Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

у 2017 РОЦІ1

 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 2382585 осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3931 особу.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 76 живонароджених.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–листопаді 2017р. становила 425,1 тис. осіб, що на 1,1% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2017р. становила 13,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 81,3%.

Із загальної кількості безробітних 49,1% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з листопадом 2017р. збільшився на 0,2 в.п. і на кінець грудня 2017р. становив 0,9% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,7% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у грудні 2017р., становила 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2275 грн, що дорівнює 71,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2017р. порівняно з листопадом зменшилася на 11,9% і на кінець місяця становила 2956 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області збільшилось з 3 осіб на кінець листопада 2017р. до 5 осіб на кінець грудня 2017р.

Доходи населення

У січні–листопаді 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6383 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 37,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; наданні інших видів послуг; водопостачанні; каналізації, поводженню з відходами; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, будівництві, і не перевищував 79,9% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. становив 101,4%, з листопадом 2016р. – 120,6%, у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 117,3%.

У листопаді 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 4,4% і на 1 грудня 2017р. становила
50090 тис.грн.

На 1 грудня 2017р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (62,9% загальної суми боргу), будівництво (14,3%) та операції з нерухомим майном (9,0%). При цьому, значна сума боргу по заробітній платі спостерігалась на підприємствах м.Одеса (93,0%), а серед міст та районів області у Ренійському районі (3,7%).

На 1 грудня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 644 працівника економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 16572 грн, що у 2,4 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2017р.

Соціальний захист

У січні–листопаді 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 288,8 тис. домогосподарств (113,8% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися, враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях - 192,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 96,5 тис.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2017р. становила 118616,3 тис.грн (у січні–жовтні – 110072,5 тис.грн), з неї у міських поселеннях 80889,2 тис.грн, у сільській місцевості – 37727,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у листопаді 2017р. становив 423,0  грн (у жовтні – 244,4 грн).

Крім того, у січні–листопаді 2017р. 63067 домогосподарствам (92,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 13443 домогосподарствам, у сільський місцевості – 49624.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017р. становив 3293,9 грн (у жовтні – 3115,2 грн).

У січні–листопаді 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 124616,2 тис.грн (у січні–жовтні – 113315,2 тис.грн).

У січні–листопаді 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4618,4 млн.грн (92,2% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець листопада 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1354,7 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 496,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 207,3 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 97,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,8 млн.грн, з оплати електроенергії – 362,9 млн.грн.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом 2017р. обліковано 32,6 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 54,0% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 64,8% становили злочини проти власності, 7,0% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 5,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,1% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,0% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,0% – злочини у сфері господарської діяльності, 0,9% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

У 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 153, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 124, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 33.

Кількість випадків крадіжок становила 14838, грабежів – 2679, шахрайств – 1941,  розбоїв – 428, хабарництва – 247.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 53 особи, які скоїли злочин у складі 10 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 10 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2017р. становила 24,2 тис. осіб, із числа яких 9,2 тис. – жінки, 1334 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 272 – неповнолітніх та 152 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,6%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (40,7%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 882 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 433 особи, із числа яких 24,0% було умисно вбито, 45,7% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 7,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 5529, з них жінки – 631, неповнолітні – 333. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 66,4% мали незняту або непогашену судимість, 13,4% вчинили злочин у групі, 6,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,5%, безробітних – 4,7%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі у 2017р. становив 62961,7 млн.грн, що на 14,1% більше обсягу 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. становив 47879,6 млн.грн і збільшився проти 2016р. на 12,2%, у грудні 2017р. проти листопада 2017р. – збільшився на 20,1%.

Сільське господарство

За попередніми підсумками, у господарствах усіх категорій загальний валовий збір зернових та зернобобових культур у 2017р. становив 42396,1 тис.ц, що менше на 3,7%, ніж у 2016р.

У структурі виробництва зернових культур у 2017р. переважають: пшениця (48,0%), ячмінь (29,9%) та кукурудза (11,9%).

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 30898,1 тис.ц зерна (72,9% загального валового збору), господарствами населення – 11498,0 тис.ц (27,1%).

Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 7705,4 тис.ц соняшнику (85,4% загального обсягу), що на 10,1% менше при середній урожайності 21,3 ц з 1 га (у 2016р. – 22,8 ц).

Виробництво ріпаку озимого (2587,0 тис.ц) збільшилося порівняно з 2016р. в 3,5 раза, що зумовлено збільшенням зібраних площ в 3,0 раза та врожайності на 16,3%.

Загальне виробництво картоплі (3930,1 тис.ц) зменшилося порівняно з 2016р. на 27,4%, що зумовлено зниженням урожайності на 25,0%. Овочів зібрано (2876,5 тис.ц) менше на 17,5%, ніж торік за рахунок скорочення зібраних площ (на 9,0%) та зниження врожайності (на 9,3%).

Обсяг виробництва плодоягідної продукції (901,2 тис.ц) збільшився порівняно з 2016р. на 5,9% за рахунок підвищення урожайності на 8,2%. Виробництво винограду (2480,2 тис.ц) збільшилося на 7,3% за рахунок підвищення урожайності на 16,7%.

Господарствами населення у 2017р. вирощено 99,4% загального врожаю картоплі, 94,4% плодів і ягід, 80,3% овочів, 40,5% винограду та 14,6% соняшнику.

За попередніми підсумками, у господарствах усіх категорій у 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 67,4 тис.т (на 3,5% менше, ніж у 2016р.), молока – 348,6 тис.т (менше на 4,0%), яєць – 305,3 млн.шт (менше на 5,3%), вовни – 1002,0 т (на 6,9 % менше).

За розрахунками, на 1 січня 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 165,5 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у тому числі корів – 94,4 тис. голів (на 1,6% менше), свиней – 239,9 тис. голів (на 17,2% менше), овець та кіз – 344,0 тис. голів (на 2,2% менше), птиці свійської – 4,2 млн. голів (на 5,9% менше).

Промисловість

У 2017р. порівняно з 2016р. індекс промислової продукції становив 111,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 114,0%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 20,4%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 36,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 15,6%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 15,2%, у виробництві молочних продуктів – на 6,4%, інших харчових продуктів – на 5,3%. Однак, обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин зменшилися на 25,0%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,0%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,0%, у виробництві напоїв – на 6,9%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 5,4%.

У 2017р. вироблено 492 т м’яса свиней свіжого чи охолодженого, 4,1 тис.т ковбасних виробів, 61,4 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 6,7 тис. т овочей консервованих натуральних, 1014,1 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 5,1 тис.т молока рідкого обробленого, 1,2 тис. т масла вершкового, 622 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 92,7 тис.т борошна, 54,1 тис.т круп, 70,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 6,0 тис.т виробів здобних, 1255,3 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 3169,7 тис.дал вина виноградного, 3057,5 тис.дал напоїв безалкогольних, 1423,8 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 107,2%, у тому числі: у текстильному виробництві – 135,7%, у виробництві одягу – 95,5%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 115,8%. За підсумками 2017р. вироблено 159,1 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 87,3%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 90,4%, у виробництві паперу та паперових виробів – 83,4%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 87,9%.

У 2017р. проти 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 65,1%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 36,8%, фарб, лаків і подібної продукції – 120,0%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 108,0%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 115,1%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 120,0%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 106,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 12,7%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 106,0%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 3,7%.

Будівництво

У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 10400,3 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 2 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з 2016р. становив 138,4%. Будівництво будівель збільшилось на 35,9%, у тому числі житлових – на 42,8%, нежитлових – на 18,9%, будівництво інженерних споруд збільшилось на 39,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 77,7% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 11,7% та 10,6% відповідно.

Транспорт

У 2017р. підприємствами транспорту перевезено 41,6 млн.т вантажів, що на 5,1% більше, ніж у 2016р. Вантажооборот збільшився на 5,7% і становив 65,3 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 32,4 млн.т вантажів, що на 3,4% більше, ніж у 2016р. Відправлення брухту чорних металів збільшилося на 32,8%, кам’яного вугілля – на 32,7%, залізної та марганцевої руди – на 18,6%, чорних металів – на 16,2%, будівельних матеріалів – на 9,5%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 25,9%, нафти і нафтопродуктів – на 32,0%, цементу – на 15,1%, лісових вантажів – на 8,6%, зерна і продуктів перемолу – на 2,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у 2017р. перевезено 7,4 млн.т вантажів, що на 22,9% більше, ніж у 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 1952,0 млн.ткм, який збільшився на 19,0% порівняно з 2016р.

Водним транспортом у 2017р. перевезено 1,8 млн.т вантажів, що на 20,3% менше, ніж у 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 20,0% від обсягів 2016р.

У 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 297,8 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 11,5 млрд.пас.км, що відповідно на 5,8% та на 1,8% менше від обсягів 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 124,5 млн. пасажирів, що на 8,2% менше, ніж у 2016р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 2,6%. Міським електротранспортом перевезено на 4,1% менше пасажирів, ніж у 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–листопаді 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1660,4 млн.дол. та 1330,4 млн.дол. США² відповідно і, у порівнянні з січнем–листопадом 2016р. експорт та імпорт збільшився на 22,5% та 20,1%² відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 330,0 млн.дол. США². Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 166 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 413,2 млн.дол. або 24,9% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно із січнем–листопадом 2016р. на 19,6% (у січні–листопаді 2016р. – 345,4 млн.дол. або 25,5%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Польщі, Румунії. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Йорданії, Таджикистану, Катару, Бразилії.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 377,8 млн.дол. або 28,4% від загального обсягу та збільшився проти січня–листопада 2016р. на 21,3% (у січні–листопаді 2016р. – 311,6 млн.дол. або 28,1%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Угорщини, Іспанії, Литви. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Гонконгу, Тунісу, Південної Африки, Таджикистану, Латвії. Одночасно зменшились поставки товарів з Бразилії, Греції, Пакистану.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічні та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2017р. становив 114,6% (по Україні – 113,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 18,6%. Значно (в 1,9 раза та 1,5 раза) підвищились у ціні сало та яблука. Крім цього, на 40,2–19,9% зросли ціни на свіжі, охолоджені, заморожені свинину та м’ясо свійської птиці, сметану, свіжу, охолоджену, заморожену яловичину і телятину, яйця, молоко, цитрусові, хліб, рис. При загальному підвищенні цін на овочі на 19,8%, морква подорожчала на 43,1%, буряк – на 38,7%, огірки – на 33,3%, помідори – на 24,2%. Поряд з цим, на 6,8% подешевшали продукти переробки зернових за рахунок суттєвого (на 25,8%) зниження цін на гречані крупи. Крім цього, на 6,2% подешевшав цукор.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожче на 22,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 37,0%, алкогольні напої – на 13,4%.

Ціни (тарифи) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива зросли на 13,4%, що відбулось, в основному, за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій в 1,8 раза, холодну воду – на 28,8%, електроенергію – на 28,1% та каналізацію – на 23,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 7,9%, у значній мірі спричинено подорожчанням послуг лікарень на 19,5% та амбулаторних послуг – на 17,7%.

Приріст цін у сфері транспорту становив 13,1%, у т.ч. на інші послуги, пов’язані з обслуговуванням власних транспортних засобів – 33,2%, на паливо та мастила – 19,7%.

На 12,2% подорожчали послуги освіти, головним чином у результаті підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 41,4% та отримання середньої освіти – на 30,2%.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.