СТАЖУВАННЯ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

Головне управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області) інформує про можливість проходження стажування на посадах державної служби молоді – громадян України віком до 35 років, які є студентами вищих закладів освіти або отримали вищу освіту за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Бухгалтерський облік» та  прирівняними до них спеціальностями та не перебувають на посадах державної служби.

 

Проходження стажування: 

 

І. Відділ організації та збирання даних економічної статистики управління збирання даних статистичних спостережень, роботи з респондентами та постачальниками адміністративних даних

Відділ організації та збирання даних соціальної статистики управління збирання даних статистичних спостережень, роботи з респондентами та постачальниками адміністративних даних

 

ІІ. Відділ аналізу даних статистики виробництва, послуг, торгівлі та енергетики управління аналізу статистичних даних

Відділ аналізу даних статистики сільського господарства, навколишнього середовища, структурної статистики та статистики фінансів підприємств управління аналізу статистичних даних

Відділ аналізу даних соціальної статистики управління аналізу статистичних даних

 

ІІІ. Відділ обробки даних статистики виробництва, послуг, торгівлі та енергетики управління обробки даних статистичних спостережень 

Відділ обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств управління обробки даних статистичних спостережень

Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища управління обробки даних статистичних спостережень

Відділ обробки даних соціальної статистики управління обробки даних статистичних спостережень

 

ІV. Відділ збирання даних статистики цін

 

V. Відділ поширення статистичної інформації, комунікацій з користувачами та громадськістю

 

Критерії відбору

 

Кандидатів, які виявили бажання пройти стажування у ГУС в Одеській області

1. Громадянство України

2. Вільне володіння українською мовою

3. Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого бакалавра або студент останніх років навчання

4. Вік до 35 років

5. Не державний службовець.

 

УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ

 

тривалість стажування – від 1 до 6 місяців у вільний від навчання (роботи) час

можливість гнучкого графіку стажування

 

З наказом Державної служби статистики України від 30 березня 2021 року № 65 « Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Державній службі статистики України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 14 травня 2021 року за № 639/36261 можна ознайомитись за посиланням http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2021/65/65_2021.htm. Контактна особа: Ляшенко Марина Володимирівна, (048) 722-32-85.