Новини

 

16.08.2017

 

Підготовлено експрес-випуски

Зовнішня торгівля товарами Одеської області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 810,5 млн.дол. США та 704,0 млн.дол.1 відповідно. Порівняно із січнем–червнем 2016р. експорт та імпорт збільшився на 18,0% та 26,7%1 відповідно.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 106,5 млн.дол. США.

Зовнішня торгівля послугами Одеської області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. обсяги експорту послуг становили 373,8 млн.дол. США, імпорту – 89,9 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. відбулось збільшення, як в експорті на 3,2 % (на 11,6 млн.дол.) так і в імпорті – на 46,4 %

(на 28,5 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 283,9 млн.дол. США. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 300,8 млн.дол.США).

 

15.08.2017

 

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання на 1 серпня 2017 року

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

 

14.08.2017

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

 

10.08.2017

 

Характеристика домогосподарств (1999-2016рр.)

Структура сукупних витрат (1999-2016рр.)

Структура сукупних ресурсів (1999-2016рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2016рр.)

 

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін по Одеській області в липні 2017 року

Ціни на споживчому ринку області в липні 2017р. порівняно з попереднім місяцем підвищились на 0,8%, з початку року – на 9,6% (по Україні – на 0,2% та 8,2% відповідно).

 

08.08.2017

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-червні 2017 року

 

04.08.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності в Одеській області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) становив 25662,6 млн.грн, у розрахунку на одну особу цей показник склав 10744,7 грн.

 

 

03.08.2017

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ (повідомлення для ЗМІ)

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області у січні-червні 2017 року

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2017 році

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

 

01.08.2017

 

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в Одеській області у червні 2017 року

У січні–червні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 3248,4 млн.грн, або 96,0% нарахованих за цей період сум (у січні–червні 2016р. – 104,3%).

Кількість і робочий час штатних працівників Одеської області у червні 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у червні 2017р. становила 425,4 тис. осіб. Порівняно з травнем 2017р. кількість штатних працівників збільшилася на 300 осіб, або на 0,1%.

Заробітна плата штатних працівників Одеської області у червні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2017р. становила 7007 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

 

 

 

Місяць року

1

2

3

 4

 5

6 

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 

 

<<попередній місяць                                                                 наступний місяць>>