Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Одеській області за видами економічної діяльності у 2019 році

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

31.12.2019

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

 

 

 

 

 

Усього

1251734,1

100,0

1279334,4

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

2345,1

0,2

2572,8

0,2

Промисловість

533501,5

42,6

528112,6

41,3

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

608,7

0,0

872,9

0,1

переробна промисловість

330823,8

26,4

330499,0

25,8

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

199004,9

15,9

193671,1

15,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3064,1

0,2

3069,6

0,2

Будівництво

24688,6

2,0

24340,2

1,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

22394,4

1,8

23412,0

1,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

314490,7

25,1

309289,6

24,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

12545,9

1,0

13094,4

1,0

Інформація та телекомунікації

2737,5

0,2

2877,7

0,2

Фінансова та страхова діяльність

30900,1

2,5

37363,2

2,9

Операції з нерухомим майном

227696,1

18,2

255472,2

20,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

64529,9

5,2

66445,3

5,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5790,2

0,5

5863,4

0,5

Освіта

6346,2

0,5

6435,1

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2468,7

0,2

2828,2

0,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1239,6

0,1

1166,9

0,1

Надання інших видів послуг

59,6

0,0

60,8

0,0