Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ1 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 2380512 осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність наявного населення області зменшилася на 2563 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення населення – 8920 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 6357 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років становила 1069,3 тис. осіб (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2018р.), з яких 1004,5 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (64,8 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 57,3%, а в працездатному віці – 67,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 6,1%, а працездатного віку – 6,2%.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2018р. становила 13,6 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 82,7%. Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець 2018р. становив 0,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,8%, у міських поселеннях – 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у грудні 2018р. становила 8,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2826 грн, що дорівнює 75,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. зменшилася на 25,5% і на кінець місяця становила 3266 одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець грудня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (19,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по Одеській області збільшилось із 3 осіб на кінець листопада 2018р. до 4 осіб на кінець грудня.

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

У січні–листопаді 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7871 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 23,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, операції з нерухомим майном, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання, виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, виробництві машин і устатковання, н.в.і.у., охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, а також виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, і не перевищував 73,2% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 111,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–листопада 2018р. збільшилась на 11,0% або на 5343 тис.грн, і на 1 грудня 2018р. становила 53793 тис.грн, що дорівнює 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 75,2%, або на 6796 тис.грн, і на 1 грудня 2018р. становила 15828 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності (на 4775 тис.грн). Найбільше зростання відбулося у Ренійському районі (на 3363 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 грудня 2018р. становила 792 особи, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 19985 грн, що у 2,5 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2018р.

 

Соціальний захист

У січні–листопаді 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 196,6 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 131,3 тис., у сільській місцевості - 65,3 тис. домогосподарств. 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2018р. становила 66297,4 тис.грн, з неї у міських поселеннях ‑ 40147,5 тис.грн, у сільській місцевості – 26149,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді п.р. становив 420,1 грн (у жовтні 2018р. – 168,2 грн).

Крім того, у січні–листопаді 2018р. 48,1 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 11,0 тис. домогосподарствам, у сільський місцевості – 37,1 тис.

Середній розмір призначеної у листопаді 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3046,6 грн (у жовтні 2018р. – 2968,9 грн).

У січні–листопаді 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 163985,9 тис.грн.


 

Населені пункти та житло

У листопаді 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 344,6 млн.грн (43,4% сум, нарахованих за цей період).

На кінець листопада 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 2092,5 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 568,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 252,1 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 131,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 41,8 млн.грн, за постачання електричної енергії – 402,4 млн.грн.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–грудні 2018р. обліковано 33,0 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 43,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 63,4% становили злочини проти власності, 6,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 5,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,0% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,1% – злочини проти правосуддя, 2,1% – злочини проти громадської безпеки, 1,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,0% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–грудні 2018р. обліковано 156 умисних тяжких тілесних ушкодження, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 119, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 10. Кількість випадків крадіжок становила 15726, шахрайства – 1855, грабежів – 1775, хабарництва – 246 та випадків розбоїв – 290.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 55 осіб, які вчинили злочини у складі 12 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 12 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–грудні 2018р. становила 23,2 тис. осіб, із числа яких 8618 – жінки, 1090 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 235 – неповнолітні та 126 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (77,0%) – від крадіжок, грабежів та шахрайства, серед яких 30,3% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 686 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 407 осіб, із числа яких 43,5% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод пов’язаних зі злочинами, 21,9% було умисно вбито, 12,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 5346, з них жінки – 687, неповнолітні – 265. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 63,4% мали незняту або непогашену судимість, 11,2% вчинили злочин у групі, 6,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 79,8%, безробітних – 3,2%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив 69047,4 млн.грн, що в порівняних цінах на 3,2% більше обсягу 2017р.

У грудні п.р. порівняно з груднем 2017р. оборот зріс на 5,3%, проти листопада 2018р. – на 18,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2018р. становив 52993,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,9% більше від обсягу 2017р. У грудні п.р. роздрібний товарооборот становив 5503,3 млн.грн і в порівняних цінах проти грудня 2017р. зріс на 6,0%, проти листопада 2018р. – на 18,2%.

 

Сільське господарство

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції у 2018р. порівняно з 2017р. становив 100,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 100,0%, господарствах населення – 101,3%. Індекс продукції рослинництва становив 102,1%, продукції тваринництва – 92,2%.

За попередніми підсумками, у господарствах усіх категорій у 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 64,2 тис.т (у порівнянні з 2017р. на 4,8% менше), молока – 335,2 тис.т (менше на 3,8%), яєць – 251,8 млн.шт (менше на 17,7%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 83,2%, 90,2% та 94,4%.

За попередніми даними, на 1 січня 2019р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 154,8 тис. голів (на 6,4% менше, ніж на 1 січня 2018р.), у тому числі корів – 93,3 тис. голів (на 1,2% менше), свиней – 173,0 тис. голів (на 27,8% менше), овець та кіз – 318,8 тис. голів (на 7,4% менше), птиці свійської – 3,2 млн. голів (на 23,5% менше). У господарствах населення утримувалось 85,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,6%; свиней – 62,9%, овець і кіз – 86,3%, птиці всіх видів – 95,7%.

 

Промисловість

У 2018р. порівняно з 2017р. індекс промислової продукції становив 91,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2018р. проти 2017р. випуск продукції скоротився на 10,0 %, у тому числі у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 15,0%, готових кормів для тварин – на 14,9%, олії та тваринних жирів – на 13,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,7%, напоїв – на 5,3%. Разом із цим одержано приріст продукції у виробництві молочних продуктів (22,6%), інших харчових продуктів (19,7%), переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (13,3%), переробленні та консервуванні фруктів і овочів (2,7%), виробництві м’яса та м’ясних продуктів (0,3%).

У 2018р. вироблено 366 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 54т яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин необвалених, 4,3 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 59,4 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 18,2 млн.л соку томатного, 12,3 млн.л соку яблучного, 1,3 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 866,2 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 5,3 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 2,2 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 631 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 1003 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 63,0 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 67,2 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 884,3 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 92,9%, у тому числі: у текстильному виробництві – 103,8%, виробництві одягу – 97,6%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 85,6%. У 2018р. вироблено 111,1 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 54,4 тис. жіночих та дівчачих пальт та плащів, 33,7 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 8,8 тис. жіночих та дівчачих суконь (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 99,4%.

У 2018р. проти 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 82,7%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 97,5%. У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 6,8%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 4,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 101,1%.

 

Будівництво

У 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 15276,2 млн.грн.

Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 2 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з 2017р. становив 109,8%.

Будівництво будівель зменшилось на 5,7%, у тому числі житлових – на 16,4%. Разом з тим спостерігалося збільшення обсягів будівництва нежитлових будівель – на 27,5%, будівництва інженерних споруд – на 18,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 79,4% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 15,1% та 5,5% відповідно.

 

Транспорт

У 2018р. підприємствами транспорту перевезено 41,1 млн.т вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2017р. Вантажооборот зменшився на 3,2% і становив 63,2 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з 2017р. зменшилося. Зокрема, відправлення нафти і нафтопродуктів скоротилося на 32,3%, цементу – на 14,8%, зерна і продуктів перемолу – на 12,8%, будівельних матеріалів – на 9,7%, чорних металів – на 8,9%, залізної і марганцевої руди – на 8,0%, лісових вантажів – на 3,6%. Разом з цим відправлення коксу збільшилося на 46,7%, хімічних та мінеральних добрив – на 38,2%, кам’яного вугілля – на 14,5%, брухту чорних металів – на 4,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у 2018р. перевезено 8,1 млн.т вантажів, що на 9,0% більше, ніж у 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 2213,9 млн.ткм, який збільшився на 13,4% порівняно з 2017р.

У 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 295,6 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 11440,9 млн.пас.км, що відповідно на 0,7% та на 0,4% менше від обсягів 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 106,6 млн пасажирів, що на 14,4% менше, ніж у 2017р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 2,1%. Міським електротранспортом перевезено на 10,3% більше пасажирів, ніж у 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 1601,3 млн.дол. США, імпорт – 1431,9 млн.дол.2. Порівняно з січнем–листопадом 2017р. експорт зменшився на 1,6% (на 26,7 млн.дол.), імпорт – збільшився на 8,2%2 (на 108,3 млн.дол.).  Позитивне сальдо становило 169,42 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. також позитивне – 304,4 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2017р. збільшилась частка готових харчових продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка насіння і плодів олійних рослин, продуктів неорганічної хімії, чорних металів.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 383,8 млн.дол. або 24,0% від загального обсягу експорту (у січні–листопаді 2017р. – 411,8 млн.дол. або 25,3%) та зменшився проти січня–листопада 2017р. на 28,0 млн.дол., або 6,8%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили: продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 71,4% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 9,5%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 7,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Польщі, Італії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Болгарії, Бельгії, Естонії, Румунії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Індії, Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Молдови, Ліберії Саудівської Аравії, Індонезії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Австралії – у 9,3 раза, Ліберії – у 7,9 раза, Болгарії, Мексики та Філіппін – у 3,5 раза, Алжиру – у 2,8 раза, Ємену – у 2,3 раза, Лівії – у 2,0 раза, Латвії – на 98,8%, Ірландії – на 96,5%, Сербії – на 95,3%, Швейцарії – на 89,5%, Узбекистану – на 89,0%, Польщі – на 81,0%, Марокко – на 74,4%, Бразилії – на 70,1%, Чілі та Еквадору – на 64,9%, Китаю – на 62,9%, Великої Британії – на 54,6%, Білорусії – на 32,1%, зменшився до Італії – на 29,5%, Словаччини – на 26,7%, Єгипту – на 24,9%, Кореї – на 20,5%, Індії – на 16,3%, Іспанії – на 15,7%, Молдови – 13,2%, Російської Федерації – на 10,6%, Туреччини – на 10,0%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка недорогоцінних металів та виробів з них, взуття, засобів наземного транспорту, крім залізничного, готових харчових продуктів, пластмас, полімерних матеріалів, Зменшилась частка мінеральних продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 337,0 млн.дол., або 23,5% від загального обсягу (у січні–листопаді 2017р. – відповідно 375,8 млн.дол. та 28,4%), та зменшився проти відповідного періоду 2017р. на 38,8 млн.дол., або 10,3%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 25,7%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 12,7%, готові харчові продукти – 9,0%, мінеральні продукти – 8,9%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 8,5%, пластмаси, полімерні матеріали – 8,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Франції, Литви, Бельгії, Угорщини, Великої Британії, Чехії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Індонезії, Російської Федерації, Білорусії.

Порівняно із січнем–листопадом 2017р. імпорт товарів збільшився з Туркменістану – у 19,3 раза, Алжиру – у 6,9 раза, Кіпру – у 3,2 раза, Азербайджану – у 3,1 раза, Грузії – у 2,5 раза, Бразилії та Вірменія – у 2,3 раза, Канади – у 2,2 раза, Австралії – у 2,1 раза, Молдови – на 73,2%, Малайзії – на 70,9%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 64,2%, Ірану – на 46,7%, Казахстану – на 42,0%, Єгипту – на 35,4%. Зменшився з Угорщини – на 49,9%, Гонконгу – на 49,5%, Швейцарії – на 39,5%, Литви – на 35,6%, Еквадору – на 27,8%, Німеччини – на 14,5%, Російської Федерації – на 14,3%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2018р. становив 109,3% (по Україні – 109,8%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,3%. Серед продуктів харчування найбільше (на 24,2%) подорожчали овочі, зокрема, ріпчаста цибуля підвищилась у ціні в 3,2 раза, білокачанна капуста – в 2,0 раза, буряк – в 1,8 раза, морква – в 1,7 раза, картопля – на 18,6% проте, огірки та помідори стали дешевше на 19,0% та 14,9% відповідно. Крім цього, на 16,6% зросли ціни на хліб і хлібопродукти, що в значній мірі обумовлено суттєвим (на 26,9%) подорожчанням хліба. Приріст цін на м’ясо та м’ясопродукти становив 9,8%, рибу та продукти з риби – 6,6%. При загальному підвищенні цін на молоко, сир та яйця на 3,7%, сир і м’який сир (творог) подорожчав на 10,0%, кисломолочна продукція – на 8,3%, сметана – на 7,3%, а ціни на яйця знизились на 11,6%. Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби стали дорожче на 1,3%, у т.ч. морозиво – на 17,0%, джеми, повидло, мед – на 12,7%, при цьому цукор, навпаки, подешевшав на 10,8%. Олія та жири підвищились у ціні на 0,7%. Поряд з цим, спостерігалось значне (на 29,9%) зниження цін на фрукти, яке спричинено відчутним здешевленням яблук (на 55,9%). Цитрусові та банани стали дешевше на 11,0% та 10,7% відповідно.

На 17,5% зросли ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, а саме: на 21,8% – на тютюнові вироби та на 12,6% – алкогольні напої.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) зросли на 7,7%, що відбулось в основному, у результаті підвищення тарифів на каналізацію на 42,4%, водопостачання – на 25,1% та природний газ – на 22,9%.

У сфері охорони здоров’я підвищення цін на 9,1%, пов’язане головним чином, з подорожчанням послуг лікарень (на 26,3%) та амбулаторних послуг (на 13,7%).

На 14,1% зросли ціни на транспорт, перш за все, за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 38,1%.

Послуги освіти стали дорожче на 11,4%, що зумовлено в основному, підвищенням плати за навчання в середніх та вищих навчальних закладах на 18,6% та 13,6% відповідно.

_________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.