ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління статистики

в Одеській області

10.01.2017 № 2

 

 

 

ПЛАН

заходів Головного управління статистики в Одеській області

щодо запобігання корупції на 2017 рік

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління статистики в Одеській області з питань дотримання окремих положень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ правового забезпечення

постійно

2

Обговорення у колективах фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції

Керівництво

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

постійно

3

Направлення працівників Головного управління статистики в Одеській області згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Відділ кадрового забезпечення

згідно з планом-графіком навчального закладу, де розміщується відповідне державне замовлення

4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями ГУС в Одеській області покладених на них обов’язків, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Відділ кадрового забезпечення

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

постійно

5

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені законодавством про державну службу та антикорупційним законодавством

Відділ кадрового забезпечення

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

під час прийняття документів до участі у конкурсі

6

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства

Комісії з проведення службового розслідування (перевірки)

за потребою

7

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно з антикорупційним законодавством

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ кадрового забезпечення

у разі надходження

8

Надання інформації начальнику Головного управління статистики в Одеській області про державних службовців, які вчинили корупційні діяння

Керівники самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області

Негайно

9

Узагальнення показників щодо здійснення превентивних заходів із запобігання корупції за перший квартал та подання зазначеної інформації до Держстату

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ правового забезпечення

до 1 квітня 2017 року

 

10

Узагальнення показників щодо здійснення превентивних заходів із запобігання корупції за перше півріччя та подання зазначеної інформації до Держстату

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ правового забезпечення

до 1 липня 2017 року

11

Узагальнення показників щодо здійснення превентивних заходів із запобігання корупції за 9 місяців та подання зазначеної інформації до Держстату

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ правового забезпечення

до 1 жовтня 2017 року

12

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік працівниками Головного управління статистики в Одеській області, у т.ч. звільненими.

Надання допомоги працівникам у заповненні вищезазначених декларацій

Відділ кадрового забезпечення

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

до 1 квітня

2017 року

13

Підготовка узагальненої інформації щодо подання державними службовцями Головного управління статистики в Одеській області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік

Відділ кадрового забезпечення

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

до 5 квітня 2017 року

14

Розгляд на колегії Головного управління статистики в Одеській області питань щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства

Керівництво

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

за окремим планом роботи колегії

15

Інформування громадськості про вжиті у 2016 році заходи щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті Головного управління статистики  в Одеській області

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Управління поширення інформації та комунікацій

лютий 2017 року

16

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками Головного управління статистики в Одеській області антикорупційного законодавства

Керівництво

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Інші самостійні структурні підрозділи ГУС в Одеській області

у разі надходження

17

Проведення семінарів, лекцій з працівниками Головного управління статистики в Одеській області та відокремлених підрозділів з питань вивчення основних положень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ правового забезпечення

згідно з планом-графіком навчальних занять

18

Забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації державних службовців за програмою тематичного постійно діючого семінару з питань запобігання та протидії проявам корупції

Відділ кадрового забезпечення

згідно з планом графіком підвищення кваліфікації працівників

19

Проведення прямої телефонної лінії на тему «Боротьба з корупцією»

Керівництво

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

кожний другий четвер місяця

20

Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2017 рік та подання звіту до Держстату

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ правового забезпечення

до 01.01.2018

21

Розробка проекту плану заходів Головного управління статистики в Одеській області щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік за результатами проведеного аналізу здійснених антикорупційних заходів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ правового забезпечення

грудень

2017 року

 

 

                                                                                                   Начальник відділу

                                                                                                   правового забезпечення                                                                                                 Ю.Г. Толкачова