Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2018 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 2380,4 тис.осіб. Упродовж січня–жовтня 2018р. чисельність наявного населення області зменшилась на 2691 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення населення – 7935 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 5244 особи.

Зайнятість та безробіття

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018р. становила 11,1 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 76,0%. Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець листопада 2018р. становив 0,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,3%, у міських поселеннях – 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у листопаді 2018р. становила 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2870 грн, що дорівнює 77,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем п.р. зменшилася на 18,3% і на кінець місяця становила 4384 одиниці.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець листопада 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (20,3% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по Одеській області порівняно з жовтнем збільшилось на 1 особу і на кінець листопада 2018р. дорівнювало 3 особи.

Оплата праці та соціально-трудові відносини

У січні–жовтні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7851 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 23,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, операції з нерухомим майном, а серед промислових видів діяльності – виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво електричного устатковання, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, виробництві машин і устатковання, н.в.і.у., виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, а також охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги і не перевищував 72,2% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 111,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–жовтня 2018р. збільшилась на 9,6% або на 4640 тис.грн, і на 1 листопада п.р. становила 53090 тис.грн, що дорівнює 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 67,5%, або на 6093 тис.грн, і на 1 листопада п.р. становила 15125 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності (на 4382 тис.грн). Найбільше зростання відбулося у Ренійському районі (на 4081 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 листопада 2018р. становила 691 особу, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 21889 грн, що у 2,7 раза перевищує середню заробітну плату за жовтень 2018р.

Соціальний захист

У січні–жовтні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 130,0 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 78,6 тис., у сільській місцевості - 51,4 тис. домогосподарств. 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–жовтні 2018р. становила 38318,4 тис.грн, з неї у міських поселеннях ‑ 20081,0 тис.грн, у сільській місцевості – 18237,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні п.р. становив 168,2 грн (у вересні 2018р. – 104,0 грн).

Крім того, у січні–жовтні 2018р. 45,8 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 10,6 тис. домогосподарствам, у сільський місцевості – 35,2 тис.

Середній розмір призначеної у жовтні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2968,9 грн (у вересні 2018р. – 3134,8 грн).

У січні–жовтні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 154835,6 тис.грн.

Населені пункти та житло

У жовтні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 315,5 млн.грн (114,1% сум, нарахованих за цей період).

На кінець жовтня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 1817,6 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 400,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 248,4 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 129,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 38,4 млн.грн, , за постачання електричної енергії – 342,0 млн.грн.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–листопада 2018р. обліковано 31,8 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 42,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62,5% становили злочини проти власності, 6,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 6,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,2% – злочини проти правосуддя, 2,1% – злочини проти громадської безпеки, 1,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,0% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–листопаді 2018р. обліковано 144 умисних тяжких тілесних ушкодження, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 106, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 10. Кількість випадків крадіжок становила 14683, шахрайства – 1969, грабежів – 1672, хабарництва – 245 та випадків розбоїв – 277.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 52 особи, які вчинили злочини у складі 12 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 12 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2018р. становила 22,1 тис. осіб, із числа яких 8184 – жінки, 1047 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 224 – неповнолітні та 137 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (76,3%) – від крадіжок, грабежів та шахрайства, серед яких 39,0% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 663 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 390 осіб, із числа яких 43,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод пов’язаних зі злочинами, 20,8% було умисно вбито, 11,0% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 4816, з них жінки – 627, неповнолітні – 234. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,9% мали незняту або непогашену судимість, 11,0% вчинили злочин у групі, 6,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 79,5%, безробітних – 3,4%.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за січень–вересень 2018р. є позитивним і становить 3648,6 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 4197,2 млн.грн прибутку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 67,7%, отримано 7251,2 млн.грн прибутку, що на 10,9% менше, ніж у січні–вересні 2017р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 1,7 в.п. і становила 32,3%. У січні–вересні підприємствами допущено 3602,6 млн.грн збитку, що на 8,6% менше, ніж у січні–вересні 2017р.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (60,0%); надання інших видів послуг (50,0%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (48,9%); операції з нерухомим майном (40,0%); діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (35,1%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2018р. становив 61876,9 млн.грн, що в порівняних цінах на 3,0% більше обсягу січня–листопада 2017р.

У листопаді п.р. порівняно з листопадом 2017р. оборот зріс на 5,7%, проти жовтня 2018р. – на 0,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2018р. становив 47489,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,7% більше від обсягу січня–листопада 2017р. У листопаді п.р. роздрібний товарооборот становив 4632,4 млн.грн і в порівняних цінах проти листопада 2017р. зріс на 5,7%, проти жовтня 2018р. – на 0,3%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 101,0%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 100,6%, господарствах населення – 101,5%. Індекс продукції рослинництва становив 102,5%, продукції тваринництва – 92,2%.

Під урожай 2019р. культур озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) у господарствах усіх категорій посіяно на площі 1017,4 тис.га, що на 8,9% більше, ніж під урожай 2018р., у т.ч. культури зернові на зерно – 805,8 тис.га (на 3,5% більше), ріпаку на зерно – 209,9 тис.га (на 36,3% більше).

Загальні площі посіву культур озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2019р. порівняно з минулим роком збільшено сільськогосподарськими підприємствами 22 районів, у тому числі в Миколаївському – на 51,2%, Любашівському – на 44,0%, Овідіопольському – на 21,8%, Ананьївському – на 17,8% та Біляївському на 16,6%.

Оранка на зяб у сільськогосподарських підприємствах проведена на площі 363,1 тис.га, що на 97,5 тис.га (на 21,2%) менше, ніж торік; чорних парів виорано 17,4 тис.га (на 22,4% менше минулорічного).

У господарствах усіх категорій у січні–листопаді 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 54,0 тис.т (у порівнянні з січнем–листопадом 2017р. на 3,1% менше), молока – 315,2 тис.т (менше на 3,7%), яєць – 239,5 млн.шт (менше на 17,5%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 81,3%, 90,3% та 94,8%.

За розрахунками, на 1 грудня 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 164,1 тис. голів (на 7,5% менше, ніж на 1 грудня 2017р.), у тому числі корів – 94,1 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 194,8 тис. голів (на 29,0% менше), овець та кіз – 319,2 тис. голів (на 7,6% менше), птиці свійської – 3,4 млн. голів (на 22,2% менше). У господарствах населення утримувалось 86,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,6%; свиней – 66,7%, овець і кіз – 85,8%, птиці всіх видів – 95,8%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. на 19,1% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 19,3%, продукції тваринництва – на 15,0%.

На 1 грудня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1930,0 тис.т зерна (на 1,4% більше проти 1 грудня 2017р.), у тому числі 839,9 тис.т пшениці, 804,8 тис.т кукурудзи на зерно, 204,4 тис.т ячменю та 0,5 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 552,6 тис.т (на 4,8% більше, ніж на 1 грудня 2017р.)

Промисловість

У січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. індекс промислової продукції становив 91,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–листопаді 2018р. проти січня–листопада 2017р. випуск продукції скоротився на 9,6%, у тому числі у виробництві готових кормів для тварин – на 18,5%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 15,4%, олії та тваринних жирів – на 13,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,6%, напоїв – на 2,0%. Разом із цим одержано приріст продукції у виробництві молочних продуктів (26,2%), інших харчових продуктів (18,3%), переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (14,9%), переробленні та консервуванні фруктів і овочів (3,1%), виробництві м’яса та м’ясних продуктів (2,1%).

У січні–листопаді 2018р. вироблено 344 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 3,9 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 53,9 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 16,0 млн.л соку томатного, 11,2 млн.л соку яблучного, 1,3 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 772,4 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 4,9 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 2,1 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 582 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 894 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 58,2 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 61,5 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 738,8 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,3%, у тому числі: у текстильному виробництві – 106,0%, виробництві одягу – 99,7%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 86,2%. У січні–листопаді 2018р. вироблено 101,4 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 50,8 тис. жіночих та дівчачих пальт та плащів, 31,0 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 8,1 тис. жіночих та дівчачих суконь (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 99,5%.

У січні–листопаді 2018р. проти січня–листопада 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 84,9%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,9%. У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 7,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 2,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 100,0%.

Будівництво

У січні–листопаді 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 12942,6 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 2 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 117,6%.

Будівництво будівель зменшилось на 5,2%, у тому числі житлових – на 14,4%. Разом з тим спостерігалося збільшення обсягів будівництва нежитлових будівель – на 25,6%, будівництва інженерних споруд – на 32,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 79,9% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 14,0% та 6,1% відповідно.

Транспорт

У січні–листопаді 2018р. підприємствами транспорту перевезено 37,8 млн.т вантажів, що на 0,5% менше, ніж у січні–листопаді 2017р. Вантажооборот зменшився на 2,9% і становив 57,7 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–листопадом 2017р. зменшилося. Зокрема, відправлення нафти і нафтопродуктів скоротилося на 38,6%, зерна і продуктів перемолу – на 15,9%, цементу – на 15,0%, чорних металів – на 12,5%, будівельних матеріалів – на 7,4%, залізної і марганцевої руди – на 6,5%, лісових вантажів – на 0,8%. Разом з цим відправлення коксу збільшилося на 38,2%, хімічних та мінеральних добрив – на 35,1%, кам’яного вугілля – на 16,9%, брухту чорних металів – на 5,9%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2018р. перевезено 7,4 млн.т вантажів, що на 11,3% більше, ніж у січні–листопаді 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 2019,2 млн.ткм, який збільшився на 14,5% порівняно з січнем–листопадом 2017р.

У січні–листопаді 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 271,1 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 10679,3 млн.пас.км, що відповідно на 0,7% менше та на 1,2% більше від обсягів січня–листопада 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 97,5 млн пасажирів, що на 14,4% менше, ніж у січні–листопаді 2017р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 1,4%. Міським електротранспортом перевезено на 10,2% більше пасажирів, ніж у січні–листопаді 2017р.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–жовтні 2018р. експорт товарів становив 1362,2 млн.дол. США, імпорт – 1264,5 млн.дол². Порівняно з січнем–жовтнем 2017р. експорт зменшився на 4,7% (на 67,8 млн.дол.), імпорт – збільшився на 7,1%² (на 83,5 млн.дол). Позитивне сальдо становило 97,7² млн.дол (у січні–жовтні 2017р. також позитивне – 249,0 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2017р. збільшилась частка готових харчових продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, виробів з чорних металів. Натомість зменшилась частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, продуктів неорганічної хімії, чорних металів.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 327,8 млн.дол або 24,1% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2017р. – 359,0 млн.дол або 25,1%) та зменшився проти січня–жовтня 2017р. на 31,2 млн.дол, або 8,7%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 69,1% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 10,3%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 7,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Польщі, Італії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Болгарії, Бельгії, Естонії, Румунії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Індії, Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Молдови, Саудівської Аравії, Ліберії та Індонезії.

Серед найбільших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Ліберії – у 5,8 раза, Філіппін – у 3,6 раза, Польщі – на 78,7%, Китаю – на 62,9%, Індонезії – на 12,5%, зменшився до Індії – на 26,7%, Іспанії – на 20,6%, Туреччини – на 7,5%, Російської Федерації – на 6,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка недорогоцінних металів та виробів з них, пластмас, полімерних матеріалів, готових харчових продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, взуття. Зменшилась частка мінеральних продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, жирів та олій тваринного або рослинного походження.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 327,8 млн.дол, або 24,1% від загального обсягу (у січні–жовтні 2017р. – відповідно 359,0 млн.дол та 25,1%), та зменшився проти відповідного періоду 2017р. на 31,2 млн.дол, або 8,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 25,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 12,4%, мінеральні продукти та готові харчові продукти – по 8,9%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 7,8%, пластмаси, полімерні матеріали – 7,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Франції, Литви, Угорщини, Бельгії, Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Індонезії, Російської Федерації та Німеччини.

Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. імпорт товарів збільшився з Молдови – на 61,7%, Казахстану – на 52,0%, Єгипту – на 37,9%, Італії – на 27,2%, Туреччини – на 21,8%, Китаю – на 18,4%, США – на 14,0%. Зменшився з Угорщини – на 49,8%, Литви – на 39,9%, Еквадору – на 30,7%, Німеччини – на 12,9%, Російської Федерації – на 10,0%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2018р. становив 108,2% (по Україні – 108,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожче на 4,5%. Серед продуктів харчування значно (на 15,1%) зросли ціни на хліб і хлібопродукти, головним чином, за рахунок підвищення цін на хліб (на 25,3%). При загальному зростанні цін на овочі на 10,9%, ріпчаста цибуля подорожчала в 2,5 раза, білокачанна капуста – в 1,7 раза, морква – в 1,6 раза, а огірки, навпаки, подешевшали на 34,4 %, помідори – на 31,6%. Підвищення цін на рибу і продукти з риби та м’ясо і м’ясопродукти було майже на одному рівні і становило 8,9% та 8,8% відповідно. Ціни на молоко, сир та яйця зросли на 2,6%, у т.ч. на сир і м’який сир (творог) – на 8,6%, сметану – на 4,8%. Приріст цін за групою цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби становив 1,4%. Водночас, зафіксовано зниження цін на фрукти, яке становило 29,0%, зокрема, на яблука – 54,5%. Ціни на олію та жири знизились на 0,7%, у т. ч. сало подешевшало на 16,0%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожче на 16,6%, з них тютюнові вироби – на 20,2%, алкогольні напої – на 12,3%.

Загальний рівень цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива підвищився на 7,2%, що в основному обумовлено зростанням тарифів на каналізацію на 38,9%, природний газ – на 22,9% та водопостачання – на 21,9%.

Ціни в сфері охорони здоров’я зросли на 8,0%, у т.ч. на послуги лікарень – на 19,5% та амбулаторні послуги – на 12,9%.

Підвищення цін на транспорт на 11,9%, перш за все, пов’язано з подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 16,6% та палива і мастил – на 15,4%.

Послуги освіти подорожчали на 10,9%, зокрема, плата за навчання у вищих та середніх навчальних закладах підвищилась на 13,6% та 12,7% відповідно.

_________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.