СТРУКТУРА

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

1.   Керівництво

2.   Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

3.   Управління роботи з респондентами статистичних спостережень і розпорядниками адміністративних даних

3.1.   Відділ організації роботи з економічної статистики

3.2.   Відділ організації роботи із соціальної статистики

3.3.  Відділ організації роботи зі статистики сільського господарства

3.4.   Відділ статистичних реєстрів та роботи із сукупностями ДСС

4.   Управління демографічної статистики та переписів

4.1.   Відділ демографічної статистики

4.2.   Відділ переписів

5.   Відділ організації та збирання даних вибіркових обстежень населення

6.   Відділ організації та збирання даних статистики цін

7.   Управління поширення інформації та комунікацій

7.1.  Відділ поширення статистичної інформації, комунікацій з користувачами та громадськістю

7.2.   Відділ інформаційно-аналітичної роботи

7.3.   Відділ роботи із замовленнями користувачів

8.   Управління інформаційних технологій

8.1.   Відділ інформаційних систем

8.2.   Відділ технічного обслуговування

9.   Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення

9.1.  Відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

9.2.   Відділ господарського забезпечення

10.  Відділ управління персоналом

11.  Відділ організаційної роботи, документообігу, контролю виконання та архівної справи

11.1.  Сектор систематизації документації та архівної справи

12.  Сектор правового забезпечення

13.  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

14.  Головний спеціаліст з питань охорони праці

15. Головний спеціаліст з питань захисту інформації