Новини

 

29.09.2017

 

Основні показники ринку праці (квартальні дані) у ІІ кварталі 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 вересня 2017 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні-серпні 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні-серпні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати в Одеській області на 1 вересня 2017 року

На 1 вересня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 50,4 млн.грн, з неї 11,0 млн.грн припадало на економічно активні підприємства.

 

28.09.2017

 

Виробництво основних видів промислової продукції у січні–серпні 2017 року

Використання палива у серпні 2017 року

Запаси палива на 1 вересня 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-серпні 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за періоди з початку року) у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Економічна активність населення Одеської області в І півріччі 2017 року

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15-70 років у І півріччі 2017р. становила 988,9 тис. осіб, а кількість безробітних – 75,7 тис. осіб.

 

27.09.2017

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності у січні–червні 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності у січнічервні 2017 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 червня 2016 року

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у січні-червні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Одеської області у серпні 2017 року

У серпні 2017р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі – АЗС і АГНКС), що налічує 427 одиниць (з них АГНКС –2), було продано у роздріб світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 712,8 млн.грн, з якої 440,5 млн.грн (61,8%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 184,7 млн.грн (25,9%) – від продажу палива дизельного, 87,0 млн.грн (12,2%) – пропану та бутану.

 

26.09.2017

 

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у січні–червні 2017 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у січнічервні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Одеської області у січні–червні 2017 року

Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств оптової торгівлі у січні–червні 2017р. становив 40326,9 млн.грн.

 

25.09.2017

 

Вантажні перевезення у січні-серпні 2017 року

Пасажирські перевезення у січні-серпні 2017 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 серпня 2017 року та середня чисельність за січеньлипень 2017 року

Природний рух населення у січні-липні 2017 року

Роздрібний товарооборот у січні-серпні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Виконання будівельних робіт в Одеській області у січні–серпні 2017 року

Підприємствами області, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 5051,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно

з відповідним періодом попереднього року становив 135,3%.

 

22.09.2017

 

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по містах та районах у січні – червні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Промислове виробництво в Одеській області у січні–серпні 2017 року

У січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. індекс промислової продукції становив 116,7%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 130,2%,

переробній – 119,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 99,0%. Індекс промислової продукції у серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р.

становив 98,7%.

 

21.09.2017

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у січні–липні 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–липні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Підсумки роботи транспорту в Одеській області у січні–серпні 2017 року

У січні–серпні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 43,2 млрд.ткм, що на 7,8% більше, ніж у січні–серпні 2016р.

Про надання населенню субсидій у серпні 2017 року

У січні–серпні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 217,3 тис. домогосподарств, що в 1,7 раза більше, ніж у січні–серпні 2016р.

 

20.09.2017

 

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Структура роздрібного товарообороту підприємств Одеської області у січні–червні 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р., у порівнянні з січнем–червнем 2016р. збільшився на 12,8% і становив 20729,4 млн.грн.

 

19.09.2017

 

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2017 році

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Демографічна ситуація в Одеській області у січні–липні 2017 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р. становила 2382671 особу.

 

18.09.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Зовнішня торгівля товарами Одеської області у січні–липні 2017 року

У січні–липні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 985,1 млн.дол. США та 830,5 млн.дол. відповідно. Порівняно із січнем–липнем 2016р. експорт та імпорт збільшився на 23,6% та 26,9% відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 154,6 млн.дол. США.

 

14.09.2017

 

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році (станом на 1 вересня 2017 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні-серпні 2017 року

 

13.09.2017

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання на 1 вересня 2017 року

 

12.09.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін по Одеській області в серпні 2017 року

Ціни на споживчому ринку області в серпні 2017р. порівняно з попереднім місяцем знизились на 0,3%, з початку року – зросли на 9,2% (по Україні – на 0,1% та 8,1% відповідно).

 

07.09.2017

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-липні 2017 року

 

06.09.2017

 

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області у січні-липні 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2017 РОКУ (повідомлення для ЗМІ)

 

05.09.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності в Одеській області у січні–липні 2017 року

У січні–липні 2017р. обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) становив 29672,4 млн.грн, у розрахунку на одну особу цей

показник склав 12423,5 грн

 

04.09.2017

 

Капітальні інвестиції за видами активів у січні-червні 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні-червні 2017 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-червні 2017 року

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  з країн світу в економіці області на 1 липня 2017 року

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2017 році

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

 

 

 

 

Місяць року

1

2

3

 4

 5

6 

7

 8

 9

 10

 11

 12

 

 

<<попередній місяць                                                                 наступний місяць>>