ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Головного управління статистики в Одеській області

 

29 грудня 2017 року 64

 

План заходів

Головного управління статистики в Одеській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2018 рік

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області) з питань дотримання окремих положень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

постійно

2

Обговорення у колективах фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції

Керівництво

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

постійно

3

Направлення працівників ГУС в Одеській області згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних коротко-термінових семінарів з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ управління персоналом

згідно з відповідним запитом від компетентних органів

4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об’єктивного щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців ГУС в Одеській області, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Відділ управління персоналом

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

постійно

5

Надання інформації начальнику ГУС в Одеській області про державних службовців, які вчинили корупційні діяння

Керівники самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області

негайно

6

Забезпечення роботи «прямої» телефонної лінії на тему «Боротьба з корупцією» в ГУС в Одеській області

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

кожний другий четвер місяця з 15:00 по 17:00

7

Проведення службового розслі-дування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб працівниками ГУС в Одеській області, за поданням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції

Комісії з проведення службового розслідування

за потребою

8

Узагальнення показників щодо здійснення превентивних заходів із запобігання корупції та подання до Держстату зазначеної інформації за:

-          перший квартал;

-          перше півріччя ;

-          9 місяців.

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

 

 

до 1.04.2018

до 1.07.2018

до 1.10.2018

9

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік працівниками ГУС в Одеській області, у т.ч. які звільняються, звільненими та тими, які знаходяться у відпустках відповідно до Закону України «Про відпустки».

Надання допомоги працівникам у заповненні вищезазначених декла-рацій

Відділ управління персоналом

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

постійно

10

Підготовка узагальненої інформації щодо подання державними службовцями ГУС в Одеській області декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік

Відділ управління персоналом

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

до 10 квітня 2018 року

11

Розгляд керівництвом на колегії ГУС в Одеській області питань щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства в ГУС в Одеській області

Керівництво

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

за окремим планом роботи колегії

12

Інформування громадськості про вжиті у 2017 році заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті ГУС в Одеській області

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Управління поширення інформації та комунікацій

січень 2018 року

13

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками ГУС в Одеській області антикорупційного законодавства

Керівництво

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

у разі надходження

14

Проведення семінарів, лекцій з працівниками ГУС в Одеській області з питань вивчення основних положень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

згідно з планом-графіком навчальних занять

15

Проведення семінарів, лекцій з працівниками відокремлених під-розділів ГУС в Одеській області з питань вивчення основних положень антикорупційного законодавства

Керівники відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

згідно з планом-графіком навчальних занять відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області

16

Забезпечення виконання плану підвищення рівня професійної компетентності працівників ГУС в Одеській області на 2018 рік за програмою тематичного постійно діючого семінару з питань запобігання та виявлення проявів корупції

Відділ управління персоналом

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

згідно з планом підвищення рівня професійної компетентності працівників ГУС в Одеській області на 2018 рік

17

Узагальнення результатів проведення антикорупційної роботи за 2018 рік та подання звіту до Держстату

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

до 01.01.2019 року

18

Розробка проекту плану заходів ГУС в Одеській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік за результатами проведеного аналізу здійснених антикорупційних заходів за 2018 рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

грудень 2018 року

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції                                       Б.Л. Саповський