Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Одеській області  у 2019 році1

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн

ЄС

інших

країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в область (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на  01.01.2019

2342707,0

1747775,6

594931,4

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2019

1251734,1

748841,9

502892,2

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

48716,0

44396,3

4319,7

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–37593,1

–31137,5

–6455,6

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

16477,4

14249,9

2227,5

з них

курсова різниця2

18786,4

19215,7

–429,3

Акціонерний капітал нерезидентів

на 31.12.2019

1279334,4

776350,6

502983,8

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

на 01.01.2019

1090972,9

998933,7

92039,2

на 31.12.2019

1077133,0

997207,1

79925,9

Прямі інвестиції нерезидентів в область (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31.12.2019

2356467,4

1773557,7

582909,7

_______

_____________

1 Дані на 31.12.2019  є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані про прямі інвестиції розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ про прямі інвестиції банків України, які включають обсяги реінвестованих доходів (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).