Архів: 2019|2018|2017|

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з Одеської області у 2019 році1

(тис.дол. США)

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

31.12.2019

Усього

26974,7

25881,9

у тому числі

 

 

Акціонерний капітал

26974,7

25881,9

Боргові інструменти

__________

1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ про прямі інвестиції банків України, які включають обсяги реінвестованих доходів (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).