Архів: 2019|

Ринок праці

Робоча сила за статтю та місцем проживання у 2019 році

(в середньому за період)

 

Одиниця виміру

Все населення

Жінки

Чоловіки

Міське населення

Сільське населення

Робоча сила

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

1088,5

488,3

600,2

739,3

349,2

у віці 15-70 років

1084,2

486,3

597,9

735,4

348,8

працездатного віку

1051,5

470,1

581,4

712,8

338,7

Рівень участі населення

в робочій силі

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

55,4

46,1

66,2

55,6

55,0

у віці 15-70 років

62,0

53,3

71,5

62,4

61,0

працездатного віку

72,5

64,2

81,1

73,3

70,9

Зайняте населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

1024,4

462,0

562,4

697,5

326,9

у віці 15-70 років

1020,1

460,0

560,1

693,6

326,5

працездатного віку

987,6

443,8

543,8

671,2

316,4

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

52,1

43,6

62,0

52,4

51,5

у віці 15-70 років

58,3

50,4

66,9

58,9

57,1

працездатного віку

68,1

60,6

75,9

69,1

66,2

Безробітне населення

(за методологією МОП)

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

64,1

26,3

37,8

41,8

22,3

у віці 15-70 років

64,1

26,3

37,8

41,8

22,3

працездатного віку

63,9

26,3

37,6

41,6

22,3

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

5,9

5,4

6,3

5,7

6,4

у віці 15-70 років

5,9

5,4

6,3

5,7

6,4

працездатного віку

6,1

5,6

6,5

5,8

6,6

Особи, які не входять до

складу робочої сили

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

876,8

570,2

306,6

591,0

285,8

у віці 15-70 років

665,3

426,5

238,8

442,4

222,9

працездатного віку

398,1

262,6

135,5

259,0

139,1