Архів: 2017|

Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Одеській області  у січні–березні 2018 року1

 (тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн

ЄС

інших

країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в область (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на  01.01.2017

2275770,0

1668572,3

607197,7

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2017

1203469,2

685292,8

518176,4

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

2536,9

1862,2

674,7

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

3261,2

2943,6

317,6

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

19707,5

11499,8

8207,7

з них

курсова різниця2

19632,0

11219,6

8412,4

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.04.2018

1222452,4

695711,2

526741,2

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

на  01.01.2017

1072300,8

983279,5

89021,3

на 01.04.2018

1087132,8

981837,2

105295,6

Прямі інвестиції нерезидентів в область (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.04.2018

2309585,2

1677548,4

632036,8

_____________

1 Тут і надалі дані про прямі інвестиції на 01.01.2018  є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвесторних доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки прямого інвестора в їх капітал).

 

 

Довідково:

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в регіоні на одну особу населення –  515,0 доларів США.