Новини

 

Повідомлення про проведення анкетного опитування

 

28.02.2018

 

Підготовлено експрес-випуск

Житлове будівництво в Одеській області у 2017 році

У 2017р. прийнято в експлуатацію 720,5 тис.м2 загальної площі житла. 20,4% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у одноквартирних будинках, 79,5% – із двома й більше квартирами, 0,1% – гуртожитках. Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у 2017р., порівняно з 2016р., збільшилися на 25,1%.

 

27.02.2018

 

Використання палива у січні 2018 року

Запаси палива на 1 лютого 2018 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні 2018 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2013-2017 роки

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

 

Підготовлено експрес-випуски

Діяльність підприємств сфери послуг в Одеській області у ІУ кварталі 2017 року

У ІУ кварталі 2017р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Одеської області, становив 15772,4 млн.грн.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Одеської області у січні 2018 року

У січні 2018 р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі – АЗС і АГНКС), що налічує 411 одиниць (з них АГНКС –2), було продано у роздріб світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 467,0 млн.грн, з якої 293,0 млн.грн (62,7%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 123,3 млн.грн (26,4%) – від продажу палива дизельного, 50,3 млн.грн (10,8%) – пропану та бутану.

Капітальні інвестиції в Одеській області у січні–грудні 2017 року

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями Одеської області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 20022,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 28,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016р.

 

26.02.2018

 

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2018 року та середня чисельність за 2017 рік

Природний рух населення у 2017 році

Міграційний рух населення у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуски

Промислове виробництво в Одеській області у січні 2018 року

У січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. індекс промислової продукції становив 98,9%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 503,2%, переробній – 100,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 92,3%. Індекс промислової продукції у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 72,5%.

Виконання будівельних робіт в Одеській області у січні 2018 року

Підприємствами Одеської області, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 269,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2017р. становив 43,2%.

 

23.02.2018

 

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні 2018 року

 

22.02.2018

 

Кількість поштових відправлень (2000 - 2017рр.)

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку на 1 січня 2018 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку у 2017 році

Роздрібна торгівля у січні 2018 року

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою на 1 січня 2018 року

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою на 1 лютого 2018 року

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2018 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Підсумки роботи транспорту Одеської області у січні 2018 року

У січні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 5,2 млрд.ткм, що на 6,2% більше, ніж у січні 2017р.

Підприємствами транспорту перевезено 3,2 млн.т вантажів, що на 16,5% більше, ніж у січні 2017р.

Про надання населенню Одеської області субсидій у січні 2018 року

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 133,6 тис. домогосподарств (15,0% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 6,1 тис. домогосподарств, що у 3,2 раза менше, ніж у січні 2017р. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 71,8% таких звернень, у сільській місцевості – 28,2%.

 

21.02.2018

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області у 2017 році

Структура експорту-імпорту за видами послуг у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Демографічна ситуація в Одеській області у 2017 році

Чисельність наявного населення Одеської області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 2383075 осіб.

Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 3441 особу.

 

20.02.2018

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2017 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Розподіл працівників Одеської області за розмірами нарахованої їм заробітної плати у грудні 2017 року

У грудні 2017р. нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 6,0% штатних працівників, що на 1,9 в.п. менше, ніж у вересні цього року. Також за цей період на 8,8 в.п. зменшилася питома вага працівників із нарахуваннями від 3200 грн до 6000 грн.

 

16.02.2018

 

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

 

15.02.2018

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2017 роках

 

Підготовлено експрес-випуски

Зовнішня торгівля товарами Одеської області у 2017 році

У 2017р. експорт товарів становив 1814,4 млн.дол. США, імпорт – 1465,9 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 19,3% (на 239,9 млн.дол.), імпорт збільшився – на 17,6% (218,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 348,5 млн.дол. (у 2016р. також позитивне сальдо 273,5 млн.дол.).

Зовнішня торгівля послугами Одеської області у 2017 року

У 2017р. експорт послуг становив 765,8 млн.дол. США, імпорт – 183,4 млн.дол. Порівняно із 2016р. експорт зменшився на 2,5% (на 19,8 млн.дол.), а імпорт збільшився – на 36,5% (49,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 582,4 млн.дол. (у 2016р. також позитивне сальдо 651,2 млн.дол. ).

Індекс сільськогосподарської продукції по Одеській області у січні 2018 року

У січні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем 2017р. становив 94,0%.

 

14.02.2018

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2018 році

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств  на 1 лютого 2018 року

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах у січні 2018 року

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 лютого 2018 року

Кількість сільськогосподарських тварин у 2018 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін в Одеській області в січні 2018 року

Ціни на споживчому ринку області в січні 2018р. порівняно з попереднім місяцем підвищились на 1,6% (по Україні – на 1,5%).

 

13.02.2018

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства у 2017 році

 

08.02.2018

 

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2000-2018 роках (станом на 1 січня)

 

06.02.2018

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ (повідомлення для ЗМІ)

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області у 2017 році

 

05.02.2018

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

 

02.02.2018

 

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2017 році

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2018 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Про оплату населенням Одеської області житлово-комунальних послуг у грудні 2017 року

У 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 5144,6 млн.грн (89,3% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 2803,5 млн.грн.

 

 

 

Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

<<попередній місяць                                                                                                                           наступний місяць>>