Отримання інформації з ЄДРПОУ

 

Відомості щодо суб'єктів ЄДРПОУ надаються користувачам за такими категоріями даних:

 

ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;

довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти;

реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

 

Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;

класифікаторів;

базових та розширених даних з Реєстру.

 

До складу базових даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище та телефон керівника;

дані щодо видів економічної діяльності;

інституційний сектор економіки;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

 

До складу розширених даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище, телефон/факс керівника/голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією;

адреса електронної пошти;

дані щодо всіх видів економічної діяльності, указаних у реєстраційних документах;

інституційний сектор економіки;

орган державної реєстрації;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

 

Аналітичні таблиці містять відомості за критеріями відбору, указаними в запиті.

 

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 № 386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями).

 

Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493.


Зразок запиту на отримання відомостей з ЄДРПОУ

 Реквізити для оплати послуг:

Головне управління статистики 
в Одеській області

р/р 31259235102548 в ДКСУ у м. Київ
МФО 820172

ЄДРПОУ 02361819
За інформацію з ЄДРПОУ

 

 

З питань отримання інформації з ЄДРПОУ Одеської області звертатися:

 

Управління збирання даних статистичних спостережень та переписів

Відділ ведення реєстру статистичних одиниць

 

65026, м.Одеса,

вул.Польська, 16, кім.2

тел. (048) 722-71-90

Е-mailgus@od.ukrstat.gov.ua

 

Інформація з ЄДРПОУ на запити користувачів на державному рівні надається Головним управлінням регіональної статистики у м. Києві (вул. Еспланадна, буд. 4–6, кім. 607, 613а, м. Київ, 01601; тел. (044) 289-60-22, (044) 287-51-44; факс (044) 287-51-44; Е-mail(edrpou@gurs.kiev.ua) щодо всіх суб’єктів ЄДРПОУ.

 

 

Інформацію на запити користувачів щодо суб'єктів ЄДРПОУ по Одеській області можна отримати за адресами:

 

Територія обслуговування

Назва підрозділу статистики, куди користувачам слід надавати запити

Адреса, телефон

місто Одеса,

місто Южне,

місто Чорноморськ,

місто Теплодар,

Біляївський район,
Миколаївський район, Ширяївський район

Головне управління статистики в Одеській області

65026, м. Одеса,

вул. Польська, № 16, каб. 2,

тел. (048) 722-71-90

місто Ізмаїл,

Ізмаїльський район,

Кілійський район

Управління статистики в Ізмаїльському районі

68609, Одеська обл.,

м. Ізмаїл, пр-кт Миру, № 23,

факс (0-241) 5-14-53

Лиманський район,
Березівський район,

Іванівський район

Управління статистики у Лиманському районі

67500, Одеська обл.,

смт. Доброслав, вул. Київська, № 86, факс (0-255) 9-12-50

місто Подільськ,

Подільський район, 

Ананьївський район,

Окнянський район,

Кодимський район,

Захарівський район

Управління статистики у Подільському районі

66300, Одеської обл.,

м. Подільськ, вул. Шкільна, № 2-б,  факс (0-262) 2-35-97

Саратський район,

Арцизький район,

Тарутинський район,

Татарбунарський район

Управління статистики у Саратському районі

68200, Одеська обл.,

смт. Сарата, вул. К.Вебнера, № 82а, факс (0-248)2-12-37

Балтський район,

Любашівський район,

Савранський район

Відділ статистики у Балтському районі

66101, Одеська обл.,

м. Балта, вул. Богданюка, № 13,

факс (0-266) 2-15-01

місто Білгород-Дністровський,

Білгород-Дністровський район

Відділ статистики у Білгород-Дністровському районі

67700, Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, 
вул. Михайлівська, № 3а,
факс
 (0-249) 3-13-73

Овідіопольський район

Відділ статистики в Овідіопольському районі

67801, Одеська обл.,

смт. Овідіополь, вул. Берегова, № 22,

факс (0-251) 3-15-61, 3-14-82

Ренійський район,

Болградський район

Відділ статистики у Ренійському районі

68800, Одеська обл.,

м. Рені, вул. Соборна, № 118,

факс (0-240) 4-18-81

Роздільнянський район,

Великомихайлівський район

Відділ статистики у Роздільнянському районі

67400, Одеська обл.,

м. Роздільна, вул. Европейська, № 75а, факс (0-253) 3-17-45