Звіт про проведену роботу з питань запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні статистики в Одеській області за 2019 рік

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів Головного управління статистики в Одеській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік, у Головному управлінні статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області), з метою запобігання проявам корупції, протягом 2019 року здійснювалися антикорупційні заходи з питань запобігання та виявлення корупції.

У січні-березні 2019 року, з метою недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства у ГУС в Одеській області були вжитті  організаційні та практичні заходи щодо підготовки до чергового етапу декларування у 2019 році за звітний період (2018 рік), згідно з нормативно правовими актами Національного агентства з питань запобігання корупції та Закону України «Про запобігання корупції». Працівникам структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області надавалась методична та консультативна допомога з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, зокрема щодо вимог заповнення та порядку подання декларацій електронної форми, із забезпеченням працівників відповідними методичними матеріалами (роз’ясненнями, рекомендаціями, пам’ятками).

Здійснено організаційні заходи щодо своєчасного подання декларацій за попередній рік звільненими працівниками управління, а також працівниками, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з цією метою розроблено повідомлення попередження щодо вимог антикорупційного законодавства з напрямку фінансового  контролю.

Проведено перевірку фактів подання суб’єктами декларування ГУС в Одеській області  щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій суб’єктами декларування які працюють у ГУС в Одеській області.

За результатами проведеної перевірки, після граничного терміну подачі декларації (01 квітня 2019 року), випадків неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій суб’єктами декларування ГУС в Одеській області категорії «Б» не встановлено; випадків неподання/несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування ГУС в Одеській області категорії «В» також не встановлено. У звітному періоді, не зафіксовано порушень в частині несвоєчасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняними до них особами, які припиняють (припинили) діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави у ГУС в Одеській області.

У Головному управлінні статистики в Одеській області постійно проводиться методично-роз’яснювальна робота, яка полягає в надані консультативної допомоги (індивідуальних консультацій, допомоги у заповненні декларацій, повідомлень) працівникам структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проведення системних заходів профілактично-роз’яснювального характеру з державними службовцями, які спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворе додержання законів, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях.

З метою недопущення будь-якої можливості виникнення серед державних службовців ГУС в Одеській області реального чи потенційного конфлікту інтересів була підготовлена та направлені структурним та відокремленим підрозділам «Пам’ятка щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Разом з цим, працівникам на регулярній основі наголошується на неухильному дотриманні вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Проводилась робота щодо інформування державних службовців про необхідність подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування та про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента суб’єктом декларування або членом його сім’ї, в порядку передбаченому статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом року структурним та відокремленим підрозділам ГУС в Одеській області, доведена до відома та для використання в роботі, Антикорупційна програма Державної служби статистики України на 2019-2020 роки.

У звітному періоді забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору; ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у ГУС в Одеській області про спеціальні обмеження та заборони, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Протягом року, перед проведенням конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» у ГУС в Одеській області проведено 11 інструктажів для членів конкурсної комісії, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання виникненню конфлікту інтересів, недопущення будь-якого впливу на членів конкурсної комісії зі сторони третьої особи.

З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, ретельно розглядаються усі проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру, що розробляються у ГУС в Одеській області та погоджуються (візуються) головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом 2019 року в наказах організаційно-розпорядчого характеру, що видані ГУС в Одеській області, чинників, які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – не виявлено.

Протягом звітного періоду, на постійній основі здійснюється інформування державних службовців ГУС в Одеській області щодо змін до антикорупційного законодавства, методичних рекомендацій, роз’яснень з питань запобігання корупції, тощо, як шляхом надання індивідуальних консультацій, так і шляхом проведення відповідної роз’яснювальної роботи.

Питання стану роботи щодо запобігання корупції, дотримання вимог антикорупційного законодавства виносилися на розгляд колегії ГУС в Одеській області.

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у частині повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, забезпечено функціонування механізмів зв’язку щодо повідомлень про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень шляхом функціонування постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень: gus@od.ukrstat.gov.ua та за допомогою прямої телефонної лінії за номером (048)722-05-78.

Протягом 2019 року повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення до ГУС в Одеській області не надходили.

За звітний період у ГУС в Одеській області випадків порушення вимог антикорупційного законодавства та спеціальних обмежень для державних службовців не зафіксовано, обвинувальних вироків або постанов за корупційні правопорушення не надходило, державні службовці ГУС в Одеській області до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не притягувалися.

Службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб державними службовцями ГУС в Одеській області, за 2019 рік не проводились.

У ГУС в Одеській області приділяється особлива увага контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції, надається всебічна допомога щодо застосування норм антикорупційного законодавства.