ОГОЛОШЕННЯ

 

Графік проведення семінарів з респондентами ДСС у січні 2021 року

 

п/п

Тема

Підрозділи Головного управління статистики в Одеській області

Запрошені

Місце

проведення

Термін проведення

1.

Про зміни у проведенні державних статистичних спостережень з питань статистики праці та порядок складання статистичної звітності

Управління збирання даних статистичних спостережень, роботи з постачальниками адміністративних даних та ведення реєстру статистичних одиниць

із залученням фахівців управління аналізу статистичних даних, управління обробки даних статистичних спостережень, управління інформаційних технологій

Респонденти Одеської області

Головне управління статистики в Одеській області в режимі конференції ZOOM

22.01.2021

10.00

2.

Про зміни у проведенні державних статистичних спостережень з питань статистики необоротних активів, капітальних інвестицій та будівництва та порядок складання статистичної звітності

Управління збирання даних статистичних спостережень, роботи з постачальниками адміністративних даних та ведення реєстру статистичних одиниць

із залученням фахівців управління аналізу статистичних даних, управління обробки даних статистичних спостережень,

управління інформаційних технологій

Респонденти Одеської області

Головне управління статистики в Одеській області в режимі конференції ZOOM

25.01.2021

10.00

3.

Про зміни у проведенні державних статистичних спостережень з питань статистики діяльності підприємств за 2020 рік та порядок складання статистичної звітності.

Управління збирання даних статистичних спостережень, роботи з постачальниками адміністративних даних та ведення реєстру статистичних одиниць

із залученням фахівців управління аналізу статистичних даних, управління обробки даних статистичних спостережень,

управління інформаційних технологій

Респонденти Одеської області

Головне управління статистики в Одеській області в режимі конференції ZOOM

28.01.2021

10.00

 

 

 

Шановні респонденти!

 

Звертаємо Вашу увагу на зміни строків подання форм державних статистичних спостережень  до органів  державної статистики у 2021 році:

п/п

Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Строк подання

1.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (20.01.2020 № 52)

29-сг

річна

не пізніше 5 січня

2.

Звіт про використання добрив і пестицидів (09.01.2020 № 35)

 9-сг

річна

не пізніше 5 січня

3.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (21.07.2020 № 221)

1-заборгованість (ЖКГ)

місячна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

4.

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (25.06.2020 № 201)

3-наука

річна

не пізніше 5 березня

5.

Використання інформаційно-комунікацій-них технологій на підприємстві у 2021 році (22.07.2020 № 224)

1-ІКТ

річна

не пізніше 10 квітня

 

З усіма змінами у формах державних статистичних спостережень можна ознайомитись за посиланням: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/zm_pod_fdss_2021.htm

 

 

 

Шановні респонденти, звертаємо вашу увагу, що форми 10-зез(квартальна) та 13-зез(квартальна) заповнюються тільки в національній валюті (гривні)

 

 

 

Пояснення щодо зміни термінів подання форм державних статистичних
спостережень з питань статистики рослинництва

 

Держстат інформує, що наказами Державної служби статистики України від 09.01.2020 № 34 та від 14.01.2020 № 45 відповідно затверджено зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур і Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур, які стосуються термінів подання форм цих спостережень.

Так, форма № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду", починаючи із звіту про підсумки збирання врожаю за 2020 рік, буде подаватися не пізніше 05 січня року, наступного за звітним (наказ Держстату від 20.01.2020 № 52).

Форма № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур", починаючи із 2020 року, буде подаватися на 01 липня, 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня, 01 листопада та нову звітну дату на 01 грудня у термін не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (наказ Держстату від 14.01.2020 № 46).

Ураховуючи те, що показники форми № 29-сг (річна) використовуються для розрахунку показників державного статистичного спостереження щодо використання добрив і пестицидів, форма № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів", починаючи із звіту під урожай 2020 року, також буде подаватися у терміни, визначені для форми № 29-сг (річна) (наказ Держстату від 09.01.2020 № 35). Водночас звертаємо увагу, що у формі № 9-сг (річна) одиниці вимірювання обсягу внесених мінеральних добрив змінено на тонни (попередні одиниці вимірювання - центнери).

Зміни термінів подання форм № 29-сг (річна), № 37-сг (місячна) та № 9-сг (річна) та формування статистичних продуктів за інформацією цих форм ураховані у плані державних статистичних спостережень на 2020 рік.

Вищезазначені методологічні положення, інформація щодо змін термінів подання форм, бланки форм і роз’яснення до них розміщені на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділах "Методологія та класифікатори" та "Для респондентів".

Респондентам доступний безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Крім того, на вебсайті Держстату в сервісі "Пошук за кодом ЄДРПОУ" розміщено інформацію щодо участі респондентів у проведенні ДСС.