І. Державні статистичні спостереження

 

Державні статистичні спостереження:

0101001 Основні економічні показники короткострокової статистики промисловості

0101002 Виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

0101003 Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

0102001 Підсумки роботи електростанцій, зведені таблиці за типами електростанцій. Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше

0102004 Газифікація населених пунктів

0102005 Постачання теплоенергії

0102006 Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж)

0103001 Одержання та реалізація дозвільних документів на будівництво, стан незавершеного будівництва

0104001 Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

0105001 Капітальні інвестиції

0106001 Надходження прямих інвестицій від нерезидентів та внесення прямих інвестицій за кордон

0107001 Статистика інвестиційних проектів

0108001  Наявність і рух основних засобів, амортизація

0109003  Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

0109004 Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

0109005 Розміри посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах

0109006 Стан тваринництва

0109007 Переробка винограду на виноматеріали

0109008 Реалізація сільськогосподарської продукції

0109009 Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві

0109010 Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

0109012 Надходження худоби та птиці на переробні підприємства

0109013 Надходження молока на переробні підприємства

0109014 Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

0109016 Наявність сільськогосподарської техніки

0109017 Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства в сільському господарстві

0109018 Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

0110001 Рибогосподарська діяльність підприємств і показники роботи сільськогосподарських підприємств

0111001 Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг

0111002 Основні економічні показники діяльності підприємств сфери нефінансових послуг

0111005 Обстеження роботи каналізації (окремої каналізаційної мережі)

0112001 Діяльність підприємств залізничного транспорту

0112002 Діяльність підприємств, які експлуатують автомобільний транспорт

0112003 Діяльність фізичних осіб-підприємців автомобільного транспорту

0112004 Діяльність підприємств автомобільного транспорту

0112007 Діяльність підприємств водного транспорту

0112008 Морські та річкові порти (причали)

0112009 Діяльність підприємств авіаційного транспорту

0112011 Діяльність підприємств міського електричного транспорту

0113001 Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку

0114001 Виконання наукових та науково-технічних робіт

0114002 Облік докторів наук, які працюють в економіці України

0114003 Облік кандидатів наук, які працюють в економіці країни

0115001 Інноваційна діяльність промислового підприємства

0115003 Створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності

0116001 Наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства

0116002 Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства

0116003 Продаж світлих нафтопродуктів і газу

0116004 Наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізація сільськогосподарської продукції на них

0116005 Обсяги продажу та ціни основних сільськогосподарських продуктів на міських ринках (за вибірковим колом міст)

0116006 Проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

0116008 Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

0116009 Продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них

0116010 Діяльність біржі

0117001 Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

0117002 Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

0118001 Експорт-імпорт товарів

0119001 Зовнішня торгівля послугами

0120001 Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

0121001 Зміни цін виробників промислової продукції

0121002 12Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

0121006 Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла

0122001 Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

0122003 Рух цінних паперів  акціонерних товариств

0122004 Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

0123001 Структурні зміни в економіці України та її регіонів

0124001 Охорона атмосферного повітря

0124002 Поводження з відходами

0124003 Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

0125001 Заповідники та національні природні парки

0125002 Ведення мисливського господарства

0125003 Ведення лісогосподарської діяльності

0126001 Наявність та рух житлового фонду і його експлуатація

0126002 Квартирна черга та надання житлових приміщень

0126004 Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

0126005 Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

0126006 Соціально-економічна характеристика сільських населених пунктів

0127001 Додержання вимог адміністративного законодавства в Україні

0127002 Громадська активність в Україні

0127003 Діяльність громадських організацій в Україні

0128001 Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

0128002 Охоплення навчанням дітей шкільного віку

0128003 Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

0128004 Робота аспірантури та докторантури

0129001 Травматизм на виробництві

0131001 Діяльність музеїв

0131002 Діяльність театрів

0131003 Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів

0131004.Виставкова діяльність

0132001 Економічна активність населення

0133001 Обстеження підприємств із питань статистики праці

0133003 Кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

0133004 Кількісний та якісний склад працівників та професійна підготовка кадрів на виробництві

0133005 Умови праці на підприємствах

0133006 Стан виплати заробітної плати

0133007 Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами

0134001 Обстеження умов життя домогосподарств

0135001 Всеукраїнський перепис населення

0135002 Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

0135003 Міграційний рух населення

0136001 Стан ділової активності підприємств

0138001 Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

0138002 Колективні засоби розміщування

0138003 Туристична діяльність