Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ1  (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 2376,6 тис.осіб. Упродовж січня–липня 2019р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3694 особи.

Порівняно із січнем–липнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 2246 осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2019р. становила 11986 осіб, померлих – 20285 осіб.

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

У січні–липні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8913 грн і порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 15,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, а також в охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, і не перевищував 76,4% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–липні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 106,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні–липні 2019р. зменшилася на 31,8%, або на 20234 тис.грн, і на 1 серпня 2019р. становила 43374 тис.грн, що дорівнює 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств на 1 серпня 2019р. становила 11280 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 серпня 2019р. становила 1412 осіб, або 0,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7988 грн, що на 15,7% менше середньої заробітної плати за липень п.р.

 

Соціальний захист

У січні–липні 2019р. призначено субсидії 118,9 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості - 70,5 тис., у сільській місцевості – 48,4 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам у січні–липні 2019р. становила 30161,7 тис.грн, з неї у міській місцевості – 17887,2 тис.грн, у сільській місцевості – 12274,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2019р. становив 98,8 грн (у червні – 93,0 грн).

Крім того, у січні–липні 2019р. 28,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості – 6,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 21,9 тис.

Середній розмір призначеної у липні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3120,3 грн (у червні 2019р. – 3114,2 грн).

У січні–липні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 85237,6 тис.грн.

 

Населенні пункти та житло

У липні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 354,8 млн.грн, що становило 120,0% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – 260,9 млн.грн.

На кінець липня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 2552,3 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 546,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 308,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 156,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 44,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 400,8 млн.грн.

 

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2019р. становив 52941,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,3% більше обсягу січня–серпня 2018р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2019р. становив 40729,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,4% більше обсягу січня–серпня 2018р., проти серпня 2018р. також збільшення на 7,1%.

 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 94,9%, у тому числі у підприємствах – 91,1%, у господарствах населення – 100,7%.

Станом на 1 вересня 2019р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1055,7 тис.га, що становить 86,7% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 84,1%). Із зібраної площі одержано 3181,8 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 10,5% менше, ніж було одержано на початок вересня 2018р, у тому числі підприємствами намолочено 2226,4 тис.т (на 13,7% менше), господарствами населення – 955,3 тис.т (на 2,1% менше).

У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано культур зернових та зернобобових 30,1 ц з 1 га (на 14,7% менше, ніж торік), в тому числі у підприємствах – 29,7 ц, у господарствах населення – 31,2 ц .

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 192,6 тис.га (на 31,0% більше, ніж на початок вересня 2018р.), що складає 99,7% площ, посіяних під урожай 2019р. Його валовий збір становив 371,3 тис.т, що на 8,2% більше, а середня врожайність – 19,3 ц з 1 га (менше на 17,2%).

Соняшник зібрано на площі 115,9 тис.га (на 38,4% більше, ніж на початок вересня 2018р.), що складає 32,1% площ, посіяних під урожай 2019р. Його валовий збір становив 180,2 тис.т, що на 9,4% менше, а середня врожайність – 15,5 ц з 1 га (менше на 34,9%).

Господарствами усіх категорій накопано 380,4 тис.т картоплі, що на 25,9%  більше, ніж торік.

Обсяги виробництва овочів відкритого ґрунту збільшилось на 1,3% і становили 137,8 тис.т.

Обсяги виробництва плодоягідної продукції  порівняно з початком вересня 2018р. зменшилися на 4,6% і становили 72,3 тис.т.

У господарствах усіх категорій у січні–серпні 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 35,4 тис.т (у порівнянні з січнем–серпнем 2018р. на 8,4% менше), молока – 221,1 тис.т (менше на 5,3%), яєць – 161,6 млн.шт (менше на 16,9%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 83,1%, 90,4% та 93,8%.

За розрахунками, на 1 вересня 2019р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 166,8 тис. голів (на 4,9% менше, ніж на 1 вересня 2018р.), у тому числі корів – 92,2 тис. голів (на 2,2% менше), свиней – 171,6 тис. голів (на 18,7% менше), овець та кіз – 322,0 тис. голів (на 6,6% менше), птиці свійської – 3,3 млн. голів (на 18,8% менше). У господарствах населення утримувалось 87,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 91,0%; свиней – 59,8%, овець і кіз – 85,9%, птиці всіх видів – 97,1%.

Обсяг власно виробленої аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні–серпні 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. на 12,0% менше, у тому числі продукції рослинництва – на 12,0%, тваринництва – на 12,1%.

На 1 вересня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1852,2 тис.т зерна (на 23,3% менше проти 1 вересня 2018р.), у тому числі 1237,5 тис.т пшениці, 520,3 тис.т ячменю, 33,3 тис.т кукурудзи на зерно та 0,8 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 166,2 тис.т (на 23,3% менше, ніж на 1 вересня 2018р.).

 

Промисловість

У січні–серпні 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. індекс промислової продукції становив 102,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–серпні 2019р. проти січня–серпня 2018р. одержано приріст продукції 6,4%, у тому числі у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (42,1%), готових кормів для тварин (23,8%), інших харчових продуктів (18,4%), у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (17,6%), у виробництві олії та тваринних жирів (10,4%), у переробленні фруктів і овочів (9,3%). Разом із цим скоротився випуск продукції у виробництві м’яса та м’ясних продуктів на 32,8%, молочних продуктів – на 31,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 13,5%, напоїв – на 11,1%.

У січні–серпні 2019р. вироблено 63 т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених, 213 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 1773 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 38,5 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 12,7 млн.л соку томатного, 9,2 млн.л соку яблучного,  618,1 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 3,4 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 655 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 332 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 608 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 49,8 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 38,4 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 549,8 тис.дал вина ігристого зі свіжого винограду (крім вина «Шампанське»; уключаючи «Шампанське України»).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 99,8%, у тому числі: у текстильному виробництві – 114,0%, виробництві одягу – 99,8%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 95,3%. У січні–серпні 2019р. вироблено 49,8 тис. піджаків та блейзерів та 82,0 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 9,4 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 7,8 тис. жіночих та дівчачих суконь (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 97,9%.

У січні–серпні 2019р. проти січня–серпня 2018р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 61,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 91,4%, на підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 116,7%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 89,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 98,7%.

 

Будівництво

У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 9309,9 млн.грн.

Серед регіонів України за обсягами виробленої будівельної продукції Одеська область посіла 3 місце.

У січні–серпні 2019р. порівняно із січнем–серпнем 2018р. обсяги будівництва зменшилися на 8,8%, у т.ч. інженерних споруд – на 22,9%. Водночас обсяги будівництва будівель зросли на 21,8%, у т.ч. житлових будівель –  на 17,9%,  нежитлових – на 31,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 79,8 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти –16,0% та 4,2% відповідно.

 

Транспорт

У січні–серпні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 28,0 млн.т вантажів, що на 3,5% більше, ніж у січні–серпні 2018р. Вантажооборот збільшився на 5,2% і становив 43,7 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–серпнем 2018р. зменшилося. Зокрема, відправлення лісових вантажів скоротилося на 80,8%, коксу – на 80,4%, будівельних матеріалів – на 30,5%, брухту чорних металів – на 24,6%, кам’яного вугілля – на 16,6%, чорних металів – на 6,8%. Разом з цим відправлення нафти і нафтопродуктів збільшилося на 42,0%, цементу – на 25,7%, залізної і марганцевої руди – на 25,2%, хімічних та мінеральних добрив – на 23,6%, зерна і продуктів перемолу – на 4,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2019р. перевезено 7,0 млн.т вантажів, що на 28,7% більше, ніж у січні–серпні 2018р., та виконано вантажооборот в обсязі 1607,4 млн.ткм, який збільшився на 12,3% порівняно з січнем–серпнем 2018р.

У січні–серпні 2019р. послугами пасажирського транспорту скористалися 205,6 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 8032,4 млн.пас.км, що відповідно на 5,8% та на 2,6% більше від обсягів січня–серпня 2018р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 65,4 млн пасажирів, що на 6,4% менше, ніж у січні–серпні 2018р. Міським електротранспортом перевезено на 13,7% більше пасажирів, ніж у січні–серпні 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2019р. експорт товарів становив 821,3 млн.дол. США, імпорт – 973,2 млн.дол.2. Порівняно з січнем–липнем 2018р. експорт зменшився на 1,3% (на 10,9 млн.дол.), імпорт – збільшився на 19,8%2 (на 161,2 млн.дол.). Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 151,92 млн.дол. США.  (у січні–липні 2018р. сальдо позитивне у розмірі 20,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–липнем 2018р. збільшилась частка зернових культур, їстівних плодів та горіхів, насіння і плодів олійних рослин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, деревини і виробів з деревини, електричних машин. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, взуття, недорогоцінних металів та виробів з них, суден.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 235,4 млн.дол. або 28,7% від загального обсягу експорту (у січні–липні 2018р. – 217,1 млн.дол. або 26,1%) та збільшився проти січня–липня 2018р. на 18,3 млн.дол., або 8,4%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 67,6% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 9,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 8,8%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 6,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Польщі, Італії, Іспанії, Нідерландів, Болгарії, Німеччини, Румунії, Франції, Великої Британії, Угорщини, Мальти. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Малайзії, Алжиру, Російської Федерації, Бангладеш, Китаю, Молдови, Індії, Білорусі, США, Об’єднаних Арабських Еміратів.

Серед найбільших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Катару – у 5,7 раза, Алжиру – у 5,2 раза, Бангладеш – у 5,0 раза, Іраку – у 4,7 раза, Ірландії – у 3,5 раза, Тайланду – у 3,0 раза, Єгипту – у 2,4 раза, США – у 2,1 раза, Лівії – на 85,7%, Великої Британії – на 82,7%, Румунії – на 61,5%, Туреччини – на 50,2%, Польщі – на 41,5%, Болгарії – на 28,7%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 21,5%. Зменшився до Молдови – на 60,1%, Ірану – на 57,2%, Російської Федерації – на 57,1%., Ізраїлю – на 46,8%, Індії – на 46,6%, Китаю – на 28,9%, Іспанії – на 26,8%, Італії – на 13,4%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка добрив, пластмас, полімерних матеріалів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка їстівних плодів та горіхів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, деревини і виробів з деревини, виробів з каменю, гіпсу, цементу, недорогоцінних металів та виробів з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 234,5 млн.дол., або 24,1% від загального обсягу (у січні–липні 2018р. – відповідно 214,8 млн.дол. та 26,4%), та збільшився проти січня–липня 2018р. на 19,7 млн.дол., або 9,2%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 22,0%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 17,2%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 11,3%, мінеральні продукти – 10,6%, готові харчові продукти – 8,0%, пластмаси, полімерні матеріали – 6,6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Іспанії, Греції, Бельгії, Франції, Литви, Нідерландів, Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, США, Індонезії, Російської Федерації, Індії, Білорусі, Єгипту.

Порівняно із січнем–липнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Болгарії – у 3,7 раза, Індії – у 2,7 раза, Греції – у 2,5 раза, США – на 83,0%, Малайзії – на 82,7%, Китаю – на 80,8%, Данії – на 64,2%, Австрії – на 58,9%, Бразилії – на 35,6%, В’єтнаму – на 33,3%, Литви – на 31,7%, Бельгії – на 28,8%. Зменшився з Російської Федерації – на 56,3%, Угорщини – на 52,7%, Канади – на 49,2%, Грузії – на 39,2%, Індонезії – на 35,2%, Білорусі – на 34,5%, Чехії – на 30,4%, Еквадору – на 24,2%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2019р. становив 102,5% (по Україні – 102,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожче на 3,9%.

Серед продуктів харчування, які в цілому подорожчали на 3,6%, найбільше (на 20,3%) зросли в ціні фрукти. Яблука стали дорожче в 1,6 раза, виноград, навпаки, знизився в ціні на 56,4%. Ціни на рибу та продукти з риби підвищились на 5,6%, що обумовлено, насамперед, подорожчанням свіжої, охолодженої та замороженої риби на 7,9%. Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби стали дорожче на 5,5%, зокрема, мед – на 9,7%, цукор – на 9,4%. Приріст цін на хліб і хлібопродукти становив 4,9%, у т.ч. на хліб – 7,3%, продукти переробки зернових – 6,1%. М’ясо та м’ясопродукти подорожчали на 4,9%, з них свіже, охолоджене, заморожене м’ясо свійської птиці – на 6,8%. Овочі, у середньому, зросли в ціні на 4,6%. При цьому, найбільше (в 1,8 раза) подорожчала картопля. Водночас, солодкий перець подешевшав на 81,1%, огірки – на 56,7%, помідори – на 43,9%, ріпчаста цибуля – на 39,5%, буряк – на 31,2% та морква – на 19,2%.

Поряд з цим, на інші групи продуктів харчування спостерігалось зниження цін.

Ціни за групою молоко, сир та яйця знизились на 5,1%, що в основному, спричинено здешевленням яєць на 24,1%. Олія та жири стали дешевше на 1,3%, перш за все, у результаті зниження цін на сало на 10,5%. Крім цього, знизились ціни на оливкову та соняшникову олії на 4,4% та 2,7% відповідно.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 9,4%, у т.ч. на тютюнові вироби – 16,0%, алкогольні напої – 3,3%.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) знизились на 4,5%, що відбулось, у значній мірі, за рахунок здешевлення природного газу на 25,6% та скрапленого – на 6,8%. Разом з цим, зафіксовано підвищення тарифів за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на 32,2%, каналізацію – на 3,8%, холодну воду – на 3,3% та опалення – на 2,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,6%. Послуги лікарень подорожчали на 7,1%, амбулаторні послуги – на 5,5%.

Зниження цін на транспорт на 3,7%, відбулось головним чином, за рахунок здешевлення автомобілів на 7,9% та палива і мастил на 6,9%. Водночас, проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 22,0%.

Послуги зв’язку подорожчали на 10,9%, а саме: телефонні і телефаксові послуги – на 18,0%, поштові – на 14,3%.

____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.