Короткі статистичні підсумки

Ціни на споживчому ринку Одеської області в січні 2017р. порівняно з попереднім місяцем підвищились на 1,3% (по Україні – на 1,1%).

У 2016р. порівняно з 2015р. індекс промислової продукції становив 107,7%. Індекс промислової продукції у грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. та груднем 2015р. становив 117,2% та 123,5% відповідно.

У січні–листопаді 2016р. обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) становив 40142,6 млн.грн, у розрахунку на одну особу цей показник склав 16772,4 грн.

У січні–листопаді 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1402,7 млн.дол. США та 1071,8 млн.дол. відповідно. Порівняно із січнем–листопадом 2015р. експорт скоротився на 9,0%, імпорт – збільшився на 22,8%.

У 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3965,0 млн.грн (82,5% сум, нарахованих за цей період).

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 2387656 осіб. Упродовж січня–листопада 2016р. чисельність наявного населення зменшилася на 2633 особи.

У 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 61,8 млрд.ткм, що на 11,1% менше, ніж у 2015р. У 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 12,4 млрд.пас.км, що на 25,8% більше від обсягів 2015р.

У 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 239,1 тис. домогосподарств. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам у 2016р. становила 120602,7 тис.грн, що у 2,8 раза більше, ніж у 2015р.

Упродовж грудня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 6,0%, або на 3,1 млн.грн і на 1 січня 2017р. становила 47,9 млн.грн.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіку області на 1 жовтня 2016р. становив 1349,2 млн.дол. США, що на 1,4% більше обсягів інвестицій на початок 2016р.

У січні–вересні 2016р. фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за становили 422,5 млн.грн збитку (у січні–вересні 2015р. – 3121,5 млн.грн збитку).

У січні–вересні 2016р. в Одеській області прийнято в експлуатацію 335,8 тис.м2 загальної площі житла. 18,6% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у одноквартирних будинках, 81,4% – із двома й більше квартирами.

Підприємствами області, що працювали за будівельними контрактами, виконано у січні-листопаді 2016р. будівельних робіт на суму 4895,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 122,6%.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у грудні 2016р. становила 424,4 тис. осіб. Порівняно з листопадом 2016р. кількість штатних працівників зменшилася на 2,6 тис. осіб, або на 0,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2016р. становила 6535 грн., що у 4,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1600 грн). Порівняно з листопадом 2016р. розмір заробітної плати збільшився на 32,6%.

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15-70 років за 9 місяців 2016р. становила 1005,8 тис. осіб, а кількість безробітних – 70,2 тис. осіб.

У січні–вересні 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9132,6 млн.грн капітальних інвестицій, що у розрахунку на одну особу становило 3833,5 грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, у січні–вересні 2016р. у порівнянні з січнем–вереснем 2015р. збільшився на 6,6% і становив 31199,7 млн.грн.

Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств оптової торгівлі у січні–вересні 2016р. становив 53315,4 млн.грн. Питома вага продовольчих та непродовольчих товарів у структурі оптового товарообороту склала відповідно 48,8% та 51,2%.