Архів: 2018|2017|

Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Одеській області за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.10.2018

Кіпр

380521,7

375254,1

Сільське, лісове та рибне господарство

176,4

196,1

Промисловість

188083,6

189812,5

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

2

2

переробна промисловість

154032,2

156579,8

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

33692,6

32762,8

водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

2

2

Будівництво

6437,7

6340,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6359,5

6306,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

58265,2

55307,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

482,6

413,4

Інформація та телекомунікації

339,8

337,4

Фінансова  та страхова діяльність

19479,5

19004,6

Операції з нерухомим майном

59375,3

56674,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

39892,7

39848,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

855,5

852,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25,8

25,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

748,1

3

Сінгапур

240645,2

235732,1

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

172125,9

166962,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

Нідерланди

72405,3

81756,4

Сільське, лісове та рибне господарство

314,2

625,4

Промисловість

14246,0

14227,1

переробна промисловість

14246,0

14227,1

Будівництво

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

237,4

236,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

36872,2

45718,7

Інформація та телекомунікації

12,5

12,3

Операції з нерухомим майном

19455,9

19445,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

1010,8

1236,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

256,1

254,4

Велика Британія

81845,7

78636,9

Сільське, лісове та рибне господарство

2

2

Промисловість

7331,0

7318,9

переробна промисловість

7331,0

7318,9

Будівництво

2574,0

2726,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2247,9

1508,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

53584,8

53464,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

Інформація та телекомунікації

2

2

Фінансова  та страхова діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

12287,7

9722,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

336,2

407,4

Освіта

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2

2

Німеччина

53113,1

53055,1

Промисловість

700,4

691,7

переробна промисловість

700,4

691,7

Будівництво

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

86,2

98,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

49547,7

49540,2

Інформація та телекомунікації

2

2

Фінансова та страхова діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

720,4

701,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

39,8

39,6

Освіта

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2

2

США

52344,3

51178,5

Сільське, лісове та рибне господарство

2

2

Промисловість

2

2

переробна промисловість

6022,7

6013,4

водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

2

2

Будівництво

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1148,6

1108,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1489,0

1482,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

6935,5

6167,5

Інформація та телекомунікації

962,7

962,7

Фінансова та страхова діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

35180,4

34880,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

44,6

44,4

Монако

52267,3

43296,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

52267,3

43296,0

Франція

50921,8

49959,3

Промисловість

33998,1

33075,4

переробна промисловість

33998,1

33075,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2164,6

2158,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

_____________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.