раза

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 74,4% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 20,4% та 5,2% відповідно.

Транспорт

У січні–лютому 2019р. підприємствами транспорту перевезено 5,9 млн.т вантажів, що на 8,5% менше, ніж у січні–лютому 2018р. Вантажооборот зменшився на 1,0% і становив 10,4 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–лютим 2018р. зменшилося. Зокрема, відправлення лісових вантажів скоротилося на 75,0%, брухту чорних металів – на 61,2%, будівельних матеріалів – на 22,4%, цементу – на 12,5%. Разом з цим відправлення нафти і нафтопродуктів збільшилося у 2,3 раза, хімічних та мінеральних добрив – на 40,1%, чорних металів – на 31,3%, залізної і марганцевої руди – на 19,8%, зерна і продуктів перемолу – на 14,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2019р. перевезено 1,2 млн.т вантажів, що на 1,9% менше, ніж у січні–лютому 2018р., та виконано вантажооборот в обсязі 356,5 млн.ткм, який збільшився на 3,5% порівняно з січнем–лютим 2018р.

У січні–лютому 2019р. послугами пасажирського транспорту скористалися 43,5 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1525,3 млн.пас.км, що відповідно на 2,4% та на 1,3% більше від обсягів січня–лютого 2018р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 15,5 млн пасажирів, що на 10,6% менше, ніж у січні–лютому 2018р. Міським електротранспортом перевезено на 12,4% більше пасажирів, ніж у січні–лютому 2018р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні 2019р. експорт товарів становив 147,0 млн.дол. США, імпорт – 100,5 млн.дол2. Порівняно з січнем 2018р. відбулося збільшення експорту  на 37,8% (на 40,3 млн.дол.), імпорту – на 4,8% (на 4,6 млн.дол.).  Позитивне сальдо становило 46,5 млн.дол. (у січні 2018р. також позитивне – 10,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2018р. збільшилась частка зернових культур, овочей, готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, чорних металів. Натомість зменшилась частка їстівних плодів та горіхів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, взуття, суден.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 44,4 млн.дол. або 30,2% від загального обсягу експорту (у січні 2018р. – 30,8 млн.дол. або 28,9%) та збільшився проти січня 2018р. на 13,6 млн.дол., або 44,3%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 81,0% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 8,1%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 5,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 2,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії, Португалії, Великої Британії, Німеччини та Литви. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Алжиру, Малайзії, Китаю, Бангладеш, Ізраїлю.

Серед найбільших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Португалії – у 58,3 раза, Єгипту – у 20,8 раза, Китаю – у 8,0 раза, Литви – у 5,9 раза, Бангладеш – у 4,0 раза, Польщі – у 3,9 раза, Іспанії – на 50,5%, Ізраїлю – на 49,9%, Нідерландів – на 49,4%, Малайзії – на 47,6%, Таїланду – на 41,1%, зменшився до Індії – на 79,3%, Російської Федерації – на 75,0%, Молдови – 71,4%, Італії – на 53,4%, Білорусі – на 46,4%, Лівії – на 33,0%, Великої Британії – на 10,2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, пластмас, полімерних матеріалів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання,  засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка мінеральних продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів неорганічної хімії, недорогоцінних металів та виробів з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 21,6 млн.дол., або 21,5% від загального обсягу (у січні 2018р. – відповідно 19,3 млн.дол. та 20,1%), та збільшився проти січня 2018р. на 2,3 млн.дол., або 11,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 22,4%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 18,0%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 14,3%, мінеральні продукти – 11,4%, готові харчові продукти – 7,1%, недорогоцінні метали та вироби з них – 6,8%, пластмаси, полімерні матеріали – 4,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Болгарії, Італії, Греції, Франції, Данії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, США, Індонезії, Російської Федерації, Єгипту, Індії, Молдови.

Порівняно з січнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Данії – у 11,2 раза, Болгарії – у 7,7 раза, Саудівської Аравії – у 6,0 раза, Греції – у 5,6 раза, Молдови – у 4,9 раза, Вєтнаму та США – у 2,2 раза, Німеччини – на 62,8%, Ізраїлю – на 48,0%, Туреччини – на 25,5%, Китаю – на 17,7%. Зменшився з Білорусі – на 86,7%, Іспанії – на 49,4%, Японії – на 35,3%, Польщі – на 30,8%, Єгипту – на 25,1%, Італії – на 19,2%, Індонезії – на 11,7%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2019р. становив 101,4% (по Україні – 101,5%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,5%. Серед продуктів харчування найбільше (на 27,4%) подорожчали овочі, у т.ч. помідори та огірки – в 1,7 раза та 1,5 раза відповідно. Крім цього, білокачанна капуста підвищилась у ціні на 42,0%, ріпчаста цибуля – на 26,6%, картопля – на 24,9%. Проте, морква подешевшала на 5,8%. Фрукти в цілому стали дорожче на 8,3%, при цьому банани зросли в ціні на 21,8%, яблука – на 9,7%, а цитрусові, навпаки, подешевшали на 5,5%. Підвищення цін на рибу та продукти з риби на 4,1% відбулось, в основному, за рахунок подорожчання живої, охолодженої риби на 10,4%. Ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 1,6%, олію та жири – на 1,5%. Водночас, зафіксовано зниження цін на м’ясо та м’ясопродукти, яке становило 1,9%, що в значній мірі спричинено здешевленням свинини на 6,4% та яловичини – на 1,7%.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 1,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – 3,4%, алкогольні напої – 0,5%.

Загальне підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6%, обумовлено в основному, зростанням тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (на 14,0%). Поряд з цим, скраплений газ для побутових потреб подешевшав на 6,2%.

На 1,2% зросли ціни в сфері охорони здоров’я, головним чином, у результаті подорожчання послуг лікарень на 1,7% та фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання – на 1,3%.

Зниження цін на транспорт на 3,6% спричинено, насамперед, здешевленням палива та мастил на 8,1%. При цьому, проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 9,9%.

Ціни на зв’язок підвищились на 7,1%, у т.ч. поштові послуги стали дорожче на 14,3%.

 

_________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.