Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Зовнішньоекономічна діяльність

Структура зовнішньої торгівлі послугами області у січні-березні 2018 року

Періодичністьщоквартально

Найменування

послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січняберезня

2017р.

у % до загаль-

ного обсягу

тис.дол. США

у % до січняберезня

2017р.

у % до загаль-

ного обсягу

Усього

166236,2

89,7

100,0

47387,9

115,9

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

1230,9

67,0

0,7

Послуги з ремонту та технічного обслуго-вування, що не відне-сені до інших категорій

3823,3

177,7

2,3

49,2

6827,8

0,1

ремонт машин та устаткування

225,1

210,2

0,1

49,2

6827,8

0,1

поточний ремонт та технічне обслуго-вування транспортних засобів

3594,9

471,3

2,2

ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів

0,4

5,8

0,0

ремонт інших товарів

2,9

131,3

0,0

Транспортні послуги

143658,1

87,6

86,4

29229,5

100,9

61,7

послуги морського транспорту

92476,4

86,1

55,6

26827,0

103,9

56,6

послуги річкового транспорту

6010,7

252,6

3,6

182,0

х

0,4

послуги повітряного транспорту

4685,1

103,1

2,8

278,0

47,9

0,6

послуги залізничного транспорту

5648,3

97,6

3,4

778,0

261,4

1,6

послуги автомобільного транспорту

2135,5

49,0

1,3

554,8

35,5

1,2

інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

32701,8

82,7

19,7

609,7

84,6

1,3

послуги поштової та кур’єрської служби

0,3

х

0,0

Послуги, пов’язані з подорожами

2347,6

98,6

1,4

5056,0

404,4

10,7

Послуги з будівництва

317,3

105,9

0,2

167,2

183,1

0,4

Послуги зі страхування

284,4

416,9

0,2

437,6

25890,5

0,9

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

10,6

126,6

0,0

1712,7

35,5

3,5

Роялті та інші послуги, пов’язані з викорис-танням інтелектуальної власності

31,1

188,5

0,0

791,7

98,5

1,7

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

2641,0

102,1

1,6

988,9

127,0

2,1

телекомунікаційні послуги

291,9

89,8

0,2

230,3

84,8

0,5

комп’ютерні послуги

1752,9

112,5

1,1

708,0

212,6

1,5

інформаційні послуги

596,2

84,9

0,3

50,6

29,1

0,1

Ділові послуги

11763,6

100,4

7,1

8948,8

215,9

18,9

послуги дослідження та розробки

8,2

18,4

0,0

3,7

2460,0

0,0

професійні та консалтингові послуги

697,1

101,2

0,4

1044,6

117,7

2,2

наукові та технічні послуги

5894,3

94,1

3,5

5772,3

450,0

12,2

послуги сільського господарства та послуги видобутку

267,0

99,8

0,2

послуги операційного лізингу

252,8

66,1

0,2

2118,9

108,9

4,5

послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

286,2

176,1

0,2

інші ділові послуги

4358,0

111,5

2,6

9,3

59,1

0,0

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

128,2

105,1

0,1

6,1

32,8

0,0

Державні та урядові послуги

0,1

х

0,0

0,2

4,7

0,0