Оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики в Одеській області у 2015 році

 

 

Архів: 2014|2013|2012|2011

 

Примітка.

   По кожному експрес-випуску:

      – верхній рядок – дата оприлюднення;

      – нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.

 * – експрес-випуск містить дані по містах та районах

Демографічна та соціальна статистика

 

Культура

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Діяльність закладів культури* 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Населені пункти та житло

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг*

30

27

01

30

 

02

30

30

 

02

30

 

02

01

30

(2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

 

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Житловий фонд* 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

(на 1.01.2015)

Населення та міграція

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна ситуація*

15

17

18

15

18

16

16

18

15

16

16

15

(01-11.2014)

(2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Освіта

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Дошкільні навчальні заклади*

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

      Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Економічна активність населення

 

 

30

 

 

30

 

 

29

 

 

30

(2014)

(01-03.2015)

(01-06.2015)

(01-09.2015)

Кількість зареєстрованих безробітних*

16

16

16

15

15

12

15

17

15

15

16

15

(на 01.01.2015)

(на 01.02.15)

(на 01.03.15)

(на 01.04.15)

(на 01.05.15)

(на 01.06.15)

(на 01.07.15)

(на 01.08.15)

(на 01.09.15)

(на 01.10.15)

(на 01.11.15)

(на 01.12.15)

Оплата праці та соціально-трудові відносини

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан виплати заробітної плати*

28

27

27

28

27

26

29

28

29

28

27

30

(2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності

28

27

27

28

27

26

29

28

29

28

27

30

(2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Заробітна плата найманих працівників

28

27

27

28

27

26

29

28

29

28

27

30

(2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати нарахованої

 

18

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

(12.2014)

(03.2015)

(06.2015)

(09.2015)

Рух кадрів та використання робочого часу працівників

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

(2014)

(01-03.15)

(01-06.15)

(01-09.15)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників*

 

18

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

(2014)

(01-03.15)

(01-06.15)

(01-09.15)

Соціальний захист

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Про надання субсидій населенню*

21

20

20

20

20

22

21

21

18

20

20

21

(2014)

(01.15)

(02.15)

(03.15)

(04.15)

(05.15)

(06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.15)

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Будівництво

Виконання будівельних робіт*

19

18

18

17

18

17

17

18

17

19

17

18

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Прийняття в експлуатацію житла*

 

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

 

(2014)

(01-03.15)

(01-06.15)

(01-09.15)

Стан будівництва та споруд незавершеного будівництва

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.2015)

Внутрішня торгівля

січень 

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

23

24

23

23

25

22

23

25

23

23

24

23

(2014)

(01.15)

(02.15)

(03.15)

(04.15)

(05.15)

(06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.15)

Структура роздрібного товарообороту підприємств*

 

 

 

 

21

22

 

 

21

 

 

21

(2014)

(01-03.15)

(01-06.15)

(01-09.15)

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі*

 

 

 

 

15

17

 

 

17

 

 

15

(2014)

(01-03.15)

(01-06.15)

(01-09.15)

Мережа роздрібної торгівлі*

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.2015)

Наявність і використання торгової мережі на ринках

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.2015)

Оборот з продажу споживчих товарів через мережу роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за усіма каналами реалізації*

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

(2014)

Діяльність підприємств

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств*

 

 

 

 

27

 

 

27

 

 

26

 

(01-03.15)

(01-06.14)

(01-09.15)

Фінансові результати діяльності підприємств*

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

(2014)

Фінансові результати діяльності малих підприємств*

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

(2014)

Основні показники діяльності підприємств-суб`єктів господарювання*

 

 

 

 

 

 

02

 

 

28

 

 

(2014 без урах. змін ОВД)

(2014 (з урах. змін ОВД)

Основні показники діяльності малих підприємств*

 

 

 

 

 

 

03

 

 

28

 

 

(2014) (попередні дані)

(2014)

Енергетика

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти* 

16

18

17

16

18

18

16

17

16

16

16

16

(12.2014)

(01.2015)

(02.2015)

(03.2015)

(04.2015)

(05.2015)

(06.2015)

(07.2015)

(08.2015)

(09.2015)

(10.2015)

(11.2015)

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів*

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

(2014)

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти* 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Капітальні інвестиції

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Капітальні інвестиції*

 

24

 

 

26

 

 

26

 

 

24

 

(01-12.2014)

(01-03.2015)

(01-06.2015)

(01-09.2015)

 

Навколишнє середовище

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014, попередні дані)

Утворення та поводження з відходами

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний податок

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря*

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Послуги

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Діяльність підприємств сфери послуг*

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

(12.2014)

 

 

 

(01-03.15)

 

 

(01-06.15)

 

 

(01-09.15)

 

Наука

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Виконання наукових та науково-технічних

робіт

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Доктори наук Одеської області у 2014 році

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Кандидати наук Одеської області у 2014 році

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

(2014)

Промисловість

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Підсумки роботи промисловості

19

18

18

20

18

18

17

18

18

19

21

18

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності*

30

 

02

30

30

 

02

30

30

31

30

30

30

30

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Сільське, лісове та рибне господарство

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан сільського господарства

15

16

16

16

15

16

15

17

16

15

16

15

(01-12.2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств за 2014 рік (попередні дані)

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2014 року*

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Чисельність худоби та птиці*

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.2015)

Економічні результати сільськогосподарського виробництва

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014) (попередні дані)

Особисті селянські господарства

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 01.01.2015)

Виробництво валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств*

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

(2014)

Підсумки збору врожаю основних сільсько-господарських культур, плодів та ягід у 2014 році

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Посівні площі сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2015 року*

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

(2015)

Переробка винограду та виробництво виноматеріалів

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Лісогосподарська діяльність

 

 

 

09

21

 

 

20

 

 

20

 

(2014)

(01-03.15)

(01-06.15)

(01-09.14)

Добування водних біоресурсів

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014)

Транспорт

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Підсумки роботи транспорту*

16

16

16

16

15

16

16

17

16

16

16

18

(2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Підсумки роботи автомобільного транспорту*

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Туризм

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Оздоровлення дітей влітку 2015 року*

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

2014

Зовнішньоекономічна діяльність

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Зовнішня торгівля товарами*

14

16

16

14

15

15

15

14

15

15

13

14

(01-11.14)

(2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

Зовнішня торгівля послугами *

(щоквартально*)

 

16

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

(2014)

(01-03.15)

(01-06.15)

(01-09.15)

Прямі інвестиції*

 

17

 

 

15

 

 

14

 

 

16

 

(на 01.01.15)

(на 01.04.15)

(на 01.07.15)

(на 01.10.15)

Національні рахунки

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

(2014)

Валовий регіональний продукт

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

(2013)

Доходи та витрати населення

21

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

(2013)

2014

(попередні дані)

Ціни

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси споживчих цін

12

09

11

08

08

10

08

10

10

09

10

10

(12.2014)

(01.2015)

(02.2015)

(03.2015)

(04.2015)

(05.2015)

(06.2015)

(07.2015)

(08.2015)

(09.2015)

(10.2015)

(11.2015)


Примітка.

По кожному експрес-випуску:

o  верхній рядок – дата оприлюднення;

o  нижній рядок – період. за який підготовлено експрес-випуск.

o  * – експрес-випуск містить дані по містах та районах