ОГОЛОШЕННЯ

 

ДО УВАГИ РЕСПОНДЕНТІВ!

 

 

Також Ви можете приєднатися до Viber-спільноти за посиланням: http://surl.li/ckxfk

 

 

 

Шановні респонденти!

 

Щодо порядку відображення в державній статистичній звітності з праці даних щодо працівників, які через військову агресію росії проти України не мали змогу виконувати роботу та відносно яких призупинено дію трудового договору  Держстат повідомляє.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а також виконання інших обов’язків, передбачених трудовим договором.

У формі № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» інформацію щодо працівників, відносно яких призупинено дію трудового договору, відображати лише в рядку 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду».

По аналогії з працівниками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, не слід їх відображати в показниках щодо руху кадрів та робочого часу.

У формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» інформація по вищезгаданих працівниках до рядка 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників» не включається.

У разі, якщо підприємство здійснило нарахування працівникам, відносно яких призупинено дію трудового договору, наприклад, у зв’язку зі звільненням, у формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» зазначені нарахування слід відображати лише в рядку 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників».

При призупиненні трудового договору роботодавець повинен продовжувати ведення обліку в частині визначення та фіксації сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які були б належні працівникові, якщо такого призупинення не було б.

 

 

 

Шановні респонденти!

Відповідно до Закону України

«Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»

1.    Статистична та фінансова звітність (далі – звітність) в документальній та (або) в електронній формі подається до органів державної статистики (ОДС) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності.

2.    У період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, не застосовується адміністративна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності.

3.    Респонденти, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного Законом, подати звітність у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної відповідальності та подають звітність чи документи не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали її подання.

4.    У період дії воєнного стану або стану війни органи державної статистики не здійснюють перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітності.

 

Водночас ОДС продовжують здійснювати свої функції та наразі приймають звітність

від респондентів, які мають змогу її подати (в електронній або паперовій формі).

 

Разом – до перемоги!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

 

 

 

До уваги респондентів!

Отримати інформацію щодо форм статистичної звітності, за якими респондент залучений до звітування, дозволяє розроблений  Держстатом  для смартфонів, планшетів та
ПК чат-бот «Пошук за ЄДРПОУ», який працює в безкоштовному месенджері «Telegram» (@derzhstat_bot або «Пошук за ЄДРПОУ»).

Зазначений чат-бот використовує єдину базу даних і алгоритм пошуку із вебсервісом «Пошук за кодом ЄДРПОУ».

Для того, щоб скористатися сервісом, необхідно:

1) відкрити месенджер «Telegram»;

2) у полі пошуку ввести «Пошук за ЄДРПОУ» або @derzhstat_bot;

3) обрати необхідний чат-бот;

4) увести код ЄДРПОУ;

5) отримати результат у вигляді переліку форм, за якими підприємство із зазначеним кодом ЄДРПОУ залучене до звітування.

 

 

 

Шановні респонденти!

 

З метою приведення у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою України адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, Міністерством розвитку громад та територій України, наказом від 26.11.2020 № 290 (зі змінами), затверджено Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі – Кодифікатор), який оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону.

Інформуємо, що внесення змін органами державної статистики до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ), можливе тільки після приведення Міністерством юстиції України у відповідність до Кодифікатора даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Після з’ясування обставин та порядку здійснення змін при реєстрації (перереєстрації) суб’єктів господарювання в ЄДР з урахуванням введення в дію Кодифікатора, Головне управління статистики в Одеській області розмістить інформацію на офіційному вебсайті, у засобах масової інформації та засобами телекомунікаційного зв'язку.

 

 

 

 

Пояснення щодо зміни термінів подання форм державних статистичних
спостережень з питань статистики рослинництва

 

Держстат інформує, що наказами Державної служби статистики України від 09.01.2020 № 34 та від 14.01.2020 № 45 відповідно затверджено зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур і Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур, які стосуються термінів подання форм цих спостережень.

Так, форма № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду", починаючи із звіту про підсумки збирання врожаю за 2020 рік, буде подаватися не пізніше 05 січня року, наступного за звітним (наказ Держстату від 20.01.2020 № 52).

Форма № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур", починаючи із 2020 року, буде подаватися на 01 липня, 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня, 01 листопада та нову звітну дату на 01 грудня у термін не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (наказ Держстату від 14.01.2020 № 46).

Ураховуючи те, що показники форми № 29-сг (річна) використовуються для розрахунку показників державного статистичного спостереження щодо використання добрив і пестицидів, форма № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів", починаючи із звіту під урожай 2020 року, також буде подаватися у терміни, визначені для форми № 29-сг (річна) (наказ Держстату від 09.01.2020 № 35). Водночас звертаємо увагу, що у формі № 9-сг (річна) одиниці вимірювання обсягу внесених мінеральних добрив змінено на тонни (попередні одиниці вимірювання - центнери).

Зміни термінів подання форм № 29-сг (річна), № 37-сг (місячна) та № 9-сг (річна) та формування статистичних продуктів за інформацією цих форм ураховані у плані державних статистичних спостережень на 2020 рік.

Вищезазначені методологічні положення, інформація щодо змін термінів подання форм, бланки форм і роз’яснення до них розміщені на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділах "Методологія та класифікатори" та "Для респондентів".

Респондентам доступний безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Крім того, на вебсайті Держстату в сервісі "Пошук за кодом ЄДРПОУ" розміщено інформацію щодо участі респондентів у проведенні ДСС.