Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 2382420 осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 4096 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 76 живонароджених.

Соціальний захист

У січні–вересні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 248,5 тис. домогосподарств, що становило 109,0% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях - 170,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 78,3 тис.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–вересні 2017р. становила 105164,5 тис.грн (у січні–серпні – 101829,3 тис.грн), з неї у міських поселеннях 73627,4 тис.грн, у сільській місцевості – 31537,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у вересні 2017р. становив 148,5 грн (у серпні – 273,2 грн).

Крім того, у січні–вересні 2017р. 53447 домогосподарствам (87,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 12012 домогосподарствам, у сільський місцевості – 41435.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2017р. становив 3009,4 грн (у серпні – 2844,0 грн).

У січні–вересні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 101544,2 тис.грн (у січні–серпні – 89430,9 тис.грн).

У січні–вересні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4013,9 млн.грн (99,8% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець вересня 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1128,0 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 338,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 202,0 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 105,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,8 млн.грн, з оплати електроенергії – 296,8 млн.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–вересні 2017р. становила 424,6 тис. осіб, що на 1,3% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 8,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 72,5%.

Із загальної кількості безробітних 58,7% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з вереснем 2017р. не змінився і на кінець жовтня 2017р. становив 0,6% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 0,8% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у жовтні 2017р., становила 5,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2339 грн, що дорівнює 73,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2017р. порівняно з вереснем збільшилася на 15,1% і на кінець місяця становила 3059 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області з кінця вересня 2017р. до кінця жовтня залишалось на рівні 3 осіб.

Доходи населення

У січні–вересні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6299 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 36,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; наданні інших видів послуг; водопостачанні; каналізації, поводженню з відходами; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, і не перевищував 78,3% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. становив 101,0%, з вереснем 2016р. – 116,4%, у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 116,7%.

У вересні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 8,2% і на 1 жовтня 2017р. становила 54500 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги (на 2734 тис. грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у м.Одеса (на 16,2%).

На 1 жовтня 2017р. вчасно не отримав заробітну плату 1671 працівник економічно активних підприємств (0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9026 грн, що в 1,4 раза перевищує середню заробітну плату за вересень 2017р.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 30,1 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 49,1% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 64,6% становили злочини проти власності, 6,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 6,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,9% – злочини у сфері господарської діяльності, 0,8% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

У січні–жовтні 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 132, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 100, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 28.

Кількість випадків крадіжок становила 13784, грабежів – 2337, шахрайств – 1962,  розбоїв – 370, хабарництва – 163.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 50 осіб, які скоїли злочин у складі 9 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 9 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2017р. становила 22,3 тис. осіб, із числа яких 8,6 тис. – жінки, 1206 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 259 – неповнолітніх та 142 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,6%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (40,6%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 752 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 345 осіб, із числа яких 23,5% було умисно вбито, 46,7% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 9,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 4430, з них жінки – 493, неповнолітні – 259. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 21,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 67,9% мали незняту або непогашену судимість, 14,5% вчинили злочин у групі, 6,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,3%, безробітних – 4,8%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2017р. становив 112,3% (по Україні – 111,5%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 15,3%. Значно (в 1,5 раза) подорожчали сало та цитрусові. Крім цього, на 43,6–17,4% зросли в ціні свіжа, охолоджена, заморожена свинина, яблука, свіжі, охолоджені, заморожені м’ясо свійської птиці та яловичина і телятина, рис, хліб. Серед овочів, які в цілому стали дорожче на 16,8%, морква підвищилась у ціні в 1,6 раза, буряк, білокачанна капуста, ріпчаста цибуля, картопля – на 43,6–21,1%, проте помідори та огірки подешевшали на 52,5% та 42,3% відповідно.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 20,7%, зокрема, тютюнові вироби – на 34,3%, алкогольні напої – на 12,4%.

Загальний рівень цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива підвищився на 13,3%, що відбулось в основному, у результаті зростання тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій в 1,8 раза, холодну воду – на 30,1%, електроенергію – на 28,1% та каналізацію – на 24,6%.

На 6,0% підвищились ціни в сфері охорони здоров’я, що в значній мірі спричинено подорожчанням послуг лікарень на 16,5% та амбулаторних послуг – на 14,5%.

У сфері транспорту підвищення цін становило 9,3%, у т.ч. на інші послуги, пов’язані з обслуговуванням власних транспортних засобів – 28,5%, паливо та мастила – 13,3%.

Послуги освіти подорожчали на 12,2%, головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 41,4% та отримання середньої освіти – на 30,2%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2017р. становив 51105,6 млн.грн, що на 15,2% більше обсягу січня–жовтня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 38863,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,4% більше обсягу січня–жовтня 2016р.

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 12284,8 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 28,7% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–вересні 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у нежитлові будівлі – 18,9% усіх інвестицій, у житлові будівлі – 11,4% та 13,2% – в інженерні споруди, у придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 51,5%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 67,1% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 6,8%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 16,3% усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила 8,7%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; сільське, лісове та рибне господарство та будівництво у які було спрямовано, відповідно 20,2%, 16,9% та 13,1% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 1461,1 млн.грн, або 11,9% від загального обсягу інвестицій по області. При цьому 71,2% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 26,8% – підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1399,8 млн.грн (11,4% від загального обсягу) капітальних інвестицій.

Сільське господарство

У січні–жовтні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 100,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 102,9%, у господарствах населення – 95,9%.

Станом на 1 листопада 2017р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1168,9 тис.га, що становить 98,5% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 98,4%). Із зібраної площі одержано 4312,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 2,8% менше, ніж було одержано на початок листопада 2016р, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами намолочено 3123,1 тис.т (на 6,3% менше), господарствами населення – 1189,3 тис.т (на 7,7% більше).

Середня урожайність культур зернових та зернобобових в усіх категоріях господарств становить 36,9 ц з 1 га (проти 37,6 ц з 1 га у 2016р.), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 38,5 ц з 1 га, у господарствах населення – 33,2 ц з 1 га.

Станом на 1 листопада 2017р. господарствами всіх категорій було зібрано соняшник на площі 447,3 тис.га, що становить 102,3% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 98,3%). Із зібраної площі одержано 903,0 тис.т насіння (у початково оприбуткованій вазі), що на 7,6% менше, ніж було одержано на початок листопада 2016р, середня урожайність соняшнику в усіх категоріях господарств становить 20,2 ц з 1 га (проти 21,7 ц з 1 га у 2016р.)

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 111,5 тис.га (у 3,0 раза більше, ніж на початок листопада 2016р.), що становить 100,5% площ, посіяних під урожай 2017р. Його валовий збір становив 266,0 тис.т, що у 3,5 раза більше, а середня врожайність – 23,9 ц з 1 га (на 18,3% більше).

Усіма категоріями господарствам зібрано 393,2 тис.т картоплі, що на 27,3% менше, ніж торік. Виробництво овочів відкритого ґрунту (275,6 тис. т) на 18,6% менше за рахунок скорочення зібраної площі (на 8,1%), так і зниження врожайності на 11,5%. Виробництво плодоягідної продукції (87,8 тис.т) більше порівняно з початком листопада 2016р. на 6,2%. Виробництво винограду (203,2 тис.т) більше порівняно з початком листопада 2016р. на 3,6%.

У господарствах усіх категорій у січні–жовтні 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 49,7 тис.т (у порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. на 2,1% менше), молока – 302,9 тис.т (менше на 5,2%), яєць – 273,3 млн.шт (менше на 6,1%), вовни – 973,0 т (на 2,8% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2017р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 181,3 тис. голів (на 3,2% менше, ніж на 1 листопада 2016р.), у тому числі корів – 95,4 тис. голів (на 3,5% менше), свиней – 284,8 тис. голів (на 18,8% менше), овець та кіз – 349,5 тис. голів (на 3,6% менше), птиці свійської – 4,6 млн. голів (на 6,6% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 23,0% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 22,4%, продукції тваринництва – на 39,3%.

На 1 листопада 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 2152,5 тис.т зерна (на 7,3% менше проти 1 листопада 2016р.), у тому числі 1204,8 тис.т пшениці, 410,4 тис.т кукурудзи на зерно, 378,1 тис.т ячменю, 0,9 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 1137,9 тис.т зерна (на 15,0% менше), у тому числі 703,1 тис.т пшениці, 196,5 тис.т ячменю, 122,7 тис.т кукурудзи на зерно та 0,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1014,6 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 587,9 тис.т (на 1,3% більше, ніж на 1 листопада 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 336,5 тис.т (на 3,7% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 251,4 тис.т (на 8,9% більше, ніж торік).

Промисловість

У січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. індекс промислової продукції становив 115,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 118,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 29,0%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 52,6%, у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 13,6%, у виробництві молочних продуктів – на 18,2%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 12,7%, у виробництві молочних продуктів – на 9,0%, інших харчових продуктів – на 5,0%. Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин на 26,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,1%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,4%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 6,5%, у виробництві напоїв – на 4,9%,

У січні–жовтні 2017р. вироблено 370 т м’яса свиней свіжого чи охолодженого, 3,4 тис.т ковбасних виробів, 49,3 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 6,2 тис. т овочей консервованих натуральних, 824,0 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 4,2 тис.т молока рідкого обробленого, 1,0 тис. т масла вершкового, 537 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 74,7 тис.т борошна, 43,5 тис.т круп, 58,4 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 5,0 тис.т виробів здобних, 1005,9 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 2486,1 тис.дал вина виноградного, 2745,5 тис.дал напоїв безалкогольних, 1304,2 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 111,1%, у тому числі: у текстильному виробництві – 138,4%, у виробництві одягу – 97,9%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 121,8%. За підсумками січня–жовтня 2017р. вироблено 137,4 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 85,2%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 87,8%, у виробництві паперу та паперових виробів – 81,5%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 89,0%.

У січні–жовтні 2017р. проти січня–жовтня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 70,8%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 45,8%, фарб, лаків і подібної продукції – 117,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 104,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 118,4%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 123,8%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 109,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 12,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 104,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 1,7%.

Будівництво

У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 7108,7 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 3 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 138,9%. Будівництво будівель збільшилось на 30,1%, у тому числі житлових – на 38,6%, нежитлових – на 7,9%, будівництво інженерних споруд збільшилось на 46,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 79,6% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 9,6% та 10,8% відповідно.

У січні–вересні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 511,3 тис.м2 загальної площі житла. Переважну частину (81,2%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома і більше квартирами, 18,7% – в одноквартирних будинках, 0,1% – у гуртожитках

Обсяги прийнятого в експлуатацію житла проти січня–вересня 2016р. збільшились на 52,3%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 355,5 тис.м2 загальної площі житла (69,5% від загального обсягу), у сільській місцевості – 155,8 тис.м2 (30,5%).

Крім житлових будівель, у січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію дачні будинки загальною площею 34,4 тис.м2.

Серед інших об’єктів соціальної сфери у січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію спортивний зал на 180 м2 тренувальної площі та дитячий оздоровчий табір на 126 місць.

Транспорт

У січні–жовтні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 34,4 млн.т вантажів, що на 7,0% більше, ніж у січні–жовтні 2016р. Вантажооборот збільшився на 6,7% і становив 54,0 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 27,0 млн.т вантажів, що на 5,9% більше, ніж у січні–жовтні 2016р. Відправлення брухту чорних металів збільшилося на 39,2%, залізної та марганцевої руди – на 28,8%, камяного вугілля – на 25,6%, чорних металів – на 14,4%, зерна і продуктів перемолу – на 9,7%, будівельних матеріалів – на 7,4%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 32,7%, нафти і нафтопродуктів – на 17,9%, цементу – на 13,5%, лісових вантажів – на 9,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2017р. перевезено 5,9 млн.т вантажів, що на 22,4% більше, ніж у січні–жовтні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 1574,4 млн.ткм, який збільшився на 18,2% порівняно з січнем–жовтнем 2016р.

Водним транспортом у січні–жовтні 2017р. перевезено 1,4 млн.т вантажів, що на 18,3% менше, ніж у січні–жовтні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 17,7% від обсягів січня–жовтня 2016р.

У січні–жовтні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 247,7 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 9,6 млрд.пас.км, що відповідно на 7,1% та на 3,5% менше від обсягів січня–жовтня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 103,2 млн. пасажирів, що на 9,9% менше, ніж у січні–жовтні 2016р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 2,6%. Міським електротранспортом перевезено на 5,4% менше пасажирів, ніж у січні–жовтні 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1406,2 млн.дол. США та 1094,8² млн.дол. відповідно і, у порівнянні із січнем–вереснем 2016р. збільшилися в експорті на 34,9% та в імпорті– на 24,4%². Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 311,4² млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 160 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 339,4 млн.дол. або 24,1% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно із січнем–вереснем 2016р. на 20,3% (у січні–вересні 2016р. – 282,2 млн.дол. або 27,1%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Румунії, Бельгії, Франції, Португалії, Данії, Греції, Естонії, Литви, Великої Британії та Кіпру, Болгарії, Угорщини. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Маршалових островів, Йорданії, Ірану, Бразилії, Південної Африки, Панами, В’єтнаму, Пакистану, Російської Федерації та Молдови, Ізраїлю, Білорусі, Казахстану, Азербайджану. У той же час скоротилися поставки до Швейцарії, Марокко, Лівану, Узбекистану, Китаю, Іраку, Кореї, Бангладеш.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, насіння і плоди олійних рослин, готові харчові продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, овочі.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 312,3 млн.дол. або 28,5% від загального обсягу та збільшився проти січня–вересня 2016р. на 30,5% (у січні–вересні 2016р. – 239,4 млн.дол. або 27,2%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Угорщини, Іспанії, Литви, Франції, Чехії, Бельгії, Румунії, Нідерландів, Великої Британії, Греції, Фінляндії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Тунісу, Південної Африки, Мексики, Ірану, Узбекистану, Японії, Бангладеш, Єгипту, В’єтнаму, Йорданії, Китаю. Одночасно зменшились поставки товарів з Лівану, Пакистану, Швейцарії, Марокко, Казахстану.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, текстильні матеріали та текстильні вироби, продукти хімічні та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

У січні–вересні 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили 561,2 млн.дол. і 141,3 млн.дол. США та зменшився проти січня–вересня 2016р. в експорті на 0,3%, а в імпорті збільшився на 44,0%. Позитивне сальдо становило 419,9 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами із 180 країн світу.

У січні–вересні  2017р. експорт послуг країнам ЄС становив 188,5  млн.дол. США або 33,6% від загального обсягу експорту та зменшився проти січня–вересня 2016р. на 0,6%. Найбільші обсяги експорту послуг серед країн–членів ЄС надавалися Кіпру, Великій Британії, Данії та Німеччині. Серед інших країн найбільше послуг надано Швейцарії Вірґінським Островам (Брит.), Об’єднаним Арабським Еміратам та Туреччині.

У січні–вересні 2017р. імпорт послуг від країн ЄС становив 66,7 млн.дол. або 47,2% від загального обсягу імпорту та збільшився проти січня–вересня 2016р. на 19,2%. Найбільші обсяги імпорту послуг серед країн–членів ЄС були одержані від Кіпру, Естонії, Нідерландів, Франції. Серед інших країн найбільші послуги надавалися від Об’єднаних Арабських Еміратів, Грузії, Китаю, Туреччини та Швейцарії. Структура як експорту, так і імпорту послуг протягом тривалого часу залишається майже незмінною. У січні–вересні  2017р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 84,4% від загального обсягу експорту послуг; ділові – 7,2% та послуги пов'язані з подорожами – 2,5%. Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг складали транспортні послуги (76,9%), ділові послуги (9,9%), послуги пов'язані з фінансовою діяльністю (5,6%).

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.