Короткі статистичні підсумки

Ціни на споживчому ринку області в травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем підвищились на 1,5%, з початку року – на 6,8% (по Україні – на 1,3% та 6,2% відповідно).

У січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. індекс промислової продукції становив 112,7%. Індекс промислової продукції у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. становив 98,9%.

У січні–квітні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 472,0 млн.дол. США та 429,9 млн.дол. відповідно. Порівняно із січнем–квітнем 2016р. експорт та імпорт збільшився на 1,1% та 13,6% відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 42,1 млн.дол. США.

У січні–квітні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2673,3 млн.грн, або 90,0% нарахованих за цей період сум (у січні–квітні 2016р. – 97,3%).

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 2383664 особи.

Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 2852 особи.

У січні–квітні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 22,3 млрд.ткм, що на 11,5% більше, ніж у січні–квітні 2016р.  У січні–квітні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 3,2 млрд.пас.км, що на 2,5% менше від обсягів січня–квітня 2016р.

У січні–травні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 89,5 тис. домогосподарств, що на 25,1% більше, ніж у січні–травні 2016р.

У січні–березні 2017р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами з 15 країн світу вкладено 17,4 млн.дол. США прямих інвестицій  (акціонерного капіталу).     До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,1% загального обсягу надходжень інвестицій, входять Нідерланди, Кіпр та США.

Підприємствами області, що працювали за будівельними контрактами,  у січні–квітні 2017 року  виконано будівельних робіт на суму 1731,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 134,8%.

У І кварталі 2017р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 14299,1 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (68,4% загального обсягу послуг).

У січні–березні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2798,8 млн.грн капітальних інвестицій, що у 1,6 раза більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016р.

У січніберезні 2017р. фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за становили 848,5 млн.грн прибуткусічніберезні 2016р. – 5437,8 млн.грн збитку).

У січні-березні 2017р. в Одеській області прийнято в експлуатацію 141,4 тис.м2 загальної площі житла. 22,1% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у одноквартирних будинках, 77,6% – із двома й більше квартирами, 0,3% – гуртожитках.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січніберезні 2017р., у порівнянні з січнемберезнем 2016р. збільшився на 5,8% і становив 9610,6 млн.грн.