Шановний респонденте!

До Вашої уваги наводиться перелік форм, які має надавати Ваше підприємство (організація, установа) упродовж 2019 року в органи державної статистики, з якою періодичністю та у які терміни. Перелік форм знаходиться в стадії актуалізації і в разі змін у порядку проведення державних статистичних спостережень може уточнюватись.
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фінансову звітність на адресу органів державної статистики мають подавати усі респонденти-юридичні особи.
Склад і періодичність подання фінансової звітності визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 " Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (зі змінами), національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України, та міжнародними стандартами фінансової звітності, які офіційно оприлюднені на веб-сторінці Міністерства фінансів України.

Для економії часу запрошуємо Вас до подання звітності в електронному вигляді.

Звертаємо увагу! За деякими формами державних статистичних спостережень звіти складаються не у цілому по підприємству, а окремо за кожною місцевою одиницею.
Місцева одиниця – це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці.

В якості місцевої одиниці може виступати:
• підприємство, що здійснює економічну діяльність в одному географічно визначеному місці і при цьому його фактична адреса здійснення діяльності співпадає з юридичною адресою;
• частина підприємства, що знаходиться за юридичною адресою, яка не співпадає з фактичною адресою здійснення діяльності цим підприємством («головний офіс»);
• частина підприємства (підрозділ), що знаходиться за фактичною адресою здійснення діяльності цим підприємством, яка не співпадає з його юридичною адресою.

За додатковою інформацією щодо порядку подання звітів пропонуємо звертатися до відділу збирання даних статистичних спостережень та взаємодії з респондентами за телефонами:722-50-48, 722-63-71, 722-28-98.

Введіть код ЄДРПОУ
Вибір переліку статистичних формулярів, які має подавати підприємство (організація, установа) в органи державної статистики.
Будьте уважні, інформація може уточнюватись!!!