Новини

 

31.08.2017

 

Підготовлено експрес-випуски

Кількість і робочий час штатних працівників Одеської області у липні 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у липні 2017р. становила 425,8 тис. осіб.

Заробітна плата штатних працівників Одеської області у липні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні 2017р. становила 6691 грн, що у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в Одеській області  у липні 2017 року

У січні–липні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 3542,7 млн.грн, або 98,6% нарахованих за цей період сум (у січні–липні 2016р. – 105,7%).

 

30.08.2017

 

Індекси будівельної продукції за видами у січні-липні 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні-липні 2017 року

Виробництво основних видів промислової продукції у січні-липні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Заборгованість із виплати заробітної плати в Одеській області на 1 серпня 2017 року

На 1 серпня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 50,7 млн.грн, з неї 11,2 млн.грн припадало на економічно активні підприємства. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств станом на 1 серпня 2017р. відсутня

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників Одеської області за ІІ квартал 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у ІІ кварталі 2017р. у порівнянні з відповідним періодом 2016р. зменшилася на 1,5%.

Прямі інвестиції в Одеській області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами з 23 країн світу вкладено 28,2 млн.дол. США прямих інвестицій  (акціонерного капіталу).

 

29.08.2017

 

Використання палива у липні 2017 року

Запаси палива на 1 серпня 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні–липні 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуски

Капітальні інвестиції в Одеській області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6689,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 39,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016р.

 

28.08.2017

 

Підготовлено експрес-випуски

Діяльність підприємств сфери послуг в Одеській області у ІІ кварталі 2017 року

У ІІ кварталі 2017р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 14155,2 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу становили послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (68,3% загального обсягу послуг). Помітною була частка обсягу послуг у сфері інформації та телекомунікацій (8,6%) та з проведення різних операцій з нерухомим майном (7,0%).

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Одеської області у липні 2017 року

У липні 2017р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі – АЗС і АГНКС), що налічує 428 одиниць (з них АГНКС –2), було продано у роздріб світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 643,3 млн.грн, з якої 403,6 млн.грн (62,7%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 171,1 млн.грн (26,6%) – від продажу палива дизельного, 68,1 млн.грн (10,6%) – пропану та бутану.

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Одеської області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування становив 4017,8 млн.грн прибутку (у січні–червні 2016р. – 834,2 млн.грн).

 

23.08.2017

 

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 липня 2017 року та середня чисельність за січеньчервень 2017 року

Природний рух населення у січні-червні 2017 року

Міграційний рух населення у 2017 році1

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у січні–червні 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–червні 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області у січні-червні 2017 року

Структура експорту-iмпорту за видами послуг у січні–червні 2017 рокуі

Вантажні перевезення у січні-липні 2017 року

Пасажирські перевезення у січні-липні 2017 року

Роздрібний товарооборот у січні-липні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Промислове виробництво в Одеській області у січні–липні 2017 року

У січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. індекс промислової продукції становив 118,0%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 131,4%, переробній – 121,2%, постачанні електроенергії,

газу, пари та кондиційованого повітря – 98,8%. Індекс промислової продукції у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. становив 77,7%.

 

22.08.2017

 

Прийняття в експлуатацію житла у січні–червні 2017 року

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні–червні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Прийняття в експлуатацію житла в Одеській області у січні–червні 2017 року

У січнічервні 2017р. в Одеській області прийнято в експлуатацію 276,8 тис.м2 загальної площі житла. 23,3% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у одноквартирних будинках, 76,5% – із двома й більше квартирами, 0,2% – гуртожитках.

Підсумки роботи транспорту в Одеській області у січнілипні 2017 року

У січнілипні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 38,0 млрд.ткм, що на 8,8% більше, ніж у січнілипні 2016р.

Про надання субсидій населенню Одеської області у липні 2017 року

У січні–липні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 200,7 тис. домогосподарств, що в 1,8 раза більше, ніж у січні–липні 2016р. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 71,9% таких звернень.

Виконання будівельних робіт в Одеській області у січні–липні 2017 року

Підприємствами області, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 3866,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 130,2%.

 

21.08.2017

 

Індекси сільськогосподарської продукції у січні-липні 2017 року

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-липні 2017 року

 

18.08.2017

 

Попит та пропозиція робочої сили у липні 2017 року

Зареєстроване безробіття у липні 2017 року

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у липні 2017 року

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2017 році

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку у січні-червні 2017 року

Засоби телефонного зв’язку у регіоні у січні-червні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Демографічна ситуація в Одеській області у січні–червні 2017 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 2382643 особи. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність населення зменшилася на 3873 особи.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 70 живонароджених.

Розподіл працівників в Одеській області за розмірами нарахованої їм заробітної плати у червні 2017 року

У червні 2017р. нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 7,0% штатних працівників, що на 2,4 в.п. менше, ніж у березні цього року. Також за цей період на 3,8 в.п. зменшилася питома вага працівників із

нарахуваннями від 3200 грн до 6000 грн. Водночас на 6,2 в.п. збільшилась частка працівників із нарахуваннями понад 6000 грн, у тому числі на 4,1 в.п. відбулося зростання групи працівників із заробітною платою більше 10000 грн.

 

16.08.2017

 

Підготовлено експрес-випуски

Зовнішня торгівля товарами Одеської області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 810,5 млн.дол. США та 704,0 млн.дол.1 відповідно. Порівняно із січнем–червнем 2016р. експорт та імпорт збільшився на 18,0% та 26,7%1 відповідно.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 106,5 млн.дол. США.

Зовнішня торгівля послугами Одеської області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. обсяги експорту послуг становили 373,8 млн.дол. США, імпорту – 89,9 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. відбулось збільшення, як в експорті на 3,2 % (на 11,6 млн.дол.) так і в імпорті – на 46,4 %

(на 28,5 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 283,9 млн.дол. США. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 300,8 млн.дол.США).

 

15.08.2017

 

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання на 1 серпня 2017 року

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

 

14.08.2017

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

 

10.08.2017

 

Характеристика домогосподарств (1999-2016рр.)

Структура сукупних витрат (1999-2016рр.)

Структура сукупних ресурсів (1999-2016рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2016рр.)

 

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін по Одеській області в липні 2017 року

Ціни на споживчому ринку області в липні 2017р. порівняно з попереднім місяцем підвищились на 0,8%, з початку року – на 9,6% (по Україні – на 0,2% та 8,2% відповідно).

 

08.08.2017

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-червні 2017 року

 

04.08.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності в Одеській області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) становив 25662,6 млн.грн, у розрахунку на одну особу цей показник склав 10744,7 грн.

 

 

03.08.2017

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ (повідомлення для ЗМІ)

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області у січні-червні 2017 року

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2017 році

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

 

01.08.2017

 

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в Одеській області у червні 2017 року

У січні–червні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 3248,4 млн.грн, або 96,0% нарахованих за цей період сум (у січні–червні 2016р. – 104,3%).

Кількість і робочий час штатних працівників Одеської області у червні 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у червні 2017р. становила 425,4 тис. осіб. Порівняно з травнем 2017р. кількість штатних працівників збільшилася на 300 осіб, або на 0,1%.

Заробітна плата штатних працівників Одеської області у червні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2017р. становила 7007 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

 

 

 

Місяць року

1

2

3

 4

 5

6 

7

 8

 9

 10

 11

 12

 

 

<<попередній місяць                                                                 наступний місяць>>