Новини

 

31.05.2018

 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2017) (остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2017 році (остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами послуг за 2017 рік (остаточні дані)

 

Підготовлено експрес-випуски

Заборгованість із виплати заробітної плати в Одеській області на 1 травня 2018 року

На 1 травня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 49,3 млн.грн, з неї 9,7 млн.грн припадало на економічно активні підприємства. 

Житлове будівництво в Одеській області у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла становив 139,3 тис.м2 загальної площі. Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у І кварталі 2018р., порівняно з відповідним періодом 2017р., збільшилися на 1,8%. 22,9% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у одноквартирних будинках, 77,1% – із двома й більше квартирами.

Заробітна плата Одеської області у квітні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2018р. становила 7560 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

30.05.2018

 

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2018 році

Індекси будівельної продукції за видами у 2018 році

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–квітні 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Діяльність підприємств сфери послуг в Одеській області у І кварталі 2018 року

У І кварталі 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Одеської області, становив 16019,7 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 2627,8 млн.грн (16,4% загального обсягу).

 

29.05.2018

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2017 році

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2017)

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2000-2017)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2017 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2017 році

Використання палива у квітні 2018 року

Запаси палива на 1 травня 2018 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Капітальні інвестиції в Одеській області у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями Одеської області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3095,6 млн.грн капітальних інвестицій, що на 13,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

 

25.05.2018

 

Виробництво промислової продукції за видами у січні–квітні 2018 року

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році

Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Одеської області у квітні 2018 року

У квітні 2018 р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі – АЗС і АГНКС), що налічує 411 одиниць (з них АГНКС –2), було продано у роздріб світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 641,4 млн.грн, з якої 400,1 млн.грн (62,3%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 176,8 млн.грн (27,6%) – від продажу палива дизельного, 64,1 млн.грн (10,0%) – пропану та бутану.

 

24.05.2018

 

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2018 року та середня чисельність у січні–березні 2018 року

Природний рух населення у січні–березні 2018 року

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні–квітні 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні-квітні 2018 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Промислове виробництво в Одеській області у січні–квітні 2018 року

У січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. індекс промислової продукції становив 99,5%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 43,4%, переробній – 99,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 101,5%. Індекс промислової продукції у квітні 2018р. порівняно з березнем 2018р. становив 95,5%.

Виконання будівельних робіт в Одеській області у січніквітні 2018 року

Підприємствами Одеської області, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 2273,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнемквітнем 2017р. становив 97,7%.

 

23.05.2018

 

Роздрібна торгівля у січні–квітні 2018 року

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2018 році

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою на 1 травня 2018 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Про надання населенню Одеської області субсидій у квітні 2018 року

У квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 159,5 тис. домогосподарств (18,0% від загальної кількості домогосподарств області).

Підсумки роботи транспорту Одеської області у січні–квітні 2018 року

У січні–квітні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 21,1 млрд.ткм, що на 5,1% менше, ніж у січні–квітні 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 12,9 млн.т вантажів, що на 1,1% більше, ніж у січні–квітні 2017р. У січні–квітні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 3,3 млрд.пас.км, що на 1,5% більше від обсягів січня–квітня 2017р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 89,2 млн. пасажирів, або 100,2% від обсягу січня–квітня 2017р.

 

22.05.2018

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у січніберезні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–березні 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області у січні-березні 2018 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області у січні-березні 2018 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку у січні – березні 2018 року

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку на 1 квітня 2018 року

Заклади культури та мистецтва (1995-2017)

 

21.05.2018

 

Основні показники роздрібної торгівлі (1990-2017)

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році (остаточні дані)

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році (остаточні дані)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2018 року (остаточні дані)

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах у 2017 році (остаточні дані)

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 січня 2018 року

Тваринництво (1995-2017)

 

Підготовлено експрес-випуски

Розподіл працівників Одеської області за розмірами нарахованої їм заробітної плати у березні 2018 року

У березні 2018р. нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 6,0% штатних працівників (у березні 2017р. – 9,4%). Частка працівників із заробітною платою від 3723 грн до 6000 грн становила 51,0%, понад 6000 грн – 43,0%, при цьому у 18,2% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10000 грн.

Демографічна ситуація в Одеській області у січні–березні 2018 року

Чисельність наявного населення Одеської області, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 2381971 особу.

 

18.05.2018

 

Дошкільні навчальні заклади (1995-2017)

Кількість усиновлених дітей (2000-2017)

 

17.05.2018

 

Підготовлено експрес-випуски

Індекс сільськогосподарської продукції по Одеській області у січні–квітні 2018 року

У січні–квітні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–квітнем 2017р. становив 95,4%.

Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі Одеської області на 1 січня 2018 року

На 1 січня 2018р. у складі підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, налічувалось 1972 магазина, 314 напівстаціонарних об’єктів торгівлі.

 

16.05.2018

 

Кількість сільськогосподарських тварин у 2018 році

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 травня 2018 року

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 травня 2018 року

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах у січні-квітні 2018 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2018 році

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

 

Підготовлено експрес-випуски

Зовнішня торгівля товарами Одеської області у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. експорт товарів становив 416,7 млн.дол. США, імпорт – 327,2 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2017р. експорт збільшився на 28,4% (на 92,1 млн.дол.), імпорт збільшився – на 10,7%1 (31,5 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 89,5 млн.дол. (у січні–березні 2017р. також позитивне сальдо 28,9 млн.дол.).

Зовнішня торгівля послугами Одеської області у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. експорт послуг становив 166,2 млн.дол. США, імпорт – 47,4 млн.дол. Порівняно із січнем–березнем 2017р. експорт зменшився на 10,3% (на 19,0 млн.дол.), а імпорт збільшився – на 15,9% (6,5 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 118,8 млн.дол. (у січні–березні 2017р. також позитивне сальдо 144,4 млн.дол.).

 

15.05.2018

 

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2017)

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2017)

Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000-2017)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2017)

 

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін в Одеській області в квітні 2018 року

Ціни на споживчому ринку області в квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем підвищились на 0,8%, з початку року – на 4,4% (по Україні також – на 0,8% та 4,4% відповідно).

 

14.05.2018

 

Підготовлено експрес-випуск

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Одеської області у 2017 році

Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств оптової торгівлі у 2017р. становив 91670,6 млн.грн.

 

11.05.2018

 

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2017)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2017)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2017)

Колективні засоби розміщування (2011-2017)

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2017)

Туристичні потоки (2000-2017)

 

10.05.2018

 

Інноваційна активність промислових підприємств (2007-2017)

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2000-2017)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007-2017)

 

07.05.2018

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ (повідомлення для ЗМІ)

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області у січні-березні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–березні 2018 року

 

04.05.2018

 

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2018 році

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2018 році

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Доходи населення за регіонами України (2002-2017)

 

Підготовлено експрес-випуски

Про оплату населенням Одеської області житлово-комунальних послуг у березні 2018 року

У березні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 722,8 млн.грн (75,2% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 293,3 млн.грн.

Доходи та витрати населення по регіонах

 

 

 

03.05.2018

 

Підготовлено експрес-випуски

Заробітна плата Одеської області у березні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2018р. становила 7449 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати в Одеській області на 1 квітня 2018 року

На 1 квітня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 49,7 млн.грн, з неї 10,0 млн.грн припадало на економічно активні підприємства. 

 

 

 

Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

<<попередній місяць                                                                                                                                наступний місяць>>