Порядок оскарження рішень ГУС в Одеській області

 

 Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії чи бездіяльність ГУС в Одеській області можуть бути оскаржені до керівника центрального органу виконавчої влади у галузі статистики або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання ГУС в Одеській області обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Головного управління статистики в Одеській області здійснюється відповідно до діючого законодавства України.