ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ 3 від 24.03.2015р.

1.Замовник:

1.1. Найменування: Головне управління статистики в Одеській області;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02361819;

1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Польська 20а, 65026;

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по-батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Піх Василь Йосипович, заступник начальника Головного управління статистики в Одеській області, 65026, м.Одеса,  вул. Польська 20а, тел. (048) 722-43-71; Е-mail: gus@od.ukrstat.gov.ua

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування: Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів (постачання природного газу) (КВЕД 35.21.1)

     2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 24,517 тис. куб.м.  та по лотам: лот 1 – 5,377 тис.куб.м.; лот 2 – 2,210 тис.куб.м.; лот 3 – 1,820 тис.куб.м.; лот 4 – 2,390 тис.куб.м.; лот 5 – 4,240 тис.куб.м.; лот 6 – 1,530 тис.куб.м.; лот 7 – 3,840 тис.куб.м.; лот 8 – 3,110 тис.куб.м.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот 1 - Відділ статистики у Балтському районі - 66100 м.Балта, вул.Кірова, № 13

Лот 2 - Відділ статистики у  Березівському районі - 67300 м.Березівка, вул.Ворошилова, № 5

Лот 3 - Відділ статистики в  Іванівському районі -  67200, смт.Іванівка, вул.Леніна, № 93а

Лот 4 - Відділ статистики у Комінтернівському районі - 67500, смт.Комінтерново, вул.Київська, № 86

Лот 5 - Управління статистики у Котовському районі - 66300 м.Котовськ, вул.Леніна, № 2-б

Лот 6 - Відділ статистики в Овідіопольському районі - 67801, смт.Овідіополь, вул.Берегова, № 22

Лот 7 - Відділ статистики у Ренійському районі - 68800, м.Рені, вул.Леніна, № 118

Лот 8 - Відділ статистики у  Роздільнянському районі - 67400, м.Роздільна, вул.Леніна, № 75а

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015 р.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:

3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про засто-сування переговорної процедури закупівлі: www.od.ukrstat.gov.ua;

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі  розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Від 04.02.2015 ВДЗ №184, оголошення №035741;

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Від 04.02.2015, 035741;

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами засто-сування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Від 11.02.2015 ВДЗ №189, оголошення №044879;

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель Від 27.02.2015 ВДЗ №202, оголошення №068552;

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 27.01.2015р., лист №12.2-51/24;

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 29.01.2015р. о 08-30 год., вул.Польська,20а (каб105);

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорівподатком на додану вартість):

189 157 грн .(Сто вісімдесят дев’ять тисяч сто п’ятдесят сім  грн.) та по лотам :

лот 1 – 41 485 (сорок одна тисяча чотириста вісімдесят п’ять) грн.(з ПДВ),

лот 2 – 17 051 (сімнадцять тисяч п’ятдесят одна) грн.(з ПДВ),

лот 3 – 14 042 (чотирнадцять тисяч сорок дві) грн.(з ПДВ),

лот 4 – 18 440  (вісімнадцять тисяч чотириста сорок) грн.(з ПДВ),

лот 5 – 32 713 (тридцять дві тисячі сімсот тринадцять) грн.(з ПДВ),

лот 6 – 11 804 (одинадцять тисяч вісімсот чотири) грн.(з ПДВ),

лот 7 – 29 627 (двадцять дев’ять тисяч шістсот двадцять сім) грн.(з ПДВ),

лот 8 – 23 995 (двадцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять) грн.(з ПДВ),

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Лот 1 - Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ»;

Лот 2 - Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ»;

Лот 3 - Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ»;

Лот 4 - Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ»;

Лот 5 - Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ»;

Лот 6 - Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ»;

Лот 7 - Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ»;

Лот 8 - Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ».

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Лот 1- 03351208; Лот 2- 03351208; Лот 3 – 03351208; Лот 4- 03351208; Лот 5- 03351208; Лот 6- 03351208; Лот 7- 03351208; Лот 8- 03351208.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

Лот 1 - 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1  (048) 723-81-94, т/ф 723-75-94

Лот 2 - 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1  (048) 723-81-94, т/ф 723-75-94

Лот 3 - 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1  (048) 723-81-94, т/ф 723-75-94

Лот 4 - 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1  (048) 723-81-94, т/ф 723-75-94

Лот 5 - 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1  (048) 723-81-94, т/ф 723-75-94

Лот 6 - 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1  (048) 723-81-94, т/ф 723-75-94

Лот 7 - 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1  (048) 723-81-94, т/ф 723-75-94

Лот 8 - 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1  (048) 723-81-94, т/ф 723-75-94

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 23.02.2015р.

лот 1 – 41 485 (сорок одна тисяча чотириста вісімдесят п’ять) грн.(з ПДВ),

лот 2 – 17 051 (сімнадцять тисяч п’ятдесят одна) грн.(з ПДВ),

лот 3 – 14 042 (чотирнадцять тисяч сорок дві) грн.(з ПДВ),

лот 4 – 18 440  (вісімнадцять тисяч чотириста сорок) грн.(з ПДВ),

лот 5 – 32 713 (тридцять дві тисячі сімсот тринадцять) грн.(з ПДВ),

лот 6 – 11 804 (одинадцять тисяч вісімсот чотири) грн.(з ПДВ),

лот 7 – 29 627 (двадцять дев’ять тисяч шістсот двадцять сім) грн.(з ПДВ),

лот 8 – 23 995 (двадцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять) грн.(з ПДВ),

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ» відповідає кваліфікацій-ним критеріям;

 

 

11. Інша інформація:

- Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин),  тому Публічне Акціонерне Товариство «ОДЕСАГАЗ» є єдиним виконавцем по наданню відповідних послуг належної якості;

- Відповідно до Методики визначення монопольного становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.02 №49-р (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.04.02 №317/6605, Публічне акціонерне товариство «Одесагаз» (далі - ПАТ «Одесагаз»)  займає монопольне становище на ринках транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом в територіальних межах м. Одеси  та Одеської області в зоні розташування розподільних газопроводів, що перебувають у власності чи користуванні ПАТ «Одесагаз»,  з часткою 100 відсотків.  ПАТ «Одесагаз»  є єдиним виконавцем по наданню відповідних послуг належної якості на відповідних територіях розташування органів державної статистики Одеської області. Відповідно не укладання договорів з вищезазначеним підприємством може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, зокрема, порушень санітарних правил та норм у 2015р., погіршення здоров'я працівників, а також до створення загрози енергетичної безпеки органів державної статистики Одеської області.

- Згідно п.3 ст.631 Цивільного кодексу України даний Договір, в частині надання послуг діє з 1 січня  2015р.                                       

        12. Склад комітету з конкурсних торгів:

голова заступник начальника ГУС в Одеській області, Піх В.Й

заступник голови – заступник начальника управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності-заступник головного бухгалтера, Лисак Ж.В.  

секретар заступник начальника управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, Харазі О.І.;

члени: начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності –  головний бухгалтер, Тютюнник Л.М.;

           - заступник начальника управління інформаційних технологій – начальник відділу супроводження та адміністрування баз даних, Голосовська О.В.

начальник відділу господарського обслуговування, Іванова А.М.