Архів: 2013|2012|2011|2010|2009|2008

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2013 РОКУ

(повідомлення для ЗМІ)

Промисловість

У січні–листопаді 2013р. проти січня–листопада 2012р. обсяг промислового виробництва в регіоні зменшився на 0,1% (у січні–листопаді 2012р. проти січня–листопада 2011р. спад становив 3,1%). У листопаді 2013р. проти жовтня 2013р. відбулося зменшення виробництва на 6,6%, а проти листопада 2012р. ‑ на 1,8%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–листопаді 2013р. проти січня–листопада 2012р. обсяг випуску продукції зменшився на 12,3% (у листопаді 2013р. проти жовтня 2013р. зменшився на 1,7%, а проти листопада 2012р. – на 12,3%). Скоротилось виробництво свіжого чи охолодженого м’яса свиней на 32,5%, обробленого рідкого молока – на 27,2%, жирних сирів – на 22,2%, ферментованого чи сквашеного йогурту та іншого молока та вершків – на 8,5%. Водночас, зросло виробництво готових та консервованих продуктів з м’яса чи субпродуктів в 1,6 раза, свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби – на 45,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів спостерігався приріст у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 0,5%, за рахунок виробництва взуття.

У січні–листопаді 2013р. проти відповідного періоду 2012р. спостерігалося збільшення обсягів у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 24,2%, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11,3%. Однак, зменшились обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування на 12,5%, машинобудуванні – на 7,9%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності – на 6,2%.

Сільське господарство

Обсяги продукції сільського господарства за оперативними даними за січень–листопад 2013р. (в постійних цінах 2010р.) проти січня–листопада 2012р. збільшились на 40,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 74,3%, у господарствах населення – на 14,9%.

Рослинництво. Під урожай 2014р. озимі культури на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) у господарствах усіх категорій посіяно на площі 964,1 тис.га, що на 6,3% більше, ніж під урожай 2013р., у т.ч. зернових культур на зерно – 829,1 тис.га (на 5,2% більше), ріпаку на зерно – 131,5 тис.га (на 14,6% більше).

У структурі площ зернових озимих на зерно частка озимої пшениці становить 63,0% (у структурі площ під урожай 2013р. – 63,8%), ячменю озимого – 36,9% (36,0%), жита озимого – 0,1% (0,2%).

Загальні площі посіву озимих культур на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2014р. порівняно з попереднім роком збільшено сільськогосподарськими підприємствами 18 районів, з них найзначніше – у Комінтернівському (на 61,4%), Миколаївському та Ренійському (на 21,0%), Березівському (на 13,8%), Овідіопольському (на 12,3%) та Ізмаїльському (на 12,1%) районах.

Оранка на зяб у сільськогосподарських підприємствах проведена на площі 419,0 тис.га, що на 15,8 тис.га (на 3,6%) менше, ніж торік; чорних парів виорано 28,2 тис.га (на 14,3% менше минулорічного).

Тваринництво. За січень–листопад 2013р. обсяг виробництва тваринницької продукції проти січня–листопада 2012р. збільшився на 3,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 10,6%, у господарствах населення – на 2,8 %.

Порівняно з січнем–листопадом 2012р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) збільшились на 1,7%, виробництва молока – на 0,9%, виробництва яєць ‑ на 0,8%.

Господарства населення порівняно з січнем–листопадом 2012р. збільшили виробництво м’яса на 2,9%, молока – на 2,0%, яєць – на 1,1%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2013р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. зріс на 22,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 23,9%, тваринництва – на 7,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 94,2%, тваринництва – 5,8% (у січні–листопаді 2012р. відповідно 93,3% та 6,7%).

Станом на 1 грудня 2013р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур та в сільгосппідприємствах (крім малих) було в наявності 1664,0 тис.т зерна (на 42,6% більше проти 1 грудня 2012р.), у т.ч. 690,0 тис.т кукурудзи (у 3,8 раза більше), 617,5 тис.т пшениці (на 56,8% більше), 296,3 тис.т ячменю (на 44,7% менше) та 2,1 тис.т жита (у 2,1 раза більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 714,5 тис.т зерна (на 80,5% більше), у т.ч 325,5 тис.т пшениці, 196,5 тис.т ячменю, 145,8 тис.т кукурудзи та 1,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 949,5 тис.т зерна, у т.ч. зернозберігаючі – 928,4 тис.т.

Капітальні інвестиції

За січень–вересень 2013р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7743,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 2,5% менше від обсягу капітальних інвестицій за січень–вересень 2012р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, у тому числі у житлові будівлі – 13,2% усіх інвестицій, інженерні споруди – 23,6% та 10,9% – у нежитлові будівлі. Інвестиції в придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 48,9% загального обсягу капітальних інвестицій, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва – 0,5%, придбання та створення інших матеріальних активів – 2,1%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–вересні 2013р. були кредити банків та інші позики, за рахунок яких освоєно 45,6% усіх коштів. Частка власних коштів підприємств та організацій становила 38,7% загального обсягу інвестицій.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 2,9% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво індивідуального житла становила 7,1%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність та будівництво, у які було спрямовано 18,0% та 16,8% від загального обсягу капітальних інвестицій по області. Але їх обсяги скоротилися на 28,8% та 23,5% відповідно.

Будівельна діяльність

У січні–листопаді 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3463,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 101,3%. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення – 86,0% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (11,7% та 2,3% відповідно).

На загальну тенденцію вплинуло зменшення обсягів будівництва будівель (на 19,8%), як житлових, так і нежитлових (на 24,7% та на 12,6% відповідно), частка яких у загальному обсязі будівництва становила 25,8%. Водночас, будівництво інженерних споруд збільшилося на 11,6%, частка яких у загальному обсязі будівництва становила 74,2%.

Транспорт і зв’язок

За січень–листопад 2013р. підприємствами транспорту перевезено 34,4 млн.т вантажів, що на 1,1% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Вантажооборот зменшився на 5,3% і склав 58,2 млрд.ткм.

Одеською залізницею відправлено 27,4 млн.т вантажів, що на 0,8% менше, ніж у січні–листопаді 2012р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2013р. доставлено вантажоодержувачам 4,8 млн.т вантажів та виконано 1502,6 млн.ткм вантажообороту, що відповідно на 3,6% менше та на 4,4% більше підсумків відповідного періоду минулого року.

Вітчизняний торговельний флот зменшив перевезення вантажів на 0,5%, зокрема у закордонному плаванні збільшив на 0,7%; у цілому замовникам доставлено 2,1 млн.т вантажів. Обсяг переробки вантажів у торговельних, рибному портах та на промислових причалах становив 80,7 млн.т і в цілому збільшився на 0,6%, у т.ч. переробка імпортних вантажів збільшилась на 21,0%, внутрішнього сполучення на – 5,7%, експортних – на 4,2%. Водночас, переробка транзитних вантажів зменшилась на 17,1%. Кількість оброблених суден у морських портах становила 8,0 тис. одиниць, серед яких 6,6 тис. – іноземних власників та фрахтувальників, що відповідно на 1,4% та на 4,3% менше, ніж у січні–листопаді 2012р.

У січні–листопаді 2013р. послугами всіх видів пасажирського транспорту скористалися 274,6 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 10694,8 млн.пас.км, що відповідно на 11,3% та на 3,7% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 156,8 млн. пасажирів, що на 8,2% менше, ніж у січні–листопаді 2012р. На авіаційному, електротранспорті, водному, залізничному відбулось падіння обсягів пасажирських перевезень на 73,3%, на 19,2%, на 2,2% та на 0,5% відповідно.

Підприємствами зв’язку (з урахуванням ДП ”Утел”, ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.”, СП “Український мобільний зв’язок”) за січень–жовтень 2013р. надано послуг пошти та зв’язку на суму 2614,0 млн.грн., у т.ч. обсяг реалізації послуг населенню склав 1883,6 млн.грн., що становило 72,1% загального обсягу. Найбільша частина доходів у структурі послуг зв’язку надійшла від мобільного – 43,2%, комп’ютерного зв’язку – 20,8%, телефонного міського – 20,3%, телефонного міжміського – 6,1%. Обсяги наданих послуг пошти та зв’язку в цілому у порівнянні з січнем–жовтнем 2012р. збільшилися на 10,5%, зокрема, від кабельного телебачення – в 1,5 раза, комп’ютерного зв’язку – на 25,8%, телефонного міського – на 18,4%, поштового – на 8,8%, нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот – на 7,5%, спеціального і фельдзв’язку – на 0,7%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля товарами. У січні–жовтні 2013р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1231,6 млн.дол. США та 3373,8 млн.дол. США відповідно і зменшилися у порівнянні з січнем–жовтнем 2012р. як в експорті на 8,7%, так і в імпорті – на 10,9%. Частка підприємств регіону в загальному обсязі  експорту товарів країни складає 2,4%, імпорту – 4,4%2. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2142,2 млн.дол. США.

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 155 країн світу.

До країн СНД було експортовано 21,9% усіх товарів, до країн ЄС3 – 20,0% (у січні–жовтні 2012р. – відповідно 21,3% та 17,1%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 10,8% від загального обсягу експорту, Туреччини – 7,8%, США – 7,2%, Саудівської Аравії – 5,0%, Білорусі – 4,6%, Франції – 4,3%, Німеччини та Польщі – по 2,9%. У порівнянні з відповідним періодом 2012р. суттєво збільшились експортні поставки до Франції, Малайзії, Кувейту, Сенегалу, Йорданії, Німеччини. Зменшення експорту товарів спостерігалось до Польщі, Румунії, Лівану, Пакистану, Хорватії, Індії, Мальти. Основу товарної структури експорту області складали продукти неорганічної хімії – 288,5 млн.дол., зернові культури – 193,7 млн.дол., добрива – 182,0 млн.дол., насіння і плоди олійних рослин – 92,1 млн.дол., машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 77,1 млн.дол., жири і олії тваринного або рослинного походження – 76,2 млн.дол., залишки і відходи харчової промисловості – 63,0 млн.дол., чорні метали та вироби з них – 59,9 млн.дол., алкогольні і безалкогольні напої та оцет – 50,0 млн.дол. США.

У січні–жовтні 2013р. з країн СНД імпортовано 24,0% усіх товарів, з країн ЄС – 17,6% (у січні–жовтні 2012р.– відповідно 15,8% та 17,6%).

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювалися з Китаю – 28,2% від загального обсягу імпорту, Російської Федерації – 21,5%, Туреччини – 9,8%, Індонезії та Румунії – по 4,0%, Німеччини та США – по 2,3%, Еквадору – 2,2%. У порівнянні з січнем–жовтнем 2012р. спостерігалось значне збільшення імпортних поставок з Азейбарджану, Ірландії, Мексики, Чілі, Йорданії, Канади, а зменшення – з Угорщини, Білорусі, Панами, Малайзії, Кореї, Німеччини.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки, яких отримано на 828,9 млн.дол., їстівних плодів та горіхів – на 337,1 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 305,2 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 304,9 млн.дол., взуття – на 300,9 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 159,6 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 138,2 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 135,7 млн.дол., жирів та олії тваринного та рослинного походження – на 133,9 млн.дол., риби і ракоподібних – на 89,2 млн.дол., іграшок – на 73,9 млн.дол., алкогольних і безалкогольних напоїв – на 52,6 млн.дол., керамічних виробів – на 37,3 млн.дол., меблів – на 29,5 млн.дол. США.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі за січень–листопад 2013р. становив 48818,2 млн.грн., що на 9,2% більше, ніж за січень–листопад 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 38,3%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–листопад 2013р. збільшився проти січня–листопада 2012р. на 2,3% і становив 1128,5 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у січні–листопаді 2013р. становив 25800,7 млн.грн. і збільшився проти відповідного періоду минулого року на 7,9%.

У листопаді 2013р. роздрібний товарооборот підприємств становив 2305,5 млн.грн. і зменшився проти жовтня 2013р. на 0,7%, проти листопада 2012р. – на 0,6%.

Ціни і тарифи

У листопаді 2013р. порівняно з жовтнем 2013р. індекс споживчих цін по області становив 100,2% (по Україні теж 100,2%).

У листопаді 2013р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 0,3%, у т.ч. на продукти харчування – на 0,3%, а безалкогольні напої подешевшали на 0,3%.

Серед продуктів харчування на 2,6% зафіксовано зростання цін за групою молоко, сир та яйця, з них на 5,5% – на м’які нежирні сири, на 5,2% – на яйця, на 2,8–2,1% – на пастеризоване молоко з підвищеним вмістом жиру, м’які жирні та розсольні сири.

На 1,8% зафіксовано зниження цін на фрукти. Найбільше (на 21,9%) подешевшали лимони, на 11,4% – ківі, на 3,4% – яблука, на 2,9% – апельсини, мандарини, а ціни на виноград та банани підвищились на 8,4% та 7,3% відповідно.

Олія та жири знизились у ціні на 2,5%, серед них інші їстівні тваринні жири подешевшали на 11,8%, соняшникова олія – на 4,1%. Поряд з цим, зросли ціни на масло на 6,0%, маргарин та інші рослинні жири – на 4,3%, оливкову олію – на 2,2%.

Риба та продукти з риби подешевшали на 3,0%. Свіжа, охолоджена та заморожена риба подешевшала на 5,7%, а інші консервовані чи перероблені види риби та морепродукти подорожчали на 4,4%, свіжі, охолоджені та заморожені морепродукти – на 2,4%, сушена, копчена, солона риба та морепродукти – на 1,2%.

Ціни на м’ясо та м’ясопродукти знизились на 1,3%, зокрема, свіжі, охолоджені, заморожені яловичина і телятина подешевшали на 6,1%, свинина – на 3,7%. При цьому, ціни на сушене, солене, копчене м’ясо та їстівні субпродукти підвищились на 1,3%.

На окремі групи товарів спостерігалось підвищення цін. Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби подорожчали на 4,4%, з них цукор – на 10,2%, харчовий лід та морозиво – на 8,6%, а джеми, повидло, мед подешевшали на 6,2% та шоколад – на 3,2%.

Овочі подорожчали на 6,7%, з них в 1,7 раза подорожчала картопля. На 21,1–10,4% зросли ціни на буряк, моркву, ріпчасту цибулю, пекінську капусту.

За групою хліб і хлібопродукти ціни зросли на 0,8%. Серед товарів цієї групи на 3,7% подорожчав рис, на 2,7% – макаронні вироби, на 1,9% – хліб, на 1,5% – кондитерські вироби з борошна, а гречані крупи подешевшали на 14,2%.

Серед безалкогольних напоїв, мінеральні води, безалкогольні напої, фруктові та овочеві соки зросли в ціні на 4,8%.

На 10,8% підвищились ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, з них на 14,4% – на тютюнові вироби, на 5,0% – на алкогольні напої.

Ціни на одяг і взуття знизились на 0,1%, у т.ч. на одяг – на 0,7%. Поряд з цим, ціни на взуття підвищились на 1,0%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 1,1%, в основному, за рахунок зниження цін на тверде паливо (на 14,8%).

На 0,8% підвищились ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, зокрема, вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього вжитку подорожчали на 4,5%, домашній текстиль – на 4,1%, інструменти й обладнання для дому та саду – на 2,5%, товари та послуги для щоденної підтримки будинку – на 1,4%. При цьому, побутова техніка подешевшала на 0,8%, меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги – на 0,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,3%, у т.ч. амбулаторні послуги подорожчали на 4,7%.

Фінанси

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (без урахування результатів діяльності бюджетних установ, малих та сільськогосподарських підприємств, які відслідковуються тільки в річній звітності) за січень–вересень 2013р. склав 93,0 млн.грн. збитку, тоді як у січні–вересні 2012р. ними було одержано 457,6 млн.грн. прибутку. Найбільшого позитивного фінансового результату до оподаткування досягли великі та середні підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (915,5 млн.грн.), фінансової та страхової діяльності (135,9 млн.грн.), операцій з нерухомим майном (49,7 млн.грн.).

Прибутковими великими та середніми підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 58,9%, отримано 2892,3 млн.грн. прибутку, що на 14,4% менше, ніж у січні–вересні 2012р. Основна частина прибутку сформована великими та середніми підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (48,3%), промисловості (23,6%). У промисловості 79,9% та 19,9% прибутку прибуткових підприємств створили відповідно великі та середні підприємства переробної промисловості та підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Протягом січня–вересня 2013р. збитково працювало 41,1% великих та середніх підприємств, що на 1,1 в.п. менше, ніж у січні–вересні 2012р. Найбільша частка збиткових була у підприємств мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (60,0%), операцій з нерухомим майном (48,6%), промисловості (47,3%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (47,2%).

Загальні обсяги збитків великих та середніх підприємств за січень–вересень 2013р. склали 2985,3 млн.грн., що на 2,3% більше, ніж у січні–вересні 2012р. Значні суми збитків отримали збиткові великі та середні підприємства промисловості (1679,0 млн.грн.), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (480,2 млн.грн.), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (351,4 млн.грн.). Серед промислових підприємств 81,6% (1370,9 млн.грн.) збитку одержали збиткові підприємства переробної промисловості, з неї підприємства виробництва хімічних речовин і хімічної продукції отримали 615,3 млн.грн. збитку, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 347,3 млн.грн.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника1 за січень–жовтень 2013р. становила 2899 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 8,8%. Нарахування за одну оплачену годину дорівнювали 19,13 грн., що на 8,8% більше, ніж у січні–жовтні 2012р.

Заробітна плата штатних працівників за жовтень 2013р. становила 2926 грн., що у 2,6 раза більше мінімальної заробітної плати (1147 грн.). Нарахування за одну оплачену годину дорівнювали 17,59 грн., що на 7,7% менше, ніж у вересні 2013р. та на 6,0% більше, ніж у жовтні попереднього року.

Водночас, значно нижчою залишалась заробітна плата працівників, зайнятих на підприємствах з виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань та на підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства. Рівень оплати праці працівників підприємств зазначених видів економічної діяльності становив 64,4‑67,7% від середнього показника по економіці області.

Рівень реальної заробітної плати у січні–жовтні 2013р. у порівнянні з відповідним періодом 2012р. збільшився на 9,4%, у жовтні 2013р. у порівнянні з вереснем 2013р. – зменшився на 0,8%, з жовтнем 2012р. – збільшився на 6,1%.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств) протягом жовтня 2013р. зменшилась на 3,2% і на 1 листопада 2013р. становила 27297 тис.грн.

У січні–жовтні 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 34,1 тис. сімей, що становило 91,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них 66,0% проживали у міській місцевості.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2013р. становила 3047,1 тис.грн., з неї для сімей міської місцевості – 2696,2 тис.грн., сільської – 350,9 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у цьому періоді досягла 89,3 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у січні–жовтні 2013р. становила 16042,6 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають сім’ям житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 15632,4 тис.грн. (97,4%).

Крім того, 16,3 тис. сімей (93,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 4,3 тис. сімей, у сільській місцевості - 12,0 тис. сімей.

За січень–жовтень 2013р. загальна сума субсидій готівкою, призначених сім’ям на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 15330,3 тис.грн., з неї у міських поселеннях - 4417,5 тис.грн., у сільській місцевості - 10912,8 тис.грн.

За січень–жовтень 2013р. загальна сума субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, отримана сім’ями готівкою, становила 14881,1 тис.грн.

Упродовж січня–жовтня 2013р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1573,6 млн.грн. (102,2% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у жовтні порівняно з вереснем на 9,4% і на кінець жовтня 2013р. становила 470,6 млн.грн.

У жовтні 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: газопостачання – 36,4% власників особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,1%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 21,1%, за вивезення побутових відходів – 19,5%, централізоване водопостачання та водовідведення – 16,5%.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 області у жовтні 2013р. становила 487,5 тис. осіб, що на 0,1% більше, ніж у попередньому місяці.

Рівень завантаження працівників у жовтні 2013р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 97,7% середньооблікової кількості штатних працівників.

Серед видів економічної діяльності найнижчим цей показник був на підприємствах пов’язаних з поштовою та кур’єрською діяльністю (76,0%).

За даними Одеського обласного центру зайнятості протягом січня–листопада 2013р. мали статус безробітного 48,7 тис. осіб. Із зазначеної кількості у листопаді 2013р. зареєстровано 4,3 тис. безробітних, із них 47,1% становили жінки, 34,1% – молодь у віці до 35 років.

Станом на кінець листопада 2013р. на обліку у державній службі зайнятості перебувало 11,3 тис. безробітних, з них отримували допомогу по безробіттю 8,5 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець листопада 2013р. становив 0,8%, що на 0,2 в.п. більше попереднього місяця.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 0,6% сільського населення у працездатному віці, а серед міського населення – 1,2%.

Збільшення кількості зареєстрованих безробітних у листопаді 2013р. спостерігалося в багатьох районах області.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття впродовж листопада 2013р. становила 8156 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1224 грн., що дорівнює 106,7% законодавчо встановленого у цьому місяці рівня мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

Демографічна ситуація

На 1 листопада 2013р. в області, за оцінкою, проживало 2395,4 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2013р. чисельність наявного населення області збільшилась на 198 осіб.

Загальний приріст населення відбувся виключно за рахунок міграційного приросту – 3707 осіб, що склало 1,8 особи на 1000 населення, у той час як природне скорочення становило 3509 осіб (1,7). Природне скорочення населення спостерігалось у 2 міськрадах, 3 містах обласного значення та у 16 районах області. Приріст відмічений у містах обласного значення Теплодарі та Южному, а також у Білгород-Дністровському, Біляївському, Великомихайлівському, Іванівському, Ізмаїльському, Овідіопольському, Роздільнянському, Тарутинському та Фрунзівському районах. Крім того у Саратському районі кількість народжених дорівнювала кількості померлих.

Природний рух населення області характеризувався перевищенням числа померлих над живонародженими: у січні–жовтні 2013р. на 100 померлих припало 87,4 дитини, які народилися живими.

Порівняно з січнем–жовтнем 2012р. народжуваність зменшилась з 12,8 до 12,2 немовлят на 1000 жителів. Упродовж січня–жовтня 2013р. смертність в області зменшилась порівняно з січнем–жовтнем 2012р. і склала 13,9 проти 14,1 померлих на 1000 осіб. У січні–жовтні 2013р. було зареєстровано 187 мертвонароджених проти 197 у січні–жовтні 2012р. Кількість дітей, померлих у віці до 1 року, зменшилась на 24 осіб.

Основними причинами смерті дітей віком до 1 року були окремі стани, що виникли у перинатальному періоді; природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії, хвороби нервової системи.

У січні–жовтні 2013р. в Одеську область прибуло 30172 особи, що склало 15,1 особи на 1000 населення проти 33135 (16,6) у січні–жовтні 2012р. Кількість вибулих дорівнювала 26465 осіб проти 27370 у січні–жовтні 2012р. Показник вибуття у порівнянні з січнем–жовтнем 2012р. зменшився з 13,7 до 13,3. Порівняно з січнем–жовтнем 2012р. міграційний приріст населення у січні–жовтні 2013р. зменшився на 35,7% і склав 3707 (1,8) проти 5765 осіб (2,9).

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури Одеської області, протягом січня–листопад 2013р. обліковано 31675 кримінальних правопорушень, з числа яких 30825 випадків виявлено органами внутрішніх справ, 479 – органами прокуратури, 213 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 116 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 43,0% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 65,7% становили злочини проти власності, 9,0% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,9% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,7% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–листопада 2013р. обліковано 2853 кримінальних правопорушення проти життя та здоров’я особи. З них 325 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 157 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 26 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становило 12681, шахрайств – 2510, грабежів – 1970, розбоїв – 207 та хабарництва – 160.

Правоохоронними органами Одеської області за січень–листопад 2013р. виявлена 51 особа, яка скоїли злочин у складі 14 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 14 кримінальних проваджень про  кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2013р. становила 24515 осіб, із числа яких 9905 – жінки, 2495 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 358 – неповнолітні та 129 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,6%) від крадіжок, шахрайств та грабежів – відповідно 11513, 2913 та 1902 особи, серед яких 41,6% – жінки (6800 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 972 особи, з яких 145 осіб (14,9%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 402 особи, із числа яких 11,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 33,8% було вбито.

Серед виявлених осіб (6118), які вчинили злочини, 21,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав не зняту або непогашену судимість, 13,9% вчинили злочин у групі, 18,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,6% – жінки, 6,1% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 66,6%, безробітних – 7,2%.