Отримання інформації з ЄДРПОУ

 Відомості щодо суб'єктів ЄДРПОУ надаються користувачам за такими категоріями даних:

- ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

- класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;

- довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти;

- реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

 

Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

- аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;

- класифікаторів;

- базових та розширених даних з Реєстру.

 

До складу базових даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище та телефон керівника;

дані щодо видів економічної діяльності;

інституційний сектор економіки;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

 

До складу розширених даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище, телефон/факс керівника/голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією;

адреса електронної пошти;

дані щодо всіх видів економічної діяльності, указаних у реєстраційних документах;

інституційний сектор економіки;

орган державної реєстрації;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

 

Аналітичні таблиці містять відомості за критеріями відбору, указаними в запиті.

 

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 № 386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями).

 

Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493.


Зразок запиту на отримання відомостей з ЄДРПОУ

 

Головне управління статистики
в Одеській області

р/р 31259235102548 в ДКСУ у м. Київ
МФО 820172

ЄДРПОУ 02361819
За інформацію з ЄДРПОУ

 

 

З питань отримання інформації з ЄДРПОУ Одеської області звертатися:

 

Управління збирання даних статистичних спостережень та переписів

Відділ ведення реєстру статистичних одиниць

 

65026, м.Одеса,

вул.Польська, 16, кім.2

тел. (048) 722-71-90

Е-mail: gus@od.ukrstat.gov.ua

 

 

Інформацію з ЄДРПОУ можна також отримати за місцезнаходженням суб’єкта в відокремлених підрозділах Головного управління статистики в Одеській області.

 

У зв’язку із закриттям відділів статистики

у Кодимському районі – інформацію по суб’єктах ЄДРПОУ можна отримати в управлінні статистики у Подільському районі,

у Арцизькому та Тарутинському районах – в управлінні статистики у Саратському районі;

у містах Южне та Чорноморськ – у Головному управлінні статистики в Одеській області.

 

Інформація про всіх суб’єктів ЄДРПОУ на запити користувачів надається Головним управлінням регіональної статистики (01601, м.Київ, вул.Еспланадна 4 – 6, каб. 607, тел. (044) 287-51-44, каб. 613, 613а, 618 тел. (044) 287-60-22, факс – (044) 287-51-44).

Е-mail: edrpou@ukrstat.gov.ua