Архів: 2014/ 2013/2012

 

 

Державна служба статистики України

 

Головне управління статистики в Одеській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ

СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДО ВИПУСКУ

У 2015 РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2014

 


Даний каталог інформує про статистичні видання Головного управління статистики в Одеській області на 2015 рік (видання не розповсюджуються через книжкову торгівельну мережу).

Каталог сформований за структурою, яка відповідає Довіднику розділів статистики, розробленому на основі міжнародної Класифікації статистичної діяльності (Classification of Statistical Activities (CSA)) та затвердженому наказом Держстату України від 16.04.2014 № 98.

У каталозі вміщено перелік доповідей, довідників, статистичних збірників, бюлетенів, які містять інформацію про соціально-економічний стан області по видах економічної діяльності, по містах та районах області.

Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів. Каталог носить орієнтовний характер, протягом року у ньому можливі зміни.

Наведена орієнтовна вартість видань згідно з діючими в Головному управлінні статистики в Одеській області тарифами. Можливі зміни вартості видань у сторону збільшення. У каталозі наведена орієнтована ціна одного примірника без урахування періодичності. Усі видання готуються і реалізуються як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. 

Для одержання вказаних видань у 2015 році необхідно заключити договір на подання статистичної інформації (зразок наведено в додатку).

Видання, які містять дані за 2014 рік, видаватимуться у 2015 році і тому підлягають включенню у договори на 2015 рік.

Бланки договору можна отримати в управлінні фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління статистики в Одеській області за адресою: вул. Польська, 20а, кім. 105., а також на сайті Головного управління.

Можливе разове придбання видань по безготівковому рахунку або за готівку через банківську установу.

 

Головне управління статистики

в Одеській області

адреса: вул. Польська, 20а, м.Одеса, 65026

тел.: 722-20-00

тел./факс:725-92-24

електрона пошта: gus@od.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.od.ukrstat.gov.ua

 

 

 

 

 

ã Головне управління статистики в Одеській області, 2014

Зміст

Назва розділу, номери

Телефони для довідок1

Стор.

Демографічна та соціальна статистика (1-11)

 

4

Населення та міграція

722-17-94

4

Ринок праці

725-92-34

4

Освіта

722-08-60

5

Охорона здоров`я

722-08-60

7

Доходи та умови життя

722-09-20

7

Соціальний захист

722-08-60

8

Населенні пункти та житло

722-09-20

8

Культура

722-08-60

8

Політична ті інша суспільна діяльність

722-08-60

8

Економічна статистика

 

8

Національні рахунки

722-62-61

8

Економічна діяльність

 

9

-   Діяльність підприємств

722-17-95

9

-   Послуги

722-00-67

12

-   Внутрішня торгівля

725-20-51

12

-   Капітальні інвестиції

722-67-60

14

-   Інвестиційні проекти

725-20-51

14

-   Сільське, лісове, та рибне господарство

722-03-74

14

-   Енергетика

722-00-67

17

-   Промисловість

722-03-66

18

-   Будівництво

722-67-60

19

-   Транспорт

722-00-67

20

-   Туризм

722-08-60

21

Зовнішньоекономічна діяльність

725-20-51

21

Ціни

722-61-72

22

Наука, технології та інновації

722-00-67

23

Навколишнє середовище

722-03-74

24

Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

722-62-61

24

Надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ)

722-71-90

27

Організація надання інформації по запитах

725-37-12

27

Договір на подання статистичної інформації

725-14-37

29

_________

1 За даними  телефонами можна отримати додаткову інформацію щодо змісту видань.


ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

 

Доповіді

1.     Демографічна ситуація в Одеській області (листопад).

Орієнтована ціна 100 грн.

 

Статистичні збірники

2.     Чисельність населення Одеської області на 1 січня 2015 року (червень).

Наведено дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць, чисельність наявного та постійного населення на 1 січня 2015р.; середньорічну чисельність за 2014р.; чисельність населення сільських та міських поселень області. Вміщує дані про природний та міграційний рух населення, площі територій, щільність населення та елементи формування складових чисельності населення області за 2014р.; адміністративно-територіальні зміни області; міжрегіональні порівняння демографічних показників.

Орієнтована ціна 35 грн.

3.     Населення Одеської області за 2014 рік – демографічний щорічник (листопад).

Містить повний матеріал щодо демографічних показників за 2014р. Розглядається динаміка чисельності наявного населення та формування приросту (скорочення) за 1990–2014рр., адміністративно-територіальний устрій області та зміни, які відбулися у 2014р., розподіл населення за статтю та віком; щільність населення по містах та районах області. Пропонується інформація про шлюби та розлучення, які відбулися за 1990–2014рр.; надаються показники народжуваності та смертності населення області. Розглянуто міграційні процеси, що відбулися в області; пропонуються міжрегіональні порівняння населення України за демографічними показниками.

Орієнтована ціна 130 грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Доповіді

4.     Гендерні аспекти Одещини (липень).

Орієнтована ціна 100 грн.

5.     Ринок праці в Одеській області (жовтень).

Орієнтована ціна 100 грн.

 

 

Статистичні збірники

6.     Праця в Одеській області (вересень).

Містить матеріали, що надають уяву про стан соціально-трудових відносин в Одеській області у 2014р. та тенденції у цій сфері. Включає дані про зайнятість працівників, їх кількість, розміри заробітної плати та стан її виплати, робочий час, його структуру та використання, дані стосовно ринку праці тощо.

Орієнтована ціна  180  грн.

7.     Економічна активність населення Одеської області у 2014 році (вересень).

Міститься інформація про реальний стан ринку праці, зайнятість та безробіття населення, що базується на методології Міжнародної організації праці та отримана на базі щомісячних вибіркових обстежень.

Орієнтована ціна  70  грн.

 

Статистичні бюлетені

8.     Праця в Одеській області (щоквартально).

Містить матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики та основні тенденції, які відбуваються у сфері соціально-трудових відносин.

Орієнтована ціна  40   грн.

9.     Праця по містах та районах Одеської області (щоквартально).

Наведені матеріали, що надають уяву про кількість працюючих, середньомісячну заробітну плату, стан соціально-трудових відносин по містах та районах області та тенденції змін цих показників порівняно з відповідним періодом минулого року.

Орієнтована ціна  20  грн.

10.  Заборгованість із виплати заробітної плати в Одеській області (щомісячно).

Наведена інформація про стан заборгованості із виплати заробітної плати. Інформація наведена по економічно активних та неактивних підприємствах, а також по підприємствах, щодо яких реалізується процедура банкротства або відновлення платоспроможності, в цілому по області, за видами економічної діяльності та у розрізі районів.

Орієнтована ціна  20  грн.

ОСВІТА

 

Довідники

11.   Довідник вищих навчальних закладів в Одеській області (грудень).

Містить перелік вищих навчальних закладів області, по яких наведенні дані: найменування, адреса, телефон, прізвище керівника, основні напрямки підготовки (спеціалізація) студентів.

Орієнтовна ціна  15  грн.

 

Статистичні збірники

12.   Заклади освіти Одеської області у 2014 році (травень).

Містить дані про мережу закладів освіти: дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, а також закладів, що мають аспірантуру та докторантуру, та показники їх роботи. Наведені дані про охоплення навчанням дітей шкільного віку, оплату праці та зайнятість у сфері освіти, будівництво закладів освіти.

Орієнтовна ціна  60  грн.

 

Статистичні бюлетені

13.  Продовження навчання та здобуття професії в Одеській області у 2014 році (червень).

Наведені дані про кількість випускників 9-х класів, які продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти; показники діяльності професійно-технічних навчальних закладів; підготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення та працівників підприємств; працевлаштування працівників.

Орієнтовна ціна  15  грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Статистичні бюлетені

14.  Охорона здоров’я в Одеській області у 2014 році (липень).

Наведена інформація про захворюваність населення, оздоровлення та відпочинок населення, кількість медичних кадрів, оплату праці та зайнятість у закладах охорони здоров’я області.

Орієнтовна ціна  20  грн.

 

15.  Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в Одеській області влітку 2014 року (листопад).

Містить інформацію про діяльність закладів оздоровлення та відпочинку за типами та видами, про кількість дітей, які перебували в оздоровчих закладах, про кількість дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, розподіл дітей за віковими групами.

Орієнтовна ціна  25  грн.

 

ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ

 

Доповіді

16.  Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Одеської області у 2015 році (серпень).

Орієнтована ціна 100 грн.

 

Статистичні збірники

17.  Домогосподарства Одеської області у 2009–2013 роках (березень).

Наведені результати дослідження витрат і ресурсів домогосподарств у 2009–2013рр.: інформація щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг, наводиться характеристика споживчих, грошових та сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств.

Орієнтована ціна  50  грн.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Статистичні збірники

18.  Соціальний захист населення Одеської області у 2014 році (серпень).

Містить дані про кількість пенсіонерів області, середній розмір пенсій, надання соціальних послуг, грошової та натуральної допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, діяльність центрів соціальних служб для молоді, кількість окремих інтернатних закладів та закладів соціального захисту для дітей, показники діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх всиновлення упродовж року, соціальну роботу, яка проведена в закладах для бездомних громадян та в установах для осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Орієнтовна ціна  75  грн.

 

Статистичні бюлетені

19.   Надання субсидій населенню Одеської області (щоквартально).

Містить дані про кількість сімей, які звернулися за субсидіями, яким призначені та які отримали субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг і електроенергії та на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива. Наведено дані про загальну суму призначених та отриманих субсидій, суму невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області та заборгованість із виплати заробітної плати.

Орієнтовна ціна  25  грн.

 

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО

 

Статистичні бюлетені

20.   Оплата населенням Одеської області житлово-комунальних послуг (щомісячно).

Наведено дані про нарахування, оплату та заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, обсяг реалізованих послуг організацій по здаванню в оренду власного нерухомого майна.

Орієнтовна ціна  15  грн.

21.  Житловий фонд Одеської області у 2014 році (червень).

Містить дані про житловий фонд області по міських поселеннях та сільській місцевості (загальна та житлова площа, кількість квартир, обладнання житлового фонду, ветхий та аварійний фонд), будівництво житла, поліпшення житлових умов населення.

Орієнтовна ціна  45  грн.

 

КУЛЬТУРА

 

Статистичні бюлетені

22.  Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту в Одеській області у 2014 році (червень).

Містить дані про діяльність закладів культури та мистецтва, а також про діяльність закладів фізичної культури і спорту.

Орієнтовна ціна  30  грн.

23.  Засоби масової інформації Одеської області у 2014 році (липень).

Містить інформацію про видання газет, книг, брошур та періодичних видань, а також інформацію про обсяги теле- і радіомовлення державної телерадіоорганізації.

Орієнтовна ціна  15  грн.

 

ПОЛІТИЧНА ТА ІНША СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Статистичні бюлетені

24.  Громадські організації Одеської області у 2014 році (липень).

Наведена інформація щодо кількості зареєстрованих громадських об‘єднань, професійних спілок, політичних партій та благодійних організацій, та показники діяльності громадських організацій.

Орієнтовна ціна  40 грн.

 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

 

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ

 

Доповіді

25.  Доходи та витрати населення Одеської області (травень).

Орієнтовна ціна  150  грн.

26.  Валовий регіональний продукт по Одеській області (червень).

Орієнтовна ціна  150 грн.

Статистичні збірники

27.  Доходи та витрати населення Одеської області (квітень).

Містить основні складові показників доходів і витрат, їх структуру та динаміку 2001, 2005, 2010, 2012–2014рр., а також супутні статистичні показники.

Орієнтовна ціна  60  грн.

28.  Макроекономічні показники Одеської області у 2013 році (липень).

Містить основні макроекономічні показники діяльності області – валовий регіональний продукт, випуск товарів та послуг, проміжне споживання і валову додану вартість, їх структуру та динаміку (2001, 2005, 2010, 2011–2013рр.), місце регіону за значенням показників.

Орієнтовна ціна  40  грн.

29.  Соціальний розвиток Одеської області у макроекономічних показниках (листопад).

Містить дані, які характеризують рівень життя населення області за останні роки в порівнянні з іншими регіонами країни. Збірник відображає динаміку доходів і витрат населення, динаміку фондів споживання основних продуктів харчування, зайнятість населення та інші показники соціального стану області.

Орієнтовна ціна  60  грн.

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Діяльність підприємств

 

Доповіді

30.  Розвиток малого підприємництва в Одеській області (липень).

Орієнтовна ціна  110  грн.

31.  Розвиток підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності в Одеській області (серпень).

Орієнтовна ціна  115  грн.

32.  Про фінансово-економічний стан та тенденції розвитку підприємств Одеської області у 2014 році (листопад).

Орієнтовна ціна  100  грн.

 

Статистичні збірники

33.  Малі підприємства Одеської  області (грудень).

Містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва регіону: кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансові показники малих підприємств у розрізі видів економічної діяльності малих підприємств й міст та районів області. Дані наведені в динаміці, починаючи з 2010р. В окремий розділ виділено статистичні дані щодо основних показників діяльності суб’єктів малого підприємництва з урахуванням фермерських господарств та фізичних осіб-підприємців. Наведені регіональні порівняння з Україною та іншими регіонами.

Орієнтовна ціна 110 грн.

34.  Діяльність підприємств-суб’єктів господарювання в Одеській області (грудень).

Містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують фінансово-економічний стан і тенденції розвитку підприємств-суб’єктів господарювання (без бюджетних установ та банків) області за  2010–2014 рр.: кількість підприємств-суб’єктів господарювання, включаючи малі підприємства у абсолютному значенні та на 10 тис.осіб наявного населення, кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) та фінансові показники діяльності підприємств. Усі показники наведені у розрізі районів та міст області та видів економічної діяльності. Наведені регіональні порівняння показників з даними по Україні та іншими регіонами.

Орієнтовна ціна  150 грн.

35.  Розвиток підприємницької діяльності по містах та районах в Одеській області (грудень).

Наведені показники, які характеризують фінансово-економічний стан та тенденції розвитку підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності (без бюджетних установ та банків), включаючи малі підприємства у порівнянні з попередніми роками у територіальному розрізі: кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності та малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяг реалізованої продукції, виконані роботи та надані послуги у цінах відповідного року, фінансово-економічні показники з визначенням частки кожного району (міста) до показника по області.

Окремим розділом наведені дані про стан та тенденції розвитку малих підприємств Одеської області у 2014р. у порівнянні з попередніми роками та регіональні порівняння показників.

Орієнтовна ціна 70 грн.

 

Статистичні бюлетені

36.  Основні показники діяльності підприємств в Одеській області за 2014 рік (червень).

Містить інформацію про кількість працівників, середню заробітну плату, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), операційні витрати з реалізованої продукції, витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), капітальні інвестиції та фінансові показники підприємств. Дані наведено у цілому по області, в розрізі видів економічної діяльності, міст та районів, а також по промислових підприємствах. Дані сформовано за основним видом економічної діяльності без малих підприємств, банків та бюджетних установ (без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014р.).

Орієнтовна ціна  20 грн.

 

37.  Структурні показники діяльності промислових підприємств Одеської області за 2014 рік (серпень).

Наведено дані про обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), витрати з виробництва продукції за елементами витрат, кількість працівників, капітальні інвестиції, у тому числі іноземні, запаси незавершеного виробництва, готової продукції, товарів та послуг, розподіл матеріальних витрат і витрат на оплату послуг, використаних у виробництві, основні фінансові показники господарської діяльності. Показники наводяться по великих та середніх промислових підприємствах у розрізі видів економічної діяльності, міст та районів за 2014р.

Орієнтовна ціна  20 грн.

38.  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств Одеської області за 2014 рік (червень).

Приводяться дані по усій сукупності одиниць, включаючи сільськогосподарські та статистично малі підприємства (без банків та бюджетних установ) та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014р. Містить інформацію за рік про основні фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, бухгалтерські баланси, дебіторську та кредиторську заборгованість) підприємств у цілому по області, містах та районах, за видами економічної діяльності.

Орієнтовна ціна 40 грн.

39.  Основні показники фінансово–господарської діяльності підприємств міста Одеси за 2014 рік (червень).

Містить інформацію щодо фінансових показників за видами економічної діяльності по усій сукупності підприємств м.Одеса, включаючи сільськогосподарські та статистично малі підприємства (без банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету) та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. Надається структура балансу, дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансові результати, показники рентабельності.

Орієнтовна ціна  20 грн.

40.  Фінансові результати діяльності підприємств малого бізнесу Одеської області у 2014 році (червень).

Містить інформацію про основні фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, бухгалтерські баланси, дебіторську та кредиторську заборгованість) діяльності підприємств малого бізнесу Одеської області за 2014р. Дані наведені у цілому по області, в розрізі основних видів економічної діяльності, міст та районів області без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014р.

Орієнтовна ціна: 30 грн.

 

41.  Основні показники фінансово-господарської діяльності великих та середніх підприємств Одеської області (за січень-березень, січень-червень, січень-вересень).

Містить інформацію за період з початку року про основні фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, бухгалтерські баланси, оборотні активи, дебіторську та кредиторську заборгованість) діяльності великих та середніх підприємств у цілому по області, містах та районах, за видами економічної діяльності (без сільськогосподарських та статистично малих підприємств, банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету).

Орієнтовна ціна:  40 грн.

42.  Основні показники фінансово–господарської діяльності великих та середніх підприємств міста Одеси (за січень-березень, січень-червень, січень-вересень).

Містить інформацію за період з початку року про фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, бухгалтерські баланси, дебіторську та кредиторську заборгованість) підприємств м.Одеса за видами економічної діяльності без малих підприємств, банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету.

Орієнтовна ціна  20  грн.

 

Послуги

 

Статистичні бюлетені

43.     Діяльність підприємств сфери послуг за основними видами діяльності в Одеській області (щоквартально).

Містить інформацію про реалізацію послуг будь-яким споживачам за основними видами діяльності, по містах та районах області, структуру послуг, обсяг реалізованих послуг на 1 особу, середньооблікову чисельність працюючих.

Орієнтовна ціна  25  грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Доповіді

44.  Стан роздрібної торгівлі в Одеській області у 2014 році (червень).

Орієнтовна ціна  120  грн.

45.  Оптовий ринок Одеської області у 2014 році (червень).

Орієнтовна ціна  120  грн.


 

Статистичні збірники

46.  Роздрібна торгівля в Одеській області у 2014 році (вересень).

У збірнику наведено дані про обсяги роздрібного товарообороту підприємств в цілому по області, у розподілі за місцем розташування мережі, за видами економічної діяльності, про товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси, про кількість підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, про їх мережу.

Орієнтовна ціна 45 грн.

47.  Оптова торгівля підприємств Одеської області у 2014 році (жовтень).

Наведено дані, що характеризують результати діяльності підприємств, які здійснюють оптову торгівлю. Відображені дані щодо товарної структури оптового товарообороту, продажу товарів виробництва України, наявності товарних запасів, складів.

Орієнтовна ціна  55  грн.   

 

Статистичні бюлетені

48.  Наявність і використання торгової мережі на ринках Одеської області у 2014 році (квітень).

Містить дані про кількість ринків по містах та районах області, їх спеціалізацію, торгову площу, кількість обладнаних для торгівлі місць та їх розподіл за місцем обладнання.

Орієнтовна ціна  25  грн.

49.  Основні показники та структура роздрібного товарообороту підприємств Одеської області (щоквартально).

Містить дані про обсяги реалізації окремих товарів і товарних груп в цілому по області та у розрізі міст і районів, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту відповідного періоду попереднього року за структурою товарів, їх обсяги продажу у розрахунку на одну особу, питому вагу товарів, виготовлених на території України у загальному продажу.

Орієнтована ціна  25  грн.

50.  Торгова мережа та мережа ресторанного господарства підприємств Одеської області на 1 січня 2015 року (травень).

Містить дані про кількість підприємств області, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,  їх розподіл за видами економічної діяльності та розташуванням, групування за кількістю працюючих, дані про торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств по районах та містах області.

Орієнтована ціна  25  грн.


 

51.  Про діяльність підприємств оптової торгівлі в Одеській області (щоквартально).

            Містить дані по оптових підприємствах про загальний товарооборот по області, оптовий товарооборот по товарах і товарних групах, а також товарні запаси в оптовій торгівлі.

Орієнтовна ціна  20  грн.

52.  Про діяльність підприємств торгівлі по місту Одесі (щоквартально).

Містить дані по оптових підприємствах та підприємствах, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, про загальний товарооборот, а також товарні запаси в оптовій торгівлі по місту Одесі.

Орієнтовна ціна  20  грн.

 

Капітальні інвестиції

 

Статистичні бюлетені

53.  Капітальні інвестиції в Одеській області (щоквартально).

Наведені дані про капітальні інвестиції за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності у цілому по області та у розрізі міст та районів.

Орієнтовна ціна  25  грн.

 

Інвестиційні проекти

 

Статистичні бюлетені

54.  Надходження та освоєння інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в Одеській області за інвестиційними проектами (щоквартально).

Наведені дані про надходження і освоєння інвестицій у цілому по області і кожній вільній економічній зоні, на окремих територіях пріоритетного розвитку, введення в дію об’єктів і потужностей.

Орієнтовна ціна  25  грн.

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

Доповіді

55.     Стан сільського господарства Одеської області у 2014 році (червень).

Орієнтовна ціна  120  грн.


 

Довідники

56.  Довідник сільськогосподарських підприємств Одеської області (січень).

Містить найменування великих та середніх сільськогосподарських

підприємств, їх спеціалізацію, фактичну поштову адресу, електронну адресу, телефон, прізвища керівників. Для зручності користувачів наведено телефонні коди райцентрів в межах обласного телефонного зв’язку. Сільськогосподарські підприємства області згруповані за територіальною ознакою.

Орієнтовна ціна  100  грн.

 

Статистичні збірники

57.  Рослинництво Одеської області (травень).

            Містить основні показники, що характеризують галузь рослинництва в цілому по області та у розрізі районів. У ньому наведені дані про розміри посівних та зібраних площ, обсяги виробництва і урожайність сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень по області в цілому по категоріях господарств за 1990–2014рр. та в розрізі районів по всіх категоріях господарств і сільськогосподарських підприємствах за 2000–2014рр. Зроблені додаткові розрахунки питомої ваги виробництва основних видів продукції рослинництва за категоріями господарств по районах та питомої ваги районів у виробництві основних сільськогосподарських культур у 2014р. Містить порівняння показників області з Україною та іншими регіонами.

            Орієнтовна ціна  100  грн.

58.  Тваринництво Одеської області (червень).

            Містить основні показники, що характеризують галузь тваринництва в цілому по області та у розрізі районів: чисельність поголів’я основних видів худоби та птиці, виробництво основних видів продукції тваринництва, продуктивність худоби та птиці, витрати кормів худобі та птиці. Дані наведено в цілому по області починаючи з 1940р., у розрізі районів за 1990–2014рр. та за категоріями господарств. Наведено групування сільськогосподарських підприємств за окремими показниками, що характеризують стан тваринництва у 2014р. Містить порівняння показників області з Україною та іншими регіонами.

            Орієнтовна ціна  70  грн.

59.  Сільське господарство Одеської області (жовтень).

            Містить основні показники, що характеризують економічні та соціальні аспекти стану та розвитку сільського господарства Одеської області та її районів за 1990-2014рр. Відображено дані щодо місця сільського господарства в структурі видів економічної діяльності, чисельність працюючих, обсягів капітальних вкладень та іноземних інвестицій, а також дані, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізації та споживання сільськогосподарської продукції та інше, наведені порівняння з іншими регіонами.

            Орієнтовна ціна  200  грн.

Статистичні бюлетені

60.   Стан тваринництва в Одеській області за 2014 рік (лютий).

Містить попередні дані щодо виробництва основних видів продукції тваринництва та чисельності поголів'я худоби та птиці в цілому по області та за районами в розрізі категорій господарств.

Орієнтовна ціна  80  грн.

 

61.   Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в Одеській області за 2014 рік (березень).

Містить дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень на всіх та меліорованих землях. Наведено дані щодо внесення мінеральних та органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами. Інформацію наведено по області та в розрізі районів.

Орієнтовна ціна  100  грн.

62.  Наявність сільськогосподарської техніки в сільському господарстві Одеської області за 2014 рік (червень).

Містить дані про наявність сільськогосподарської техніки в сільському господарстві в цілому по області та за районами і рух сільськогосподарських машин, тракторів, наявність енергетичних потужностей у сільськогосподарських підприємствах.

Орієнтовна ціна  30  грн.

63.   Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах Одеської області за 2014 рік (червень).

Наведена інформація про кількісні та якісні показники щодо ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому і за видами сільськогосподарської продукції – результат від реалізації продукції, її повна собівартість, рентабельність, витрати на виробництво, у тому числі за елементами в цілому та для галузей рослинництва і тваринництва.

Орієнтовна ціна  40  грн.

64.  Посівні площі сільськогосподарських культур в Одеській області під урожай 2015 року (липень).

Містить дані про розміри посівних площ основних сільськогосподарських культур в цілому по області та за районами в розрізі категорій господарств.

Орієнтовна ціна  50  грн.


 

65.  Стан тваринництва в Одеській області (щомісячно).

Містить оперативну інформацію щодо виробництва основних видів продукції тваринництва та чисельності поголів'я худоби та птиці по області в усіх категоріях господарств та в розрізі районів у сільськогосподарських підприємствах. Дані наведено наростаючим підсумком з початку року.

Орієнтовна ціна 20 грн.

66.  Посівні площі ярих культур в Одеській області (щомісячно в період сівби).

Містить оперативну інформацію про хід сівби основних сільськогосподарських культур по області в усіх категоріях господарств та в розрізі районів у сільськогосподарських підприємствах. Дані наведено наростаючим підсумком з початку проведення робіт.

Орієнтовна ціна  10  грн.

67.  Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт в Одеській області (щомісячно в період збору врожаю).

Містить оперативну інформацію про хід збирання урожаю основних сільськогосподарських культур по області в усіх категоріях господарств та в розрізі районів у сільськогосподарських підприємствах. Дані наведено наростаючим підсумком з початку проведення робіт.

Орієнтовна ціна  25  грн.

68.   Посівні площі озимих культур в Одеській області під урожай 2016 року (грудень).

Містить дані про розміри посівних площ озимих культур під урожай поточного року по області в усіх категоріях господарств та за районами у сільськогосподарських підприємствах.

Орієнтовна ціна  10  грн.

69.   Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Одеської області (щомісячно).

Наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами. Із загального обсягу виділяється реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці, пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларьки, палатки. Дані наведено наростаючим підсумком з початку року.

Орієнтовна ціна  25  грн.

 

Енергетика

 

Статистичні збірники

70.  Паливно-енергетичні ресурси Одеської області (червень).

Наведені статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо залишків, перетворення та кінцевого споживання ПЕР, показники питомих витрат палива та енергії на виробництво енергоємних видів продукції.

Додатково для порівняння приведені дані щодо використання ПЕР по Україні та областях, динаміка імпорту нафти та продуктів її переробки.

Орієнтовна ціна 45  грн.

 

Промисловість

 

Доповіді

71.  Промисловість Одеської області (серпень).

Орієнтовна ціна 90 грн.

 

Довідники

72.     Довідник промислових підприємств Одеської області (червень).

Містить найменування промислових підприємств області, фактичну адресу, телефон, прізвище керівників, номенклатуру основних видів продукції. Уся інформація наведена за видами промислової діяльності.

Орієнтовна ціна  170  грн.

 

Статистичні збірники

73.     Харчова промисловість Одеської області  (вересень).

Наведено дані про виробництво харчових продуктів та напоїв, середньорічну чисельність та заробітну плату промислово-виробничого персоналу, інформацію про фінансові результати діяльності галузі в динаміці в цілому та по окремих її підгалузях.

Виділена структура операційних витрат на виробництво одиниці продукції, а також наведені інвестиції у підприємства харчової промисловості, експорт та імпорт товарів харчової промисловості, індекси цін у виробництві харчових продуктів.

Наведено дані про виробництво окремих видів харчових продуктів на одну особу, по містах та районах.

Орієнтовна ціна  50 грн.

 

Статистичні бюлетені

74.     Промислова діяльність в Одеській області (щоквартально).

Містить оперативні дані роботи промисловості області за видами промислової діяльності: індекси обсягів промислового виробництва, натуральні показники виробництва, інформацію щодо реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності по містах та районах області, обсягів замовлень, обсягів реалізованої продукції на одну особу по містах та районах, щодо кількості та заробітній плати штатних працівників за видами промислової діяльності.

Орієнтовна ціна  30  грн.

75.     Показники роботи підприємств комунального господарства Одеської області у 2014 році (квітень).

Наводяться дані щодо газифікації населених пунктів природним і зрідженим газом, протяжності газових мереж, відпуску газу населенню та на комунально-побутові потреби. Містить інформацію про одиночну протяжність водопроводів, подачу та очищення води, оснащення будинків засобами обліку, стан сплати населенням за воду Наводяться дані про наявність котелень різної потужності, котлів (енергоустановок) і теплових мереж, виробництво й відпуск теплової енергії населенню та на комунально-побутові потреби, витрати палива на виробництво і відпуск тепла. Наведено дані про функціонування каналізації та окремих каналізаційних мереж області. Інформація представлена в цілому по регіону, у розрізі міст та районів.

Орієнтовна ціна  25  грн.

 

Будівництво

 

Доповіді

76.  Житлове будівництво в Одеській області (липень).

Орієнтовна ціна  80  грн.

 

Довідники

77.   Довідник будівельних організацій Одеської  області (травень).

Розміщено інформацію про підприємства-юридичні особи та відокремлені підрозділи підприємств-юридичних осіб, які виконують будівельні роботи: адресну частину (найменування, фактичну адресу, номери телефону та факсу (за наявності), та перелік видів будівельної продукції, робіт, послуг, що ними виконуються згідно даних статистичної звітності. Будівельні організації згруповані за видами будівельної діяльності.

Орієнтовна ціна  50  грн.

78.   Перелік будівель та споруд незавершеного будівництва по Одеській області на 1 січня 2015 року (квітень).

Наведено інформацію про стан будівництва незавершених об’єктів (по кожному об’єкту окремо), дані про об’єкти, що будувалися у звітному році, а також законсервовані та тимчасово припинені. Наводяться дані про рівень будівельної готовності, стан і тривалість будівництва, причини припинення або консервації, подальші наміри забудовника. Показники наведені у розрізі продукції будівництва.

Орієнтовна ціна  60  грн.

 

Статистичні збірники

79.  Будівництво в Одеській області у 2010-2014 роках (жовтень).

Містить інформацію про будівельну діяльність, прийняття в експлуатацію виробничих потужностей, житлове та соціально-культурне будівництво, основні показники діяльності будівельних підприємств.

Показники подаються у цілому по області та у розрізі міст та районів, окремі показники – за регіонами України.

Орієнтовна ціна 65 грн.

 

Статистичні бюлетені

80.   Будівельна діяльність в Одеській області (щоквартально).

Наведені дані про діяльність будівельних організацій за видами економічної діяльності в цілому по області, у розрізі міст та районів. Наведені обсяги будівельних робіт та розподіл їх за видами, індекси будівельної продукції, виробіток на одного працівника, середньомісячна заробітна плата. Містить інформацію про будівництво житла та об’єктів соціально-культурного призначення у поточному році, розподіл прийнятого житла за матеріалами стін, видами упорядкування. Показники наведені в цілому по області та у розрізі міст і районів.

Орієнтовна ціна  30 грн.

 

Транспорт

 

Довідники

81.     Довідник підприємств транспорту та зв’язку Одеської області (липень).

Розміщено інформацію про підприємства транспорту та зв'язку, включаючи малі (назва, адреса, телефон, спеціалізація).

Орієнтовна ціна 50 грн.

 

Статистичні збірники

82.     Транспорт і зв’язок в Одеській області (вересень).

Містить основні показники розвитку, роботи та використання залізничного, водного, автомобільного, авіаційного, трамвайного, тролейбусного транспорту та всіх видів зв’язку. Наведено дані про транспортну мережу, її упорядженість, а також з безпеки дорожнього руху, викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту, рух робочої сили, про інвестиції в основний капітал підприємств і організацій. Включено дані про наявність рухомого складу за видами транспорту та призначенням, а також про транспорт Одеської області у порівнянні з областями України.

Орієнтовна ціна  65  грн.

 

Статистичні бюлетені

 

83.     Діяльність транспорту та зв’язку в Одеської області (щоквартально).

Містить дані про перевезення вантажів та пасажирів всіма видами транспорту загального користування (залізничним, морським, авіаційним, автомобільним, трамвайним, тролейбусним); основні показники роботи залізничного транспорту, перевезення вантажів та пасажирів основними підприємствами морського транспорту, переробки вантажів у морських портах. Наводиться інформація про регулярність відправлень авіаційних суден, показники використання вантажного та пасажирського автотранспорту, який здійснює перевезення на комерційній основі по містах та районах області за видами сполучення. Містить дані про наявність засобів зв’язку, доходи від послуг зв’язку.

Орієнтовна ціна  15  грн.

 

Туризм

 

Статистичні бюлетені

84.  Туристична діяльність в Одеській області у 2014 році (червень).

Наведено дані про загальні економічні показники суб’єктів туристичної діяльності (туроператорів та турагентів), про кількість та вартість проданих туристичних путівок, про кількість обслугованих туристів, про розподіл туристів за метою поїздки.

Орієнтовна ціна  30  грн.

85.  Діяльність колективних засобів розміщування Одеської області у 2014 році (червень).

Наведена інформація щодо діяльності колективних засобів розміщування (готелів та аналогічних засобів розміщування та спеціалізованих засобів розміщування), кількості ліжок (місць) та номерів; кількості розміщених осіб; кількості ночівель (ліжко-днів); кількості оздоровлених дорослих та дітей, з числа постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; розподілу іноземних громадян по країнах, з яких вони прибули; кількості працюючих; фінансові показники; середня місткість одного готелю і одного номера, обсяг експорту послуг санаторно-курортних закладів та обсяг експорту послуг готелів і ресторанів по країнах світу.

Орієнтовна ціна  64  грн.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Доповіді

86.  Стан зовнішньої торгівлі Одеської області у 2014 році (червень).

Орієнтовна ціна  120  грн.

 

Статистичні збірники

87.  Діяльність підприємств Одеської області на зовнішньому ринку (липень).

У збірнику наведені дані за 2000, 2005, 2010, 2012–2014рр. про експорт (імпорт) товарів та послуг у розрізі країн, груп товарів та послуг. Відображені вкладення іноземних інвесторів в економіку області.

Орієнтовна ціна  70 грн.


 

88.  Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Одеської області (червень).

Пропонує широкий спектр статистичних показників, що характеризують стан інвестиційних відносин підприємств області. Показники розподілені за видами економічної діяльності, за країнами (у тому числі ЄС), по містах та районах області. Вміщено інформацію про прямі іноземні інвестиції по регіонах України, інвестиції області в економіку інших країн. Збірник доповнено розділом, в якому вміщено показники зовнішньої торгівлі послугами підприємств області з прямими інвестиціями.

Орієнтовна ціна  65  грн.

 

Статистичні  бюлетені

89.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємств і організацій Одеської області на ринку товарів та послуг (щоквартально).

Наведені основні показники зовнішньоекономічної діяльності  підприємств регіону, а також дані про експорт (імпорт) товарів та послуги у розрізі країн, груп товарів та послуг.

Орієнтовна ціна  30 грн.

90.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та організацій міста Одеси (щоквартально).

Наведені основні показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств м.Одеса: дані щодо експорту (імпорту) товарів у розрізі країн, груп товарів.

Орієнтовна ціна 20 грн.

91.  Інвестиційні відносини Одеської області з країнами світу (щоквартально).

Містить інформацію, щодо надходження іноземних інвестицій в область, а також вкладення коштів підприємствами області в економіку країн світу; обсяги інвестицій за видами економічної діяльності та країнами світу. Дані наведені по області, а також у розрізі міст та районів.

Орієнтовна ціна 35 грн.

 

ЦІНИ

 

Статистичні збірники

92.  Індекси споживчих цін по Одеській області в 2014 році (квітень).

Пропонує статистичні показники, які характеризують цінові процеси на споживчому ринку області в 2014р. порівняно з попередніми роками. Містить інформацію щодо індексів споживчих цін на товари та послуги по Україні та регіонах, дані про середні споживчі ціни на основні продукти харчування, які мають значну частку витрат в загальних споживчих витратах домогосподарств, дані про зміни реальної заробітної плати, цін реалізації основних видів продукції сільського господарства.

Орієнтовна ціна 70 грн.

Статистичні бюлетені

93.  Індекси споживчих цін по Одеській області (щомісячно).

Містить дані про індекс споживчих цін та його складові по області та Україні. Наведена інформація стосовно індексів споживчих цін і індивідуальних індексів цін по продовольчих товарах за поточний місяць порівняно з попереднім місяцем, а також вказані середні ціни, які використані для розрахунку індексів цін.

Орієнтовна ціна 25 грн.

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

 

Доповіді

94.     Інноваційна діяльність промислових підприємств Одеської області (травень).

Орієнтовна ціна 160 грн.

 

Довідники

95.     Довідник наукових організацій Одеської області (червень).

Містить повну назву наукових організацій, адресу, телефон, тематику наукових розробок, перелік найбільш ефективних науково-технічних робіт.

Орієнтовна ціна  15  грн.

 

Статистичні збірники

96.     Наукова та інноваційна діяльність в Одеській області (серпень).

Характеризує науковий потенціал області, виконання обсягу науково-технічних робіт, фактичні обсяги закінчених і прийнятих замовником робіт, джерела фінансування науково-дослідних робіт, а також чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, розподіл їх за освітою, чисельність докторів і кандидатів наук, академіків, показники наукової діяльності організацій, стан інноваційної та патентно-ліцензійної діяльності підприємств та організацій області.

Орієнтовна ціна  85  грн.

 

Статистичні бюлетені

97.     Наявність кадрів вищої кваліфікації в Одеській області станом на 1 січня 2015 року (червень).

Наведено дані про чисельність та характеристику кадрів вищої кваліфікації, розподіл докторів та кандидатів наук за вченими званнями по видах організацій та званнями по галузях наук, за статтю, віком.

Орієнтовна ціна  15  грн.

 

 

98.     Інноваційна діяльність промислових підприємств в Одеській області у 2014 році (квітень).

Містить дані про інноваційну активність промислових підприємств, обсяги реалізованої інноваційної продукції за видами економічної діяльності та у розрізі міст та районів області, витрати на інноваційну діяльність та джерела їх фінансування, кількість впроваджених нових видів продукції.

Орієнтовна ціна  20  грн.

99.     Наукова та науково-технічна діяльність в Одеській області (піврічний).

Містить дані про обсяги виконаних наукових та науково-технічних робіт, фактичні обсяги закінчених і прийнятих замовником робіт, джерела фінансування науково-технічних робіт, а також чисельність спеціалістів науково-технічної діяльності та чисельність докторів і кандидатів.

Орієнтовна ціна  20  грн.

 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Статистичні збірники

100.     Довкілля Одеської області (серпень).

Містить широкий спектр статистичних показників техногенного навантаження на навколишнє природне середовище: надходження забруднюючих речовин в атмосферу, скидання зворотних вод у водні об’єкти, розміщення небезпечних відходів, а також інформація про наявність та промислове використання водних та земельних ресурсів. Широка система економічних та екологічних показників відображає ведення лісового та мисливського господарства, лісовий та заповідний фонди області. Окремі розділи збірника висвітлюють економічний механізм природокористування. Інформація подається у динаміці за ряд років по області і в розрізі районів, міст, видів діяльності. Містить регіональні порівняння показників з Україною та іншими регіонами.

Орієнтовна ціна  90  грн.

 

 

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ ТА ІНША БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Доповіді

101.     Про соціально-економічне становище Одеської області (щомісячно).

Містить текстовий аналіз соціально-економічного розвитку області за даними оперативної статистичної звітності із застосуванням графічного і табличного відображення. Дані, які характеризують економіку в розрізі різних класифікацій: видів діяльності, міст та районів області тощо, наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна 40 грн.

 

Статистичні збірники

102.     Міста та райони Одеської області за 2014 рік (червень).

Збірник видається у вигляді книги. Наведено широкий спектр статистичних показників по промисловості, сільському господарству, будівництву, транспорту, соціальної сфери, зовнішньоекономічній діяльності, фінансових результатах тощо по містах та районах області в динаміці більшості показників за 1990, 2000, 2005, 2010, 2012-2014рр.

Орієнтовна ціна  160  грн.

103.     Статистичний щорічник Одеської області за 2014 рік (вересень).

Збірник видається у вигляді книги. Містить широкий вибір актуальних показників економічного і соціального розвитку області, ресурсозбереження, промисловості, сільського господарства, будівництва та інвестицій, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, цін і тарифів в динаміці більшості показників за 1990, 2000, 2005, 2010, 2012-2014рр. Наведено порівняння з іншими регіонами України.

Орієнтовна ціна  200  грн.

104.     Статистичний щорічник Одеської області за 2014 рік на оптичному диску CD (вересень).

Орієнтовна ціна  100  грн.

105.     Статистичний щорічник міста Одеси за 2014 рік (липень).

Збірник видається у вигляді книги. Містить широкий вибір актуальних показників ресурсозбереження, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища по м.Одеса в динаміці більшості показників за 1990, 2000, 2005, 2010, 2012-2014рр. Наведено частку обласного центру у загальнообласних показниках, порівняння з найбільшими обласними центрами України.

Орієнтовна ціна  100  грн.

106.     Статистичний щорічник міста Одеси за 2014 рік на оптичному диску CD (липень).

Орієнтовна ціна  90  грн.

107.     Статистичний щорічник району (міста) за 2013 рік (серпень).

Готується по конкретному району або місту обласного значення на замовлення. Містить широкий вибір актуальних показників промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища по конкретному району (місту) області в динаміці більшості показників за 1990, 2000, 2005, 2010, 2012-2014рр.

Орієнтовна ціна  100  грн.

 

Статистичні бюлетені

108.     Економічне та соціальне становище Одеської області (щомісячно).

Містить дані оперативної звітності виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення. Складається із статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна  120  грн.

109.     Про соціально-економічне становище міста Одеси (щомісячно).

Містить дані оперативної звітності з поточним аналізом розвитку промислового виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення по м.Одеса. Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна  40  грн.

110.        Про соціально-економічне становище міста (району) (щомісячно).

Готується по конкретному району або місту обласного значення на замовлення. Містить дані оперативної звітності з поточним аналізом розвитку промислового виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення по місту (району). Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна  90  грн.

111.     Основні показники економічного і соціального становища міст та районів Одеської області (щомісячно).

Містить оперативні дані про соціально-економічне становище міст та районів Одеської області наростаючим підсумком з початку року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць, наданих у розрізі міст та районів області.

Орієнтована ціна 50 грн.

 

 


НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

ЄДРПОУ є важливим компонентом інфраструктури державної статистики України. Його ведення має статистичні цілі. Але дані, що містяться в ЄДРПОУ, є відкритими та загальнодоступними. Так, доступна інформація про назву, адресу, види економічної діяльності, директора, телефони та електронні адреса тощо, інформація за різними класифікаційними ознаками та необхідними критеріями вибірки.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗАПИТАХ КОРИСТУВАЧІВ

 

Надання статистичної інформації Головним управлінням статистики в Одеській області здійснюється на підставі укладеного договору по наданню послуг (договір), а також замовлення на статистичні видання (додаток до договору).

Орієнтована ціна видання проставлена згідно з затвердженою ціною сторінки 65 копійок (можлива зміна ціни).

Окрім видань, які містяться у Каталозі, Головне управління статистики в Одеській області має можливість надати інформацію по одноразових запитах. Також за домовленістю можуть бути підготовлені спеціальні видання за замовленою тематикою.

Для виконання одноразового запиту користувач звертається до керівника Головного управління статистики в Одеській області з гарантійним листом. У гарантійному листі на ім’я начальника Головного управління статистики в Одеській області повинна бути вказана мета отримання статистичних даних, перелік необхідних даних, період, за який необхідні дані, і згода на отримання платної інформації.

При отриманні запиту працівники структурного підрозділу ГУС, відповідального за підготовку даної інформації, обчислюють вартість статистичних послуг, виходячи з витрат людино-днів на підготовку інформації або з кількості сторінок вже підготовлених статистичних видань, узгоджують загальну вартість виконаних робіт та строки виконання із замовником; після чого запит  безпосередньо виконується. 

Заявки на отримання інформації необхідно надсилати на адресу: 65026, м.Одеса, вул.Польська,20а, Головне управління статистики в Одеській області або на gus@od.ukrstat.gov.ua.

            Заключати договір – 65026 м.Одеса, вул. Польська, 20а, Головне управління статистики в Одеській області, управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, кімн. №105.

 

                                          Телефони для довідок:

        (  725-37-12, 722-62-61 – про видання статистичних матеріалів

        (  725-14-37 – про порядок укладання договорів. 

 

Вих. №02.02–  від


Додаток

ДОГОВІР

на подання статистичної інформації

 

м. Одеса                                                                       ________________2015 р.

 

         Головне управління статистики в Одеській області в особі _________________________________, діючого на підставі Положення про Головне управління статистики в Одеській області, в подальшому Виконавець, з одного боку і _________________________________________ в особі ____________ з другого боку, діючого на підставі ________________ в подальшому Замовник, заключили між собою договір, викладений нижче:

1.Предмет договору

      Замовник одержує, а Виконавець приймає на себе надання інформаційних видань згідно додатку № 1 на 2015 рік на суму __________________________ (____________________________________________грн.) ПДВ не нараховується. Орієнтовані терміни надання інформаційних видань вказані у каталозі видань.

ДК 016-2010: 18.12.1 -  «Послуги щодо друкування, інші»

 

2.Обов’язки сторін

 

     2.1.  Замовник приймає на себе обов'язки:

Призначити наказом ___________________________________________ (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, посаду, відділ, телефон) відповідальним за підтримку постійного зв’язку з Виконавцем з питань інформаційного обслуговування.

2.2.         Систематично уточнювати і доповнювати тематику своєї інформаційної потреби.

2.3.         Виконавець призначає відповідальною за обслуговування даного договору                                              тел. 725-14-37.

                   

3. Вартість робіт і порядок розрахунків

    3.1 На основі розрахункових калькуляцій відпускна ціна однієї сторінки видання становить 65 копійок.

    3.2 Виконавець закриває щомісячно фактичний обсяг виконаних робіт, розрахунок проводиться на основі „Акту прийняття - здачі виконаних робіт", підписаного Замовником.

    3.3 Оплата здійснюється на протязі 7 банківських днів від дня отримання акту прийняття - здачі виконаних робіт та рахунку на оплату.

3.4 Статистичні видання за наступний місяць не надаються без сплати за попередній місяць.

4. Інші умови договору

 

На період дії строку договору, за згодою сторін, може змінюватися каталог і додатково виконуватися інші роботи. Розрахункова калькуляція по цих роботах може проводитися додатково.

 

5. Строк дії договору і відповідальність сторін

 

    5.1 Теперішній договір діє з моменту підписання договору до 31 грудня 2015 року, а в частині розрахунків – до повного виконання зобов`язань.

   5.2 Договір може бути розірваний за домовленістю сторін або з ініціативи однієї з сторін, після письмового попередження другої сторони за 30 календарних днів.

    5.3 У випадку дострокового розірвання договору загальний розмір санкції складає місячний обсяг виконаних робіт, згідно договору.

    5.4. По несплачених в строк рахунках, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми прострочених платежів за кожний прострочений день.

    5.5. По невиконаних у строк роботах Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ за кожен день прострочки.

 

6. Юридичні адреси сторін

Виконавець

 

Начальник Головного управління статистики в Одеській області

 

____________________/

 

Гол. бухгалтер__________

 

65026, м. Одеса

вул. Польська, 20-а

Головне управління статистики
в Одеській області

р/р 31259201102548 в ГУДКСУ
в Одеській області
МФО 828011

ЄДРПОУ 02361819
За економічну інформацію;*;25010100;272

 

М.П.

 

 

Замовник

 

_____________________________

_____________________________

                                

 _________________

 

 _________________

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

М.П.

                                                                                                Додаток № 1

                                                                                                          до договору № „____”

                                                                                                               від „___”_______” 2015 р.

Специфікація

 

на видання Головного управління статистики в Одеській області

 

з/п

Найменування видання

№ за

каталогом

Кількість

екземплярів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування організації-замовника___________________________________

____________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок ________________________________________________

____________________________________________________________________

Поштова адреса ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Оплату гарантуємо при пред’явленні акту прийняття-здачі виконаних робіт.

 

М.П.

 

Керівник організації                                                                                             (підпис)

Головний бухгалтер                                                                                            (підпис)