Календар оприлюднення інформації на 2019 рік (СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ/Економічна статистика)

 

Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

 

 

 

02

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2004-2017

 

 

2004–2018

 

 

 

 

 

Доходи населення по регіонах

22

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2017

 

 

2002-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання  по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти велико-го, середнього, малого та мікро-підприємництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізо-ваної продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікро-підприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

2018

(попе-редні дані)

 

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

2018

(попе-редні дані)

 

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

Фінанси

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

2018

(попередні дані)

 

 

 

 

2018

(остаточні дані)

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

2018

(попередні дані)

 

 

 

 

2018

(остаточні дані)

 

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікро-підприємства

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

2018

(попередні дані)

 

 

 

 

2018

(остаточні дані)

 

Показники балансу підпри-ємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

23

22

22

24

23

24

24

22

24

23

22

24

2018

01.

2019

01‑02.

2019

01‑03.

2019

01‑04.

2019

01‑05.

2019

01‑06.

2019

01‑07.

2019

01‑08.

2019

01‑09.

2019

01‑10.

2019

01‑11.

2019

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах 

 

 

 

04

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

 

2018

 

01-03.

2019

 

 

01-06.

2019

 

 

01-09.

2019

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

01-03.

2019

 

 

01-06.

2019

 

 

01-09.

2019

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів, джерелами фінансування, видами економічної діяльності

 

26

 

 

28

 

 

28

 

 

26

 

 

01-12.

2018

 

 

01-03.

2019

 

 

01-06.

2019

 

 

01-09.

2019

 

Індекс капітальних інвестицій

 

26

 

 

28

 

 

28

 

 

26

 

 

01-12.

2018

 

 

01-03.

2019

 

 

01-06.

2019

 

 

01-09.

2019

 

Капітальні інвестиції за видами активів, джерелами фінансування, видами економічної діяльності

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2018

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

Рослинництво

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво сільськогосподарських культур

 

 

28

 

 

 

22

20

19

22

20

 

 

 

2018

 

 

 

01.07.

2019

01.08.

2019

01.09.

2019

01.10.

2019

01.11.

2019

 

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

 

 

28

 

 

 

22

20

19

22

20

 

 

 

2018

 

 

 

01.07.

2019

01.08.

2019

01.09.

2019

01.10.

2019

01.11.

2019

 

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

28

 

 

 

22

20

19

22

20

 

 

 

2018

 

 

 

01.07.

2019

01.08.

2019

01.09.

2019

01.10.

2019

01.11.

2019

 

Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

28

 

 

 

 

 

19

22

20

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

01.09.

2019

01.10.

2019

01.11.

2019

 

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.

2019

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.

2019

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

18

19

19

17

21, 27

19

17

19

17

18

19

17

01.01.

2019

01.02.

2019

01.03.

2019

01.04.

2019

01.05.

2019

01.01.

2019

(оста-точні дані)

01.06.

2019

01.07.

2019

01.08.

2019

01.09.

2019

01.10.

2019

01.11.

2019

01.12.

2019

Кількість сільськогосподарських тварин

18

19

19

17

21, 27

19

17

19

17

18

19

17

01.01.

2019

01.02.

2019

01.03.

2019

01.04.

2019

01.05.2019

01.01.2019

(остаточні дані)

01.06.

2019

01.07.

2019

01.08.

2019

01.09.

2019

01.10.

2019

01.11.

2019

01.12.

2019

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах

18

19

19

17

21, 27

19

17

19

17

18

19

17

01.01.

2019

01.02.

2019

01.03.

2019

01.04.

2019

01.05.2019

01.01.2019

(остаточні дані)

01.06.

2019

01.07.

2019

01.08.

2019

01.09.

2019

01.10.

2019

01.11.

2019

01.12.

2019

Виробництво основних видів продукції тваринництва

18

19

19

17

21, 27

19

17

19

17

18

19

17

2018

(попередні дані)

01.

2019

01‑02.

2019

01‑03.

2019

01‑04.2019

2018

(остаточні дані)

01‑05.

2019

01‑06.

2019

01‑07.

2019

01‑08.

2019

01‑09.

2019

01‑10.

2019

01‑11.

2019

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

18

19

19

17

21, 27

19

17

19

17

18

19

17

2018

(попередні дані)

01.

2019

01‑02.

2019

01‑03.

2019

01‑04.2019

2018

(остаточні дані)

01‑05.

2019

01‑06.

2019

01‑07.

2019

01‑08.

2019

01‑09.

2019

01‑10.

2019

01‑11.

2019

Виробництво продукції тваринництва  у підприємствах по містах обласного значення та районах

18

19

19

17

21, 27

19

17

19

17

18

19

17

2018

(попе-редні дані)

01.

2019

01‑02.

2019

01‑03.

2019

01‑04.

2019

2018

(оста-точні дані)

01‑05.

2019

01‑06.

2019

01‑07.

2019

01‑08.

2019

01‑09.

2019

01‑10.

2019

01‑11.

2019

Тваринництво

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995–2018

 

 

 

 

 

 

 

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

 

12

 

23

 

 

23

 

 

24

 

 

 

2018

 

01-03.

2019

 

 

01-06.

2019

 

 

01-09.

2019

 

 

Надходження молока на переробні підприємства

 

12

 

23

 

 

23

 

 

24

 

 

 

2018

 

01-03.

2019

 

 

01-06.

2019

 

 

01-09.

2019

 

 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах та підприємствах які безпосередньо вирощують, що займаються їхнім зберіганням та переробленням

 

22

22

23

22

24

23

21

23

23

21

23

 

На 01.01.2019 На 01.02.2019

На 01.03.2019

На 01.04.2019

На 01.05.2019

На 01.06.2019

На 01.07.2019

На 01.08.2019

На 01.09.2019

На 01.10.2019

На 01.11.2019

На 01.12.2019

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами

 

22

04, 22

23

22

24

23

21

23

23

21

23

 

01.

2019

2018

01-02.

2019

01‑03.

2019

01‑04.

2019

01‑05.

2019

01‑06.

2019

01‑07.

2019

01‑08.

2019

01‑09.

2019

01‑10.

2019

01‑11.

2019

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за видами лісової продукції

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за породним складом деревостанів

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за системами та видами рубок

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Загибель лісових насаджень за причинами

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист лісів від шкідників і хвороб

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991–2018

 

 

 

 

 

 

Енергетика

Використання та запаси палива

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

Запаси палива

28

26

26

26

27

26

26

27

26

28

26

27

01.01.

2019

01.02.

2019

01.03.

2019

01.04.

2019

01.05.

2019

01.06.

2019

01.07.

2019

01.08.

2019

01.09.

2019

01.10.

2019

01.11.

2019

01.12.

2019

Використання палива

28

26

26

26

27

26

26

27

26

28

26

27

12.

2018

01.2019

02.2019

03.2019

04.2019

05.2019

06.2019

07.2019

08.2019

09.2019

10.2019

11.

2019

Постачання та використання енергії

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

09

06

07, 12

04

10

05

09

06

05

07

06

05

01‑11.

2018

2018

(попередні дані)

01.2019

2018

(остаточні дані)

01‑02.

2019

01‑03.

2019

01‑04.

2019

01‑05.

2019

01‑06.

2019

01‑07.

2019

01‑08.

2019

01‑09.

2019

01‑10.

2019

Виробництво промислової продукції за видами

25

27

26

25

27

26

25

28

25

28

26

26

2018

01.

2019

01‑02.

2019

01‑03.

2019

01‑04.

2019

01‑05.

2019

01‑06.

2019

01‑07.

2019

01‑08.

2019

01‑09.

2019

01‑10.

2019

01‑11.

2019

Індекси промислової продукції за видами діяльності

29

27 

01, 28

30

29

 

01, 29

29

27

30

28

30

2018 (попередні дані)

2018

(остаточні дані)

01.

2019

01‑02.

2019

01‑03.

2019

01‑04.

2019

 

01‑05.

2019

01‑06.

2019

01‑07.

2019

01‑08.

2019

01‑09.

2019

01‑10.

2019

01‑11.

2019

Виробництво промислової продукції за видами

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2018

 

 

 

 

 

Будівництво

Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа та кількість квартир в прийнятих в експлуатацію житлових будинків

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель за видам у 2018 році

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію жилових будівель по містах обласного значення та районах

 

 

13

 

 

12

 

 

11

 

 

11

 

 

2018

 

 

01-03.

2019

 

 

01-06.

2019

 

 

01-09.

2019

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами

29

 

01, 29

 

02, 30

 

01 ,29

29

27

29

28

30

2018 (попередні дані)

 

2018 (остаточні дані)

01.2019, 01-02.2019

 

01-03.

2019, 01-04.

2019

 

01-05.

2019, 01-06.

2019

01-07.2019

01-08.2019

01-09.2019

01-10.201)

01-11

.2019

Індекси будівельної продукції за видами

29

 

01, 29

30

30

 

01 ,29

29

27

29

28

30

2018 (попередні дані)

 

2018 (остаточні дані)

01.2019, 01-02.2019

01-03.

2019

01-04.

2019

 

01-05.

2019, 01-06.

2019

01-07.2019

01-08.2019

01-09.2019

01-10.201)

01-11.

2019

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції за видами

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2018

 

 

 

 

 

 

 

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2018

 

 

 

 

 

 

 

Туризм

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000–2019

 

Колективні засоби розміщування

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2018

 

 

 

 

 

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000–2018

 

 

 

 

 

Реєстр статистичних одиниць

Кількість юридичних осіб на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

15

 

 

12

 

 

12

 

 

15

 

 

01.01.2019

 

 

01.04.

2019

 

 

01.07.

2019

 

 

01.10.

2019

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Зовнішня торгівля товарами

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

22

20

25

22

21

20

23

20

20

22

20

23

01-11.2018

2018

01.2019

01-02.2019

01-03.2019

01-04.2019

01-05.2019

01-06.2019

01-07.2019

01-08.2019

01-09.2019

01-10.2019

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Товарна структура зовнішньої торгівлі

22

20

25

22

21

20

23

20

20

22

20

23

01-11.2018

2018

01.2019

01-02.2019

01-03.2019

01-04.2019

01-05.2019

01-06.2019

01-07.2019

01-08.2019

01-09.2019

01-10.2019

Товарна структура зовнішньої торгівлі

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996–2018

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля послугами

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами

 

20

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

2018

 

 

01.-03.2019

 

 

01.-06.2019

 

 

01.-09.2019

 

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами

 

20

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

2018

 

 

01.-03.

2019

 

 

01.-06.

2019

 

 

01.-09.

2019

 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996–2018

 

 

 

 

 

 

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(остаточ-ні дані)

 

 

 

 

 

 

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(остаточ-ні дані)

 

 

 

 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіку регіону/з регіону

 

 

05

 

 

04

 

 

03

 

 

03

 

 

2018

 

 

01.-03.2019

 

 

01.-06.2019

 

 

01.-09.2019

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці регіону: за видами економічної діяльності, з країн світу  за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами)

 

 

05

 

 

04

 

 

03

 

 

03

 

 

2018

 

 

01.-03.2019

 

 

01.-06.2019

 

 

01.-09.2019

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці регіону; за країнами світу; видами економічної діяльності

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції  (акціонерний капітал)

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995‑2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживчі ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

15

14

14

15

15

14

15

15

13

16

14

13

12.2018

01.2019

02.2019

03.2019

04.2019

05.2019

06.2019

07.2019

08.2019

09.2019

10.2019

11.2019

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

15

14

14

15

15

14

15

15

13

16

14

13

12.2018

01.2019

02.2019

03.2019

04.2019

05.2019

06.2019

07.2019

08.2019

09.2019

10.2019

11.2019

Індекси споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука, технології та інновації

Наука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2018

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2018

 

 

 

 

 

 

 

Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990–2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995–2018

 

 

 

Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів

 

 

 

 

28

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

2018

(попе-редні дані)

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

 

 

Утворення та поводження з відходами  І–ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів

 

 

 

 

28

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

2018

(попе-редні дані)

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

 

 

Утворення відходів по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

 

 

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

 

 

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

 

 

Утворення відходів  за видами економічної діяльності та у домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

 

 

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(оста-точні дані)

 

 

 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006–2018

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2018

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку

 

21

 

 

22

 

 

22

 

 

21

 

 

2018

 

 

01-03.2019

 

 

01-06.2019

 

 

01-09.2019

 

Кількість засобів фіксованого телефонного звязку на 1 січня 2019 року

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість поштових відправлень

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018