Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Одеській області у січні–червні 2019 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн

ЄС

інших

країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в область (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2019

2340817,2

1745607,3

595209,9

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2019

1249448,8

746675,1

502773,7

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

25632,5

23306,9

2325,6

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–28744,8

–25840,7

–2904,1

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

12243,9

11799,1

444,8

з них

курсова різниця2

11855,1

10019,8

1835,3

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.07.2019

1258580,4

755940,4

502640,0

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

на  01.01.2019

1091368,4

998932,2

92436,2

на 01.07.2019

1090383,1

995560,6

94822,5

Прямі інвестиції нерезидентів в область (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.07.2019

2348963,5

1751501,0

597462,5

_____________

1 Дані на 01.01.2019  є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.